Toiminnot

Arkkipiispa Miron kuollut

Kohteesta Ortodoksi.net

Arkkipiispa Miron kuoli Puolan presidentin lentokoneturmassa

Arkkipiispa Miron
(Kuva © Puolan ortodoksinen kirkko)

Länsi-Venäjällä Smolenskissa 10.4.2010 tapahtuneessa Puolan presidentin Lech Kaczynskin kuolemaan johtaneessa lentokoneturmassa kuoli myös Puolan ortodoksisen kirkon armeijassa palveleva KP Hajnówkan arkkipiispa Miron (siviilinimeltään Mirosław Chodakowski). Kaiken kaikkiaan kuolleita on lähes 90 ja suurin osa Puolan poliittista johtoeliittiä tai muuten merkittävässä asemassa olevia henkilöitä.

Arkkipiispa Miron oli syntynyt 21. lokakuuta 1957 Bialystokissa. Hän opiskeli vuodesta 1972 Varsovassa seminaarissa (Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie) ja siirtyi vuonna 1976 Jabłecznan pyhän Onufrioksen luostarin (Stauropigialny Klasztor Św. Onufrego w Jabłecznej) yhteydessä olevaan korkeamman asteen seminaariin (Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Jabłecznej), jossa hän työskenteli valmistumisensa jälkeen opettajana. Hänet vihittiin pappismunkiksi vuonna 1979, minkä jälkeen hänet ylennettiin vuonna 1981 seminaarin vararehtoriksi ja seminaarin yhteydessä toimineen luostarin igumeniksi.

Hän siirtyi Białystokin-Gdanskin hiippakuntaan Supraślin Jumalansynnyttäjän ilmestyksen ja Johannes Teologin luostariin (Klasztor Zwiastowania N.M.P. i Św. Jana Teologa) papiksi vuonna 1984 ja korotettiin arkkimandriitan arvoon vuonna 1990, samoihin aikoihin, kun hän suoritti loppututkinnon teologisessa akatemiassa Varsovassa (Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie). Luostarissa hän toimi myös igumenina ja tänä aikana voidaan sanoa, että Supraślin luostari nousi uuteen kukoistukseensa.

Piispaksi hänet vihittiin elokuussa 1998 ja samassa yhteydessä hän sai Puolan silloiselta presidentiltä Aleksander Kwaśniewskilta sotilaallisen arvon, joka vastasi armeijassa prikaatikenraalia. Armeijassa hän vastasi siis ortodoksisten sotilaiden sielunhoidosta läntisen maailman kenttäpiispan tapaan toimien samalla kuitenkin Puolan ortodoksisen kirkon päämiehen, metropoliitta Sawan alaisena apulaispiispana. Vuonna 2003 hän sai teologian tohtorin arvon kristillisestä teologisesta akatemiasta Varsovasta.

IKUINEN MUISTO! / WIECZNA IM PAMIĘĆ!

Ortodoksi.net / HAP