Toiminnot

Avioliiton mysteerio

Kohteesta Ortodoksi.net

Jos kihlatut haluavat heti tulla vihityiksi, avioliiton sakramentin toimitus aloitetaan välittömästi. Pappi kulkee edellä suitsutin kädessään ja laulaa psalmia 128:

Autuas on jokainen, joka pelkää Herraa.

Kuoro laulaa joka säkeen kohdalla:

Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme, kunnia sinulle.

Joka vaeltaa hänen teitänsä.

Sinä saat nauttia kättesi ansion; onnellinen sinä, sinun käy hyvin.

Niin kuin hedelmällinen viiniköynnös on sinun emäntäsi sinun huoneesi perällä.

Niin kuin öljypuun vesat ovat sinun lapsesi sinun pöytäsi ympärillä.

Sillä katso, näin siunataan se mies, joka Herraa pelkää.

Siunatkoon Herra sinua Siionista, niin sinä saat kaikkina elinpäivinäsi nähdä Jerusalemin onnellisena, saat nähdä lastesi lapset. Rauha Israelille.

Sitten pappi kysyy sulhaselta: Onko sinulla (nimi) hyvä ja vapaa tahto ja vakava mieli ottaa aviovaimoksesi tämä (nimi), jonka näet tässä vierelläsi?

Sulhanen vastaa tähän: On, arvoisa isä.

Kääntyen sitten morsiamen puoleen pappi kysyy häneltä: Onko sinulla (nimi) hyvä ja vapaa tahto ja vakava mieli ottaa aviomieheksesi tämä (nimi), jonka näet tässä vierelläsi?

Morsian vastaa tähän: On, arvoisa isä.

Diakoni: Siunaa, isä.

Pappi: Siunattu on Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen valtakunta, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Kuoro: Amen.

Diakoni: Rukoilkaamme rauhassa Herraa.

Kuoro: Herra, armahda.

Diakoni: Rukoilkaamme Herralta rauhaa korkeudesta ja sielujemme pelastusta.

Rukoilkaamme Herralta koko maailmalle rauhaa, pyhille Jumalan seurakunnille kestävyyttä ja kaikkien yhdistymistä.

Rukoilkaamme Herraa tämän pyhän huoneen, ja täällä uskossa, hartaudessa ja Jumalan pelvossa käyvien puolesta.

Rukoilkaamme Herraa arkkipiispamme … (metropoliittamme …), arvoisain pappien, Kristuksessa diakonien, kaikkien kirkonpalvelijain ja kirkkokansan puolesta.

Rukoilkaamme Herraa Jumalan palvelijain (nimet) puolesta, jotka nyt liitetään toisiinsa avioliiton yhdistäminä.

Rukoilkaamme Herraa siunaamaan tämä liitto, samoin kuin hän siunasi avioliiton Galilean Kaanassa.

Rukoilkaamme Herraa antamaan heille ymmärrystä, ja lapsia menestykseksi.

Rukoilkaamme Herraa suomaan heille ilo poikiensa ja tyttäriensä näkemisestä.

Rukoilkaamme Herraa antamaan heille nuhteeton elämänvaellus, ja hyvää mieltä lapsista.

Rukoilkaamme Herraa antamaan heille ja myös meille kaiken pelastukseksi anomamme.

Rukoilkaamme Herraa päästämään heidät ja myös meidät kaikesta vaivasta, vihasta, vaarasta ja hädästä.

Puolusta, pelasta, armahda ja varjele meitä, Jumala, sinun armollasi.

Muisteltuamme kaikkein pyhintä, puhtainta, siunatuinta, kunniallista Valtiatartamme, Jumalansynnyttäjää, ainaista Neitsyttä Mariaa ja kaikkia pyhiä, antakaamme itsemme, toinen toisemme, ja koko elämämme Kristuksen, Jumalan, haltuun.

Kuoro: Sinun haltuus, Herra.

Pappi: Sillä sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, kuuluu kaikkinainen ylistys, kunnia ja palvonta, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Kuoro: Amen.

Diakoni: Rukoilkaamme Herraa.

Kuoro: Herra, armahda.

Pappi: Pyhä Jumala ja koko luomakunnan Luoja, ihmisrakkaudessasi sinä muutit esi-isän Adamin kylkiluun vaimoksi, ja siunasit heidät sanoen: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää, ja tehkää maa itsellenne alamaiseksi", ja teit heidät molemmat yhdeksi jäseneksi avioliiton kautta. Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään, ja liittyköön vaimoonsa, ja nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Sinä siunasit palvelijasi Abrahamin, ja suoden Saaralle äitiyden teit Abrahamista kansojen paljouden isän. Sinä lahjoitit Iisakin Rebekalle, ja siunasit hänestä syntyneen. Sinä liitit Jaakobin Raakeliin, ja annoit hänestä syntyä kaksitoista patriarkkaa. Sinä yhdistit avioon Joosefin ja Aasenatin, ja lahjoitit heille lapsiksi Efraimin ja Manassen. Osoittaessasi suosiotasi Sakariaalle ja Elisabetille sinä teit heidän pojastaan edelläkävijän. Iisain juuresta sinä annoit versoa ihmisenä ainaisen Neitseen, ja hänestä tulit lihaksi ja synnyit ihmissuvun pelastukseksi.

Sanomattomassa armossasi ja suuressa hyvyydessäsi sinä olit läsnä Galiean Kaanassa, ja siunasit siellä avioliiton osoittaaksesi tahtosi mukaiseksi laillisen avioliiton ja lasten syntymisen siitä. Kaikki pyhä Valtias, ota vastaan meidän, sinulta apua anovien rukous, ja ollen täälläkin läsnä näkymättömällä suojeluksellasi siunaa tämä avioliitto, ja anna näille palvelijoillesi (nimet) rauhallinen elämä, pitkäikäisyys, ymmärrys, keskinäinen rakkaus rauhan yhdyssiteessä, kauan elävät jälkeläiset, siunausta lapsista, kunnian kuihtumaton seppele. Salli heidän nähdä lapsenlapset, varjele heidän yhteiselämäänsä vapaana juonitteluilta, ja anna heille ylhäältä taivaan kastetta ja maan lihavuutta. Täytä heidän talonsa vehnällä, viinillä ja öljyllä, ja kaikella hyvyydellä, jotta he jakaisivat puutteessa olevillekin, ja anna myös läsnä oleville kaikki heidän pelastuksekseen anomansa. Sillä sinä olet armon, laupeuden ja ihmisrakkauden Jumala, ja me ylistystä kohotamme sinulle, aluttomalle Isällesi, ja kaikkein pyhimmälle, hyvälle ja eläväksi tekevälle Hengellesi, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Kuoro: Amen.

Diakoni: Rukoilkaamme Herraa.

Kuoro: Herra, armahda.

Pappi: Kiitetty olet sinä, Herra, meidän Jumalamme, salaisen ja puhtaan avioliiton mysteerion toimittaja ja ruumiillisen avioyhteyden säätäjä, turmeltumattomuuden vartija, ja elämän tarpeitten hyvä taloudenhoitaja.

Sinä, Valtias, joka alussa loit ihmisen ja asetit hänet luomakunnan kuninkaaksi, sanoit: "Ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä maan päällä, tehkäämme hänelle apu, joka on hänelle sopiva", ja sinä otit yhden hänen kylkiluistaan, ja loit siitä vaimon, jonka nähdessään Adam sanoi: "Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani. Kutsuttakoon hänet naiseksi, sillä hän on miehestään otettu." Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi, ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Sinä, Valtias, Herra, meidän Jumalamme, lähetä nytkin taivaallinen armosi näille palvelijoillesi (nimet), ja anna tämän palvelijattaresi kaikessa olla miehelle alamainen, ja tämän palvelijasi olla vaimon päänä, jotta he eläisivät sinun tahtosi mukaan. Siunaa heidät, Herra, meidän Jumalamme, niin kuin siunasit Abrahamin ja Saaran. Siunaa heidät, Herra, meidän Jumalamme, niin kuin siunasit Iisakin ja Rebekan. Siunaa heidät, Herra, meidän Jumalamme, niin kuin siunasit Jaakobin ja kaikki patriarkat.

Siunaa heidät, Herra, meidän Jumalamme, niin kuin siunasit Joosefin ja Aasenatin. Siunaa heidät, Herra, meidän Jumalamme, niin kuin siunasit Mooseksen ja Sipporan. Siunaa heidät, Herra, meidän Jumalamme, niin kuin siunasit Sakariaan ja Elisabetin. Varjele heidät, Herra, meidän Jumalamme, niin kuin varjelit Nooan arkissa. Varjele heidät, Herra, meidän Jumalamme, niin kuin varjelit Joonan suuren kalan sisässä. Varjele heidät, Herra, meidän Jumalamme, niin kuin varjelit tulelta kolme pyhää nuorukaista, joille annoit vilvoituksen taivaasta. Ja tulkoon heidän osakseen sama ilo, jonka autuas Helena koki löytäessään kunniallisen ristin. Muista heitä, Herra, meidän Jumalamme, niin kuin muistit Eenokia, Seemiä ja Eliaa. Muista heitä, Herra, meidän Jumalamme, niin kuin neljääkymmentä pyhää marttyyria, joille annoit taivaasta kruunut.

Muista, Herra, meidän Jumalamme, myös heidän vanhempiaan, jotka ovat heitä kasvattaneet, sillä vanhempien rukoukset vahvistavat kodin perustukset. Muista, Herra, meidän Jumalamme, palvelijaasi (nimi) ja palvelijatartasi (nimi), ja siunaa heidät. Suo heille hyviä lapsia, sekä sielun ja ruumiin yksimielisyys. Ylennä heidät kuin Libanonin seetrit ja hedelmällinen viiniköynnös. Lahjoita heille sellainen elatus, että he kaikkea omistavina edistyisivät myös kaikissa hyveissä sinulle otollisissa teoissa, ja näkisivät lastensa lapset pöytänsä ympärillä niin kuin taivaat valot sinussa, meidän Herrassamme, jolle kuuluu kaikki ylistys, valta, kunnia palvonta, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Kuoro: Amen.

Diakoni: Rukoilkaamme Herraa.

Kuoro: Herra, armahda.

Pappi: Pyhä Jumala, joka loit tomusta ihmisen, ja hänen kylkiluustaan rakensit naisen ja yhdistit mieheen sopivaksi avuksi, nähden valtasuuruutesi hyväksi, että ihminen ei olisi yksin maan päällä. Sinä, Valtias, laske nytkin kätesi pyhästä asunnostasi, ja liitä yhteen (tässä pappi yhdistää vihittävien kädet) palvelijasi (nimi) ja palvelijattaresi (nimi), sillä sinä yhdistät miehen ja naisen. Yhdistä heidät yksimielisyydessä, kruunaa heidät yhdeksi, ja anna heille iloa hyvistä lapsista.

Sillä sinun, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on herruus ja Sinun on valtakunta, voima ja kunnia, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Kuoro: Amen.

Pappi ottaa kruunut, ja kruunaa ensin yljän (samalla kolmesti siunaten) sanoen:

Jumalan palvelija (nimi) kruunataan Jumalan palvelijattaren (nimi) kanssa, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.

Sitten hän kruunaa morsiamen (myös kolmesti) sanoen:

Jumalan palvelijatar (nimi) kruunataan Jumalan palvelijan (nimi) kanssa, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.

Kun kruunut on asetettu vihittävien päähän, hän lausuu kolmesti:

Herra, meidän Jumalamme, kruunaa heidät kunnialla ja arvonannolla. (3)

Diakoni: Ottakaamme vaari.

Lukija: Prokimeni (8.säv.) Sinä panit heidän päähänsä kultaiset kruunut, kultaiset kruunut. He anoivat elämää sinulta, niin sinä annoit sen heille. (Ps.21:4–5)

Liitelauselma: He anoivat sinulta elämää, sen sinä heille annoit, iän pitkän, ainaisen, iankaikkisen. (Ps.21:5)

Diakoni: Se on viisautta.

Lukija: Pyhän apostoli Paavalin lähetyskirjeestä efesolaisille.

Diakoni: Kuulkaamme.

Lukija: Epistola (Ef.5:20–33) Veljet, kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa, Isää, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Alistukaa toistenne tahtoon, Kristusta totellen.

Vaimot, suostukaa miehenne tahtoon niin kuin Herran tahtoon, sillä mies on vaimonsa pää, niin kuin Kristus on seurakunnan pää; onhan hän seurakunnan, oman ruumiinsa, pelastaja. Niin kuin seurakunta alistuu Kristuksen tahtoon, niin myös vaimon tulee kaikessa alistua miehensä tahtoon.

Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta pyhittääkseen sen. Hän pesi sen puhtaaksi vedellä ja sanalla voidakseen asettaa sen eteensä kirkkaana, pyhänä ja moitteettomana, vailla tahraa, ryppyä tai virhettä. Samoin aviomiehenkin velvollisuus on rakastaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään. Eihän kukaan vihaa omaa ruumistaan, vaan jokainen ravitsee ja vaalii sitä. Juuri niin hoitaa Kristuskin seurakuntaansa, omaa ruumistaan, jonka jäseniä me olemme. "Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." Tämä on suuri salaisuus; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mutta se koskee myös kaikkia teitä: jokaisen tulee rakastaa vaimoaan niin kuin itseään, ja vaimon tulee kunnioittaa miestään.

Pappi: Rauha olkoon sinulle.

Kuoro: Niin myös sinun hengellesi.

Diakoni: Se on viisautta.

Kuoro: Halleluja, halleluja, halleluja (5.säv. LIT 45)

Sinä, Herra, varjelet heitä, suojelet heidät iäti tältä sukukunnalta. (Ps.12:8)

Diakoni: Se on viisautta. Olkaamme vakaat. Kuulkaamme pyhää evankeliumia.

Pappi: Rauha olkoon teille kaikille.

Kuoro: Niin myös sinun hengellesi.

Pappi: Lukekaamme pyhää evankeliumia Johanneksen mukaan.

Kuoro: Kunnia olkoon sinulle, Herra, kunnia sinulle.

Diakoni: Kuulkaamme.

Pappi: Evankeliumi (Joh.2:1–11) Siihen aikaan, viikon kolmantena päivänä vietettiin Galilean Kaanassa häitä. Jeesuksen äiti oli siellä, ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa kutsuttiin häihin. Viini loppui kesken, ja äiti sanoi Jeesukselle: "Heillä ei ole viiniä." Mutta Jeesus vastasi: "Anna minun olla, nainen. Minun aikani ei ole vielä tullut." Hänen äitinsä sanoi palvelijoille: "Mitä hän teille sanookin, tehkää se."

Siellä oli kuusi kivistä vesiastiaa juutalaisten tapojen mukaisia pesuja varten; ne olivat parin kolmen mitan vetoisia. Jeesus sanoi palvelijoille: "Täyttäkää astiat vedellä", ja he täyttivät ne reunoja myöten. Sitten hän sanoi: "Ottakaa nyt siitä ja viekää pitojen valvojalle", ja he veivät. Valvoja maistoi vettä: se oli muuttunut viiniksi. Toisin kuin palvelijat, jotka olivat veden astiasta ottaneet, hän ei tiennyt, mistä viini oli peräisin. Hän kutsui sulhasen luokseen ja sanoi: "Kaikki tarjoavat ensiksi hyvän viinin ja sitten, kun vieraat alkavat juopua, huonompaa. Mutta sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti." Tämä oli Jeesuksen tunnusteoista ensimmäinen, ja hän teki sen Galilean Kaanassa. Hän ilmaisi sillä kirkkautensa, ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen.

Kuoro: Kunnia olkoon sinulle, Herra, kunnia sinulle.

Diakoni lausuu ektenian:

Lausukaamme kaikki koko sielustamme ja koko ymmärryksellämme, lausukaamme.

Kuoro: Herra, armahda.

Kaikkivaltias, Herra, meidän isiemme Jumala, me rukoilemme sinua, kuule ja armahda.

Armahda meitä, Jumala, sinun suuresta armostasi, me rukoilemme sinua, kuule ja armahda.

Herra, armahda. (3)

Vielä rukoilemme armoa, elämää, rauhaa, terveyttä ja pelastusta palvelijoillesi (nimet) ja läsnä olevalle kansalle, joka odottaa sinulta armon rikkautta.

Pappi ääneen: Sillä sinä olet armollinen ja ihmisiä rakastava Jumala, ja sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, me ylistystä kohotamme, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Kuoro: Amen.

Diakoni: Rukoilkaamme Herraa.

Kuoro: Herra, armahda.

Pappi: Herra, meidän Jumalamme, joka pelastavassa armotaloudessasi läsnäolollasi Galilean Kaanassa katsoit oikeaksi osoittaa avioliitto kunnialliseksi, varjele nytkin rauhassa ja yksimielisyydessä palvelijasi (nimet), joiden olet sallinut yhdistyä keskenään. Tee heidän avioliittonsa kunnialliseksi, säilytä heidän avioelämänsä puhtaana ja yhteinen vaelluksensa tahrattomana ja suo heidän saavuttaa onnekas vanhuus puhtain sydämin käskyjäsi noudattaen.

Sillä sinä olet meidän Jumalamme, armahduksen ja pelastuksen Jumala ja Sinulle aluttomalle Isällesi, ja kaikkein pyhimmälle, hyvälle ja eläväksi tekevälle Hengellesi, me ylistystä kohotamme, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Kuoro: Amen.

Diakoni: Puolusta, pelasta, armahda ja varjele meitä, Jumala, sinun armollasi.

Kuoro: Herra, armahda.

Diakoni: Anokaamme Herralta, että koko tämä päivä olisi meille täydellinen, pyhä, rauhallinen ja synnitön.

Kuoro (jokaisen rukouslauselman jälkeen): Anna, Herra.

Diakoni:

Anokaamme Herralta rauhan enkeliä, uskollista johdattajaa, sielumme ja ruumiimme vartijaa.

Anokaamme Herralta syntiemme ja rikkomustemme sovitusta ja anteeksi antamista.

Anokaamme Herralta sitä, mikä on hyvää ja hyödyllistä sielullemme, ja rauhaa maailmalle.

Anokaamme Herralta, että hän sallisi meidän viettää elämämme jäljellä olevan ajan rauhassa ja synninkatumuksessa.

Anokaamme elämällemme kristillistä, kivutonta, kunniallista, rauhallista loppua, ja hyvää vastausta Kristuksen peljättävän tuomioistuimen edessä.

Anottuamme uskon ykseyttä ja Pyhän Hengen osallisuutta, antakaamme itsemme, toinen toisemme ja koko elämämme Kristuksen, Jumalan, haltuun.

Kuoro: Sinun haltuus, Herra.

Pappi: Ja tee, Herra, meidät kelvollisiksi, että uskalluksella ja nuhteettomasti rohkenisimme avuksi huutaa sinua, taivaan Jumalaa, ja lausua:

Kansa: Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annamme velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.

Pappi: Sillä sinun, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on valtakunta, voima ja kunnia, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Kuoro: Amen.

Pappi: Rauha olkoon teille kaikille.

Kuoro: Niin myös sinun hengellesi.

Diakoni: Kumartukaamme Herran edessä.

Kuoro: Sinun edessäsi, Herra.

Sitten tuodaan yhteinen malja.

Diakoni: Rukoilkaamme Herraa.

Kuoro: Herra, armahda.

Pappi siunaten maljan lausuu:

Jumala, joka olet kaiken väkevyydelläsi luonut, maanpiirin lujaksi tehnyt, ja kaunistanut koko luomistyösi kruunun, siunaa hengellisellä siunauksella tämäkin yhteinen malja antaessasi sen tässä avioon yhdistyneille.

Sillä siunattu on nimesi ja ylistetty on valtakuntasi, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Kuoro: Amen.

Puhe tässä tai loppusiunauksen jälkeen.

Pappi antaa heille yhteisestä maljasta kolmesti, ensin miehelle ja sitten naiselle, kuoron laulaessa:

Minä kohotan pelastuksen maljan, ja huudan avukseni Herran nimeä. (Ps.116:13)

Tämän jälkeen pappi yljän ystävän kannattaessa kruunuja taluttaa heitä analogion ympäri kolmesti laulettaessa tropareja:

Troparit (5.säv.) Riemuitse, Jesaja, sillä Neitsyt tuli raskaaksi ja synnytti Pojan, Immanuelin, Jumalihmisen. Hänen nimensä on Koitto. Kunnioittaen häntä, me Neitsyttä autuaaksi ylistämme.

Te, pyhät marttyyrit, jotka olette jalosti kilvoitelleet ja olette kruunatut, rukoilkaa edestämme Herraa, että hän meidän sielujamme armahtaisi.

Kunnia olkoon sinulle, Kristus, Jumala, sinusta apostolit kerskaavat ja marttyyrit riemuitsevat, jotka ovat yksiolennollisesta Kolminaisuudesta saarnanneet.

Ja pappi lausuu yljälle:

Sinä, ylkä, menesty niin kuin Aabraham, tule siunatuksi kuin Iisak, ja enene kuin Jaakob, vaeltaen rauhassa, ja täyttäen vanhurskaudessa Jumalan käskyt.

Morsiamelle:

Ja sinä, morsian, menesty niin kuin Saara, riemuitse kuin Rebekka, ja enene kuin Raakel, iloitse omasta miehestäsi pysyen lain rajoissa, koska Jumala on niin hyväksi nähnyt.

Diakoni: Rukoilkaamme Herraa.

Kuoro: Herra, armahda.

Pappi: Jumala, meidän Jumalamme, joka saavuit Galilean Kaanaan, ja siunasit siellä avioliiton, siunaa nämäkin palvelijasi, jotka sinun kaitselmuksestasi ovat yhdistyneet avioliittoon. Siunaa heidän tulemisensa ja menemisensä, enennä heidän elämässään hyvää, ota (tässä pappi ottaa pois kruunut) heidän kruununsa valtakuntaasi ja varjele ne tahrattomina, puhtaina ja vauriotta iankaikkisesta iankaikkiseen.

Kuoro: Amen.

Pappi: Rauha olkoon teille kaikille.

Kuoro: Niin myös sinun hengellesi.

Diakoni: Kumartukaamme Herran edessä.

Kuoro: Sinun edessäsi, Herra.

Pappi: Isä, Poika ja Pyhä Henki, kaikkein pyhin, olemukseltaan yksi Kolminaisuus, elämän lähde, yksi Jumaluus ja Valtius, siunatkoon teitä ja antakoon teille runsaasti elinpäiviä, hyviä lapsia, edistystä elämässä ja uskossa, täyttäköön teidät kaikella ajallisella hyvällä, ja katsokoon teidät arvollisiksi iloitsemaan myös luvatusta hyvästä pyhän Jumalansynnyttäjän ja kaikkien pyhien esirukouksien tähden.

Kuoro: Amen.

Pappi: Kunnia olkoon sinulle, Jumala, meidän toivomme, kunnia sinulle.

Kuoro: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.

Herra, armahda. (3)

Siunaa.

Pappi: Kristus, totinen Jumalamme, joka Galilean Kaanassa osoitti avioliiton kunnialliseksi, puhtaimman Äitinsä, pyhien, kunniakkaiden ja korkeasti kiitettyjen apostolien, pyhien, Jumalan kruunaamain hallitsijain ja apostolien kaltaisten Konstantinoksen ja Helenan, pyhän suurmarttyyri Prokopioksen, ja kaikkien pyhien esirukouksien tähden, olkoon meille armollinen, ja pelastakoon meidät hyvyydessään, ihmisrakkaudessaan ja laupeudessaan.

Pyhien isiemme rukouksien tähden, Herra, Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä.

Kuoro: Amen.

Tämän jälkeen onnitellaan avioparia.

Katso myös: