Toiminnot

Ap. Leon paimenkirje 2011

Kohteesta Ortodoksi.net

Arkkipiispa Leo

Paimenkirje suuren paaston alkaessa vuonna 2011
Kansainvälisenä naisten päivänä 8.3.2011

Kristuksessa rakkaat Suomen ortodoksisen kirkon jäsenet!

Olemme aloittaneet suuren paaston ja katumuksen matkan kohti pääsiäistä. Kristus opettaa vuorisaarnassaan:

”Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa”. (Matt. 6:33)

Tästä on kyse suuressa paastossa, vuosittaisessa kristinuskon kertauskurssissamme. Tehtävämme on tarkistaa elämämme suuntaa ja tehdä korjausliikkeitä sekä pyrkiä omaksumaan oikea tie osaksi jokapäiväistä elämäämme.

Kirkkomme elämä rakentuu pääsiäisen ympärille. Suuren paaston aikana Kristus kutsuu meitä kirkkonsa kautta katsomaan elämäämme ylösnousemuksen näkökulmasta. Kristus kuoletti kuolemallaan kuoleman eli muutti kuoleman luonteen ja teki siitä siirtymän ikuiseen elämään Jumalan yhteydessä.

Paasto ohjaa meitä muistamaan, että olemme Jumalan luotuja ja päämäärämme on elämä hänen yhteydessään. Nykymaailmassa elämämme keskittyy helposti maallisten ja aineellisten asioiden ympärille. Unohdamme alkuperämme ja päämäärämme, kun kiireet tässä ajassa pyörittävät meitä eteenpäin. Tarvitsemme toki päivittäiseen elämäämme materiaa, mutta se ei saisi muodostua elämämme pääsisällöksi.

Suuren paaston matkan tavoitteena on etsiä todellista elämää ja aitoa itseämme. Jumala loi ihmisen rikkaaksi, mutta maallisen materian sijaan todelliset aarteemme löytyvät sisältämme. Ortodoksisessa hautajaispalveluksessa lauletaan

”Minä olen sinun sanomattoman kunniasi kuva, vaikka kannankin synnintekojeni haavoja”.

Hymnirunoilija tiivistää ihmisenä olemisen vaurauden ja traagisuuden. Ihmisen ainutlaatuista rikkautta on hänessä oleva Jumalan kuva, joka on kuitenkin synnin tahraama. Paasto on tuon kuvan puhdistamista ja itsemme kokoamista synnin hajaannuksesta eheyteen Jumalan yhteydessä.

Suuren paaston matka on kirkon perinteessä myös valmistautumisaikaa katekumeeneille eli niille, jotka haluavat tulla kirkon jäseniksi. Tämänkin suuren paaston aikana kirkossamme lähes 100 katekumeenia tekee matkaa katumuksen kautta kasteen puhtauteen. Kuljemme iloiten matkaa heidän kanssaan ja riemuitsemme kirkon vahvistumisesta heidän kauttaan.

Keskeinen osa paastoa on pyrkimys toimia oikeudenmukaisesti koko ihmiskunnan parhaaksi. Kirkon perinteinen paastokeräys on mahdollisuus tehdä muutosta yhdessä. Se toteutetaan tänä vuonna teemalla ”Naiset kirkon voimavarana” ja keräyksen tuotto käytetään ihmiskaupan vastaiseen työhön Moldovassa ja naisten hiv- ja aids-koulutukseen Keniassa.

Kulkekaamme nyt alkava paaston pyhittävä tie yhdessä, lähimmäisiämme lähellä ja kaukana tukien.

Leo
Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa