Toiminnot

Dimitri Tarvasaho – Ortodoksisen kirkon pyhät toimitukset – Liite 3

Kohteesta Ortodoksi.net

Dimitri TarvasahoOrtodoksisen kirkon pyhät toimitukset – Liite 3


Näytteitä ortodoksisen kirkon runoudesta


I. HYMNIT


Kerubiveisu ennenpyhitettyjen lahjain liturgiassa


Nyt taivasten voimat meidän kanssamme
näkymättömästi palvelevat,
sillä katso,
kunnian Kuningas tulee sisälle.
Katso, salaista uhria, toimitettua,
juhlallisesti kannetaan.
Uskossa ja rakkaudessa
lähestykäämme,
että iankaikkiseen elämään osallistuisimme.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Ylösnousemusveisu


1. Nähtyämme Kristuksen ylösnousemisen
kumartakaamme pyhää Herraa Jeesusta,
ainoaa synnitöntä!

2. Sinun ristillesi me kumarramme,
oi Kristus,
ja Sinun pyhää ylösnousemistasi
veisuilla ylistämme.

3. Sillä Sinä olet meidän Jumalamme.
Paitsi Sinua emme toista tunne,
Sinun nimeäsi avuksihuudamme.

4. Tulkaa, kaikki uskovaiset,
kumartaen kunnioittakaamme
Kristuksen pyhää ylösnousemista,
sillä katso,
ristin kautta tuli ilo kaikkeen maailmaan.

5. Kiittäen aina Herraa
me veisuilla ylistämme Hänen ylösnousemistansa,
sillä kärsittyänsä meidän edestämme
ristin vaivat
Hän kuolemallansa kuoleman kukisti.

II. VIRRELMÄT


4. sävelmän avuksihuutovirrelmä sunnuntaivigiliassa


Sinun eläväksitekevälle ristillesi
alati kumartaen, Kristus Jumala,
me kolmantena päivänä tapahtunutta
ylösnousemistasi ylistämme.
Sillä sen kautta Sinä, kaikkivoimallinen,
uudistit perin turmeltuneen ihmisluonnon
ja avasit meille tien taivaisiin,
oi ainoa hyvä ja ihmisiä rakastava.

8. sävelmän dogmivirrelmä


Taivasten Kuningas rakkaudesta ihmisiä kohtaan
ilmestyi maan päälle
ja eli ihmisten keskellä.
Puhtaasta Neitseestä syntyen
ihmiseksi tulleena
ja lihan omaksuneena
Hän on yksi ja ainoa Poika
kahdessa luonnossa,
mutta ei kahdessa persoonassa.
Sen tähden me Hänen täydellistä jumaluuttaan
ja täydellistä ihmisyyttään
totisesti julistaen
tunnustamme, että Hän on Kristus,
meidän Jumalamme.
Oi aviota tuntematon Äiti, rukoile Häneltä armahdusta
meidän sieluillemme.

7. sävelmän evankeliumivirrelmä


Katso, on pimeä ja varhainen aamu.
Maria, miksi seisot haudan tykönä,
mieli täynnä synkkää murhetta,
jonka vallassa sinä kyselet,
minne Jeesus on pantu?
Katso haudalle yhdessä juosseita
opetuslapsia,
kuinka he käärinliinoista
ja hikiliinasta päättelivät
Herran ylösnousseen ja muistivat,
mitä Hänestä oli kirjoitettu.
Heidän kanssaan ja heidän kauttansa
uskoon tulleina
mekin ylistystä veisaamme Sinulle,
oi Elämänantaja Kristus
(Joh. 20:1-10).

III. TROPAREJA JA KONTAKKEJA


5. sävelmän sunnuntain tropari


Veisatkaamme uskovaiset ylistystä
Sanalle,
Isän ja Hengen kanssa
iankaikkiselle,
meidän pelastuksemme tähden
Neitseestä syntyneelle.
Ja kumartukaamme Hänen
edessänsä,
sillä Hän on hyvästä tahdostaan
ylentänyt itsensä
ristille
ja kärsinyt kuoleman
ja kunniakkaalla ylösnousemisellansa
on kuolleet herättänyt.

5. sävelmän sunnuntain kontakki


Oi Vapahtajani Kristus!
Sinä laskeuduit aina
tuonelaan asti
ja kaikkivaltiaana mursit rikki
sen portit.
Luojana Sinä kuolleet
kanssasi herätit,
kuoleman odan katkaisit
ja Aadamin,
oi ihmisiä rakastava,
kirouksesta pelastit.
Sen tähden me kaikki huudamme
Sinulle: Pelasta meidät,
oi Herra!

Romanos Melodoksen kontakkeja


Joulun kontakki


Tänä päivänä
Neitsyt yliolennollisen synnyttää,
ja maa tarjoaa luolan
lähestymättömälle.
Enkelit paimenten kanssa
ylistystä veisaavat.
Tietäjät tähden mukana
vaeltavat,
sillä meidän tähtemme
on syntynyt Lapsukainen
– iankaikkinen Jumala.

Teofanian kontakki


Sinä ilmestyit tänään
maailmalle,
ja Sinun valkeutesi, oi Herra,
valaisi meidät,
jotka sen tuntien veisaamme Sinulle:
Sinä, lähestymätön Valkeus,
tulit ja ilmestyit meille.

Palmusunnuntain kontakki


Oi Kristus Jumala,
Sinä istuen taivaissa
valtaistuimella
ja aasin varsan selässä
maan päällä
otit vastaan kiitoksen
enkeleiltä
ja ylistyksen lapsukaisilta,
jotka huusivat Sinulle:
Siunattu olet Sinä,
joka tulet
Aadamin pelastamaan.

IV. KANONIN IRMOSSEJA


1. irmossi

(sunnuntain kanonista 8. säv.)

Ihmeitätekevä Mooseksen sauva,
jaettuansa ristinmuotoisella
lyönnillä meren kahtia,
kukisti muinoin faraon,
sotavaunujen herran,
mutta pelasti jalan pakenevan
Israelin,
joka veisasi Jumalalle virren.
(Moos.15:1-19)

2. irmossi

(Katumuskanonista)

Katsokaa, katsokaa,
minä olen Jumala,
joka olen oikealla kädelläni
ja voimallani
antanut muinoin sataa mannaa
ja virrata kalliosta veden
minun kansalleni erämaassa.
(5.Moos.32:1-43)

3. irmossi

(Kirkastusjuhlan kanonista)

Voimallisten jousi
on heikoksi tullut,
mutta heikot vyöttivät itsensä
voimalla,
sen tähden on sydämeni Herrassa
vahvaksi tullut.
(1.Sam.2:1-10).

4. irmossi

(Pääsiäiskanonista)

Habakuk, joka saarnasi Jumalasta,
seisokoon kanssamme valveilla
jumalallisella vartiolla
ja osoittakoon valoisan enkelin,
joka suurella äänellä julistaa:
Nyt on maailmalle pelastus tullut,
sillä Kristus, ollen kaikkivoimallinen,
on noussut kuolleista.
(Habakuk 3. luku).

5. irmossi

(sunnuntain kanonista 7. säv.)

Yö, oi Kristus, on uskottomille
pimeä,
mutta uskovaisilla on Sinun jumalallisten
sanojesi suloisuudessa
valkeus.
Sen tähden minä aamusta varhain
kiiruhdan luoksesi
ja Sinun jumaluuttasi
veisuilla ylistän.
(Jes.26:9-20).

6. irmossi

(Uuden vuoden kanonista)

Minä olen vajonnut syntien
pohjattomaan syvyyteen,
mutta Sinä, Herra, Herra,
pelasta minun elämäni,
niin kuin pelastit tuholta
profeetta Joonan
(Joona 2:2-10).

7. irmossi

(sunnuntain kanonista. 3. säv.)

Sinä, joka muinoin kolmelle hurskaalle nuorukaiselle
Kaldean liekeissä kasteen lähetit,
kirkasta jumaluuden valistavalla tulella meidätkin,
jotka huudamme:
Kiitetty olet Sinä, isäimme Jumala.
(Dan.3:26-90).

8. irmossi

(sunnuntain kanonista 4. säv.)

Kätensä ojentaen Daniel luolassa
tukki jalopeurojen ammottavat kidat,
kun taas hurskautta rakastavat
nuorukaiset miehuuteen vyöttäytyneinä
sammuttivat raivoavan tulen voiman huutaen:
Kaikki Herran luodut, kiittäkää Herraa.
(Dan.3:26-90).

9. irmossi

(Joulun kanonista)

Minä näen oudon ja ihmeellisen
salaisuuden:
Näen luolan taivaana,
Neitseen kerubi-istuimena,
seimen semmoisena paikkana,
jossa makaa
sijoittumaton Kristus Jumala,
jota me veisaten ylistämme.

V. KOITTOLAULUT


Suuren torstain koittolaulu


Minä näen, oi Vapahtajani,
Sinun häämajasi kaunistettuna,
mutta minulla ei ole vaatetta
siihen sisälle mennäkseni.
Valista, oi Valkeuden Antaja,
minun sieluni puku
ja pelasta minut.

Suuren perjantain koittolaulu


Viisaan ryövärin
teit Sinä mahdolliseksi
samana päivänä astumaan
paratiisiin, oi Herra.
Valista myös minuakin
ristilläsi
ja pelasta minut.

Herran pääsiäisen koittolaulu


Oi Kuningas ja Herra!
Sinä uinuttuasi kuoleman uneen
kuolevaisena,
nousit ylös kolmantena päivänä,
herätit Aadamin turmelluksesta
ja teit tyhjäksi kuoleman.
Oi turmeltumattomuuden Pääsiäistä!
Oi maailman pelastusta!

VI. RUKOUKSIA


Rukous Pyhän Ehtoollisen edellä


Uskon, Herra, ja tunnustan, että Sinä olet totisesti Kristus, elävän Jumalan Poika, tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen ensimmäinen.

Vielä uskon, että tämä on Sinun puhtain Ruumiisi ja tämä on Sinun kallis Veresi. Sen tähden rukoilen Sinua: Armahda minua, anna anteeksi syntini, jotka olen tahtoen sekä tahtomattani tehnyt, sanoin ja teoin, tietoisesti ja tietämättäni, ja tee minut kelvolliseksi nuhteettomasti osallistumaan Sinun puhtaimmista salaisuuksistasi syntieni anteeksi saamiseksi ja iankaikkiseksi elämäksi.

Sinun salaiseen Ehtoolliseesi osalliseksi tee minut nyt, Jumalan Poika, sillä minä en ilmoita salaisuutta vihollisillesi enkä suutele Sinua kuten Juudas, vaan niin kuin ryöväri tunnustan Sinut: Muista minua, Herra, Sinun valtakunnassasi.

Herra, älköön pyhien salaisuuksiesi osallisuus tulko minulle syytteeksi älköönkä tuomioksi, vaan sielun ja ruumiin parannukseksi. Amen.

Rukous Pyhän Ehtoollisen jälkeen


Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, tuottakoon Sinun pyhä Ruumiisi minulle iankaikkisen elämän ja Sinun kallis Veresi syntieni anteeksiannon, ja tulkoon tämä pyhä Ehtoollinen minulle riemuksi, terveydeksi ja iloksi.

Suo, että myös peljättävässä toisessa tulemisessasi minä, syntinen, puhtaimman Äitisi ja kaikkien pyhien esirukouksien tähden olisin kelvollinen seisomaan Sinun kunniasi oikealla puolella. Amen.

Basileios Suuren rukous

(Luetaan aamupalveluksessa heksapsalmien lukemisen aikana ja liturgiassa ennen evankeliumin lukemista.)

Kirkasta, ihmisiä rakastava Herra, meidän sydämissämme Jumalan tuntemisen puhdas valkeus, jonka Sinä meille annat, ja avaa meidän ymmärryksemme silmät käsittämään evankeliumisi saarnoja.

Istuta meihin myös autuuttavain käskyjesi pelko, että me hilliten kaikki lihalliset himomme viettaisimme hengellistä elämää ajatellen ja tehden kaikkea, mikä Sinulle kelpaa.

Aamurukous


Tekstinäyte Th. Frimanin suomentamasta PALVELUKIRJASTA JALO-USKOISESSA KIRKOSSA. (Kirja on ilmestynyt v. 1862.)

Yöstä aamuelee henkemme Sinun luoksesi, Jumala, sillä Sinun käskysi on vaikeus: opeta meitä, Jumala, totuutehesi, käskyihisi ja lakiisi; valista ymmärryksemme silmät, ett'emme koskaan nukkuisi synneissä kuolemaan; pois ota syämistämme kaikkinainen pimeys; lahjoita meille totuuen aurinko, ja säilytä murheetonna elämämme Pyhän Henkesi sinetillä; ojenna askeleemme rauhan tielle; salli nähäksemme aamu ja päivä riemussa, että lähettisimme Sinulle aamurukouksia. Sillä Sinun, Isän, ja Pojan, ja Pyhän Hengen, on hallitus, ja valtakunta, ja voima, ja kunnia, nyt ja alati, ja iankaikkisesta iankaikkiseen, amen.


Sisällysluetteloon