Toiminnot

Duotelitismi

Kohteesta Ortodoksi.net

Duotelitismi [kreik. duo ~ yksi, thélisis ~ tahto] on opetusta Jeesuksen kahdesta tahdosta, jumalallisesta ja inhimillisestä, miten siis nämä kaksi asiaa liittyvät yhteen Jeesuksessa Kristuksessa. Duotelitismin mukaan Kristuksella on kaksi luontoa ja kaksi tahtoa.

Duotelitismi on ristiriidassa monotelitismin kanssa, jota ortodoksinen kirkko pitää harhaoppina ja jota käsiteltiin kuudennessa ekumeenisessa kirkolliskokouksessa vuonna 681. Silloin vahvistettiin vuoden 451 Khalkedonin kirkolliskokouksen asiaa koskeva päätös.

Duotelitismistä on kirjoittanut muiden muassa pyhittäjä Maksimos Tunnustaja.

HAP

Katso myös