Toiminnot

Apollonios, Filemon, Arrianos ja heidän kanssaan kärsineet

Kohteesta Ortodoksi.net

Apollonios, Filemon, Arrianos ja heidän kanssaan kärsineet

Näiden marttyyrien kuolema ajoittuu keisari Diocletianuksen (284-305) hallitusajalle. Lukija Apollonios kuului Egyptin Thebassa pidätetyn 37 kristityn joukkoon, joita vartioimaan oli lähetetty Filemon niminen kitaristi, muusikko. Hänen tarkoituksenaan oli musiikilla houkutella pidätetyt palaamaan takaisin epäjumalien palvontaan. Tämä epäonnistui ja erilaisten vaiheiden jälkeen Filemonkin kääntyi kristityksi ja joutui kidutetuksi ja tapetuksi. Ennen kuolemaansa hän kertoi maaherralle, että hänen silmäsairautensa paranisi, jos hän hieroisi silmiään marttyyrien haudalta otetulla maalla.

Pyhä Apollonios mestattiin samassa yhteydessä kuin Filemonkin. Tämän jälkeen maaherra Arrianos meni marttyyrien haudalle ja teki niin kuin pyhä Filemon oli sanonut ja hänen silmänsä paranivat. Näön palatessa palasi myös hengellinen näkö ja hän kääntyi yhdessä henkivartijoittensa kanssa kristityiksi. Keisari sai kuulla tästä ja hän raivoissaan mestautti maaherran vartijoineen käskien hukuttaa heidät.

Muistopäivä

Ortodoksinen kirkko muistelee sekä marttyyreja Thyrsos, Leukios ja Kallinikos että marttyyreja Apollonios, Filemon, Arrianos ja heidän kanssaan kärsineitä samaan aikaan kerran vuodessa joulukuun 14. päivänä.

HAP

Tropari ja kontakki

Tropari, 3 säv.

Seppelein ja veisuin kaunistakaamme kuusi marttyyria, | Tyroksen ja Filemonin, järkkymättömät Apollonioksen, Arrianoksen ja Kallinikoksen sekä kunniakkaan Lausioksen, | sillä he tuhosivat vihollisen, | ja ovat jumalisuuden pylväitä. | He loistavat koko maailmalle taivaallisen armon säteitä.

Kontakki, 4. säv.

Kerääntykäämme tänään yhteen, | ja ylistäkäämme Kirkon tähtiä, || kutsuen heitä Kristus Jumalan voitonmerkkien kantajiksi.

Minea