Toiminnot

Aristarkhos, Pudens ja Trofimos

Kohteesta Ortodoksi.net

Apostoli Aristarkos
(Kuva © Ari Sirviö)
Pyhä apostoli Aristarkhos oli yksi seitsemästäkymmenestä, jotka Herramme Jeesus Kristus lähetti julistamaan evankeliumia (Luuk.10:1-24).

Pyhä Aristarkhos oli apostoli Paavalin työtoveri ja hänestä tuli myöhemmin piispa Syyriaan Apamean kaupunkiin. Hänet on mainittu useita kertoja Raamatussa Apostolien teoissa (Apt.19:29, 20:4, 27:2) ja Paavalin lähetyskirjeissä (Kol.4:10, Filem.1:24). Hän oli apostoli Paavalin mukana hänen matkoillaan (Apt.27:2)

Pyhä Aristarkhosta muistellaan myös syyskuun 27. päivänä yhdessä apostolien Markuksen ja Zenaksen kanssa.

Pyhä apostoli Pudens oli roomalainen senaattori ja nuori liittyessään Kristuksen seuraajaksi. Hänet on mainittu apostoli Paavalin kirjeessä Timotheokselle (2.Tim.4:21):

Yritä päästä tulemaan ennen talvea! Sinulle lähettävät terveisiä Eubulos, Pudens, Linos, Claudia ja kaikki veljet.

Apostoli Pudens koki marttyyrikuoleman mestaamalla.

Pyhä apostoli Trofimos oli kreikkalainen ja kotoisin Efesoksesta. Hän kuten kaksi edellistäkin pyhää matkusti apostoli Paavalin mukana hänen lähetysmatkoillaan. Hänet apostoli Paavali mainitsee myös kirjeessään Timotheokselle (2.Tim.4:20):

Erastos jäi Korinttiin. Trofimoksen, joka oli sairaana, jätin Miletokseen.

Apostoli Trofimos koki myös keisari Neron aikana marttyyrikuoleman, hänetkin mestattiin.

Muistopäivä

Ortodoksinen kirkko viettää apostolien Aristarkhoksen, Pudensin ja Trofimoksen omaa muistopäivää Suomessa slaavilaisen perinteen mukaisesti aina vuosittain huhtikuun 15. päivänä, vaikka se alun alkaen on ollut edellisenä päivänä eli 14.4. missä se edelleen on kreikkalaisessa perinteessä.

Tropari ja kontakki

Tropari, 4.säv.

Yhdessä kunnioittakaamme kolmilukuista Kristuksen apostolien kuoroa, | Aristarhosta, Pudensia ja pyhää Trofimosta. | Jumalallisina, järkevinä jokina | he kastelivat maailmaa Sanalla. || Heidän rukouksiensa vuoksi, Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä.

Kontakki, 1.säv.

Kristuksen apostolit, Vapahtajan työntekijät, | te olette maailman valot. | Rukoilkaa niiden puolesta, jotka ylistävät kunniallista muistoanne, || ja rukoilkaa meille pelastusta.

Minea

Katso myös