Toiminnot

Donatismi

Kohteesta Ortodoksi.net

Donatismi on Karthagon piispa Donatuksen 300-luvun alussa perustama harhaoppi, jossa keskusteltiin kirkon jäsenten pyhyydestä ja siitä, riippuuko sakramentin pätevyys ja oikeellisuus niitä jakavien pappien sekä niitä vastaanottavien seurakuntalaisten vilpittömyydestä. Donatistit muun muassa kastoivat heihin liittyneet uudestaan, koska he katsoivat kirkon valtaapitävien olevan turmeltuneita.