Toiminnot

Apostoliset isät

Kohteesta Ortodoksi.net

Terminä Apostoliset isät voi viitata sekä ryhmään varhaiskristillisiä kirjoittajia (ensimmäisiin kirkkoisien joukossa) että erityiseen kokoelmaan heidän kirjoituksiaan. Termi tuli yleiseen käyttöön 1600-luvulla Jean Baptiste Cotelierin teoksesta Patrum qui temporibus apostolicis floruerunt opera (Apostolisena aikana vaikuttaneiden pyhien isien työt).

Kirkkoisät

Pyhä Polykarpos Smyrnalainen
muistopäivä 23.2.
(Kuva © Pyykkönen)
Pyhä marttyyripiispa ja jumalankantaja Ignatios Antiokialainen.
muistopäivät 20.12 ja 29.1.
(Kuva © Pyykkönen)

Apostolisia isiä olivat ensimmäisellä ja toisella vuosisadalla eläneet kirkkoisät, alkukirkon opettajat, jotka eivät kuitenkaan koskaan tavanneet Jeesusta henkilökohtaisesti, mutta tunsivat sen sijaan joitakin apostoleja. Apostoleilta he olivat saaneet tietoa kristinuskosta ja Jeesuksesta, jota he sitten levittivät aktiivisesti ympärilleen. Apostolisista isistä on sanottu, että heidän teologiansa perustui niin sanottuun paavalilaiseen kristillisyyteen, josta sittemmin – etenkin vuoden 325 Nikean ensimmäisen ekumeenisen kirkolliskokouksen jälkeen – tuli kristinuskon valtavirta.

Apostoliset isät olivat eräällä tavalla apostolien välittömiä seuraajia ja oppilaita. He olivat linkkejä myöhempien sukupolvien välillä Jeesuksen tunteneisiin apostoleihin.

Lista siitä, keitä olivat apostoliset isät, on vaihdellut. Heihin on luettu kuuluvaksi muiden muassa:

Kirjoitukset

Apostolisten isien kirjoitukset olivat ensimmäisiä tunnettuja kristillisiä kirjoituksia Uuden testamentin kokoamisen jälkeen ja jotkut halusivat niitä jopa lisättäväksi UT:n kaanoniin (kuten esimerkiksi pyhän Klemens Roomalaisen kirjeet). Kaikki apostolisten isien kirjoitukset eivät nykykäsityksen mukaan täytä kaikkia oikeaoppisen kristillisyyden määritteitä ja useat niistä kuuluvat deuterokanonisiin (apokryfisiin) kirjoituksiin.

Tunnetuin luettelo näistä kirjoituksista tavallisimmin sisältää kaikki tai useimmat seuraavista kirjoituksista:

 • Kirje Diognetokselle
 • Ensimmäinen Klemensin kirje (korinttolaisille)
 • Toinen Klemensin kirje (apokryfinen)
 • Didakhe eli Apostolien opetus
 • Barnabaan kirje
 • Ingatios Antiokialaisen seitsemän lyhyttä kirjettä
 • Polykarposin kirje
 • Polykarposin kirje filippiläisille
 • Polykarposin marttyyrio
 • Hermaan paimen
 • Papiaan kirjoitusten katkelmia
 • Kodratos Ateenalaisen katkelma

HAP