Toiminnot

Demoni

Kohteesta Ortodoksi.net

Kiusaaja koettelee Kristusta, Konstantinopoli.
(© Petja Pyykkönen)
Kiusaaja koettelee Kristusta, Konstantinopoli.
(© Petja Pyykkönen)
Kiusaaja koettelee Kristusta, Konstantinopoli.
(© Petja Pyykkönen)
Aatamin ja Eevan lankeemus, Ranska.
(© Pyykkönen ja Mikko Kuri)
Paratiisin portaat, Romania. Keskiaikainen fresko kirkon ulkoseinässä. Yksityiskohta: Pahat henget yrittävät tiputtaa miehiä portailta.
(© Petja Pyykkönen)
Paratiisin portaat, Romania. Keskiaikainen fresko kirkon ulkoseinässä. Yksityiskohta: Pahat henget yrittävät tiputtaa miehiä portailta.
(© Petja Pyykkönen)
Paratiisin portaat, Romania. Keskiaikainen fresko kirkon ulkoseinässä. Yksityiskohta: Langenneet tippuvat pedon kitaan.
(© Petja Pyykkönen)
Viimeinen tuomio, yksityiskohta romanialaisesta freskosta. Ylimpänä Kristus istuu serafien kannatelemassa mandalassa vierellään Neitsyt Maria ja Johannes Edelläkävijä. Kristuksen alla Pyhä Henki kyyhkysenä mandalassa kuvattuna istuu valtaistuimella Raamatun päällä edessään ehtoollinen. Hänen vierellään Aadam ja Eeva. Mandalasta lähtee Isän käsi, jossa hänen pyhiään. Käsi kannattelee sielun vaakaa, jota enkelit puolustavat ja johon pahat henget tuovat lisää painoa.
(© Petja Pyykkönen)
Viimeinen tuomio, yksityiskohta romanialaisesta freskosta. Langenneet tippuvat pedon kitaan.
(© Petja Pyykkönen)

Demoni (kreikaksi: δαίμων /daimon, venäjäksi: демон / demon) on ortodoksisen opetuksen mukaan langennut enkeli, paha henki (Luuk.7:21). Muita nimityksiä demoneille ovat: saastainen henki (Matt.10:1) ja riivaaja (vanha käännös, Mark.6:13). Demonit työskentelevät ihmisten parissa Jumalan työtä vastustaen ja yrittävät saada ihmiset tekemään Jumalan vastaisia tekoja. Raamatussa ei ole sanottu demonien määrää, mutta se antaa ymmärtää, että lukumäärä on suuri. (Luuk.8:30, 11:18)

Demonit Raamatussa

Raamatusta löytyy useita kohtia, joissa on mainittu demonit (pahat henget).

(1.Kor.10:20-21)

Tarkoitan sitä, että epäjumalien palvelijat uhraavat pahoille hengille eivätkä Jumalalle, enkä halua teidän joutuvan yhteyteen pahojen henkien kanssa. Te ette voi juoda sekä Herran maljasta että pahojen henkien maljasta, ette voi olla osallisina sekä Herran pöytään että pahojen henkien pöytään.

(Matt.8:28-34)

Kun Jeesus tuli toiselle rannalle Gadaran alueelle, häntä vastaan tuli hautaluolista kaksi pahojen henkien vaivaamaa miestä. Nämä olivat niin väkivaltaisia, ettei kukaan voinut kulkea sitä tietä. He huusivat: "Mitä sinä meistä tahdot, Jumalan Poika? Oletko tullut tänne kiduttamaan meitä jo ennen määräaikaa?"
Jonkin matkan päässä oli suuri sikalauma laitumella. Pahat henget pyysivät Jeesukselta: "Jos ajat meidät pois, niin lähetä meidät sikalaumaan." "Menkää!" Jeesus sanoi. Silloin henget lähtivät miehistä ja menivät sikoihin, ja koko lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen ja hukkui.
Sikopaimenet lähtivät pakoon. He menivät kaupunkiin ja kertoivat, kuinka oli käynyt ja mitä pahojen henkien vaivaamille oli tapahtunut. Silloin kaikki lähtivät kaupungista Jeesusta vastaan. Kun he näkivät hänet, he pyysivät häntä poistumaan siltä seudulta.

(Luuk.9:37-43)

Kun he seuraavana päivänä tulivat alas vuorelta, oli Jeesusta vastassa suuri ihmisjoukko. Muuan mies huusi väkijoukon keskeltä: "Opettaja, minä pyydän sinua: tule katsomaan poikaani, ainoaa lastani! Paha henki käy vähän väliä häneen kiinni. Hän alkaa yhtäkkiä huutaa, ja henki kouristaa häntä niin että vaahto valuu suusta. Kun henki lopulta jättää hänet, hän on aivan näännyksissä. Pyysin opetuslapsiasi karkottamaan sen, mutta eivät he pystyneet." Silloin Jeesus sanoi: "Voi tätä epäuskoista ja kieroutunutta sukupolvea! Kuinka kauan minun vielä on oltava teidän keskuudessanne ja kestettävä teitä? Tuo poikasi tänne." Vielä pojan tullessakin henki paiskasi hänet maahan ja kouristi häntä. Mutta Jeesus käski ankarin sanoin saastaista henkeä poistumaan, paransi pojan ja antoi hänet isälle takaisin. Kaikki olivat hämmästyksen vallassa, kun näkivät Jumalan voiman ja suuruuden.

Näissä esimerkeissä demonit aiheuttivat ihmisille väkivaltaisuutta ja sairautta, mutta Jeesus pelasti heidät näiltä vitsauksilta. Jeesuksella oli ja on valta ylitse demonien jopa niin, että ne tunnustavat Jeesuksen jumaluuden:

(Mark.1:21-28)

He tulivat Kapernaumiin. Heti sapattina Jeesus meni synagogaan ja opetti. Ihmiset olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Hän opetti heitä niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat.
Kaupungin synagogassa oli juuri silloin mies, joka oli saastaisen hengen vallassa. Hän alkoi huutaa: "Mitä sinä meistä tahdot, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut tuhoamaan meidät? Minä tiedän, kuka sinä olet, Jumalan Pyhä!" Mutta Jeesus käski henkeä ankarin sanoin: "Vaiti! Lähde hänestä!" Silloin saastainen henki kouristi miestä ja lähti hänestä huutaen kovalla äänellä. Kaikki joutuivat ymmälle ja kyselivät toisiltaan: "Mitä tämä on? Tällä miehellä on valta opettaa uudella tavalla! Saastaiset hengetkin tottelevat, kun hän käskee." Hänen maineensa levisi kohta kaikkialle, ympäri koko Galilean.

Eksorkismi

Ortodoksisessa kirkossa on käytössä ns. eksorkismi ja pahojen henkien karkottamiseksi tarkoitettu rukouspalvelus, johon yhdistetään pyhitetyllä vedellä vihmominen. Eksorkismia ei kuitenkaan käytetä kovinkaan usein Suomen ortodoksisessa kirkossa, mutta muualla esimerkiksi Venäjällä ja Romaniassa sitä käytetään huomattavasti useammin.

Demonien esimies on Kointähti eli Satanael – Saatana, josta on mainittu muun muassa Jesajan kirjassa (Jes.14:12-15):

Voi, sinä putosit taivaalta, sinä Kointähti, sarastuksen poika! Alas maahan sinut survaistiin, sinä kansojen kukistaja." Etkö juuri sinä sydämessäsi sanonut: "Minä tahdon nousta taivaisiin! Minä pystytän valtaistuimeni Jumalan tähtiä korkeammalle, minä tahdon istua jumalten vuorella kaukana pohjoisessa, minä nousen pilviä ylemmäksi, olen korottava itseni Korkeimman vertaiseksi." Mutta tuonelaan sinut on syösty, sen pohjimmaiseen kuiluun.

Uudessa testamentissa tästä on mainittu Luukkaan evankeliumissa (Luuk.10:18):

Jeesus sanoi heille: "Minä näin, kuinka Saatana sinkoutui taivaasta kuin salama."

Pahan syntyminen

Opetuksen mukaan Jumala ei ole luonut pahaa. Kaikki, mitä hän teki niin henki- kuin aistillisessakin maailmassa, oli sangen hyvää (1.Moos.1:31). Paha ilmestyi maailmaan myöhemmin, vasta sen jälkeen, kun luominen oli päättynyt. Se ilmestyi riippumatta Luojasta ja hänen tahdostaan, se ilmestyi korkeimmassa henkimaailmassa, siis enkelimaailmassa.

Raamatun mukaan korkein enkeli, kointähti, käytti väärin vapauttaan ja luopui Jumalasta. Hänen lankeemuksensa syynä oli ylpeys (1.Tim.3:6) eli suuresti liioiteltu käsitys omasta arvostaan ja siitä johtuva tyytymättömyys asemaansa, ylpeä halu tulla riippumattomaksi Jumalasta ja tulla samanarvoiseksi hänen kanssaan.

Yhden korkeimman enkelin lankeemus sai aikaan myös toisten – tämän alaisuuteen kuuluvien enkelien – lankeemuksen. Nämä, joita nimitämme demoneiksi, seurasivat Saatanaa ja pitivät häntä johtajanaan.

Apostoli Juudas sanoo näistä enkeleistä (Juud.1:6):

Ja niitä enkeleitä, jotka eivät pitäneet kiinni korkeasta asemastaan vaan hylkäsivät omat asuinsijansa, hän pitää pimeydessä ikuisissa kahleissa suurta tuomion päivää varten.

Demonien olemuksesta

Demonit ovat ruumiittomia voimia ja näin ollen ne omaavat suuremmat voimat kuin ihminen. Kristus on kuitenkin Raamatun mukaan riistänyt niiltä vallan:

(Room.8:37-39)

Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Kristus on kuitenkin ristinkärsimyksillään, kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan tehnyt tyhjäksi demonien voiman:

(1.Joh.3:8)

Joka tekee syntiä, on Paholaisesta, sillä Paholainen on tehnyt syntiä alusta asti. Juuri sitä varten Jumalan Poika tuli maailmaan, että hän tekisi tyhjäksi Paholaisen teot.

Aivan kuten enkeleillä, demonien joukko muodostuu erilaisista arvoluokista. (Ef.6:12). Pahat henget vaikuttavat ihmisen sieluun ja suurimmaksi osaksi ihmisen siveelliseen puoleen. Ne ottavat toisinaan valtaansa kirkon opetuksen mukaan koko ihmisen ruumiin ja aiheuttavat erilaisia häiriöitä ja kärsimyksiä sekä ohjaavat ihmistä ilkeän mielivaltansa mukaisesti.

Pahan suhde Jumalaan

Langenneet pahat henget saavat toimia maailmassa vain Jumalan sallimuksesta. Jumala sallii tämän tapahtua siksi, ettei hän tahdo ottaa pois pahoilta hengiltä sitä vapaata tahtoa, jonka hän on heille antanut. Ei voida myöskään ajatella, että hän ei voisi tehdä loppua demoneista. Jumala rajoittaa pahojen henkien vaikutusta osin viisaalla kaitselmuksellaan, mutta pääasiassa ihmisten lunastustoimenpiteellä Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta (kts. edellä: 1.Joh.3:8).

Demonien hävittämisen Jumala on jättänyt Jumalan Pojan toiseen tulemiseen ja silloin Saatanan valtakunta hävitetään kokonaan ja hyvä saavuttaa täydellisen ja lopullisen voiton kaikesta pahasta. Noista ajoista ja tapahtumista kerrotaan myös Matteuksen evankeliumissa (Matt.25:41):

"Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen.

HAP