Toiminnot

Ekumeenisen patriarkan joulutervehdys 2011

Kohteesta Ortodoksi.net

Prot. No. 1192

+ B A R T H O L O M E O S

Jumalan armosta
Konstantinopolin - Uuden Rooman arkkipiispa ja Ekumeeninen patriarkka

Kirkon runsaudeksi
Armoa, rauhaa ja laupeutta Bethlehemissä syntyneeltä Vapahtajaltamme

~ * ~

Kristus syntyy jälleen ja enkelit veisaavat:
"Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa, maan päällä rauha ja ihmisillä hyvä tahto”.

(Luuk.2.14-15)

Rakkaat veljet ja sisaret, lapseni Herrassa,
Patriarkka Bartholomeos Joensuun seminaarin kirkon freskossa.
(Kuva © Hannu Pyykkönen)

Enkelit veisaavat tämän juhlallisen ylistyksen, mutta suurin joulua viettävistä ihmisistä ei havaitse sen merkitystä. He kysyvät itseltään, onko Jumalan todellakin tänään kunnioitettu, täytyykö Häntä ylistää, missä me voimme nähdä maan päällä meille luvatun rauhan ja miksi ihmiskunnan tulisi elää hyvää tahtoa tuntien?

Suurin osa ihmisistä ei ylistä Jumalaa teoillaan, ajatuksillaan tai sanoillaan. Monet kyseenalaistavat Jumalan olemassaolon ja läsnäolon. On myös niitä, joiden mukaan Jumala on jopa vastuussa heidän elämänsä epäonnistumisista. Ne, jotka näin nurisevat erehtyvät syvästi, sillä itse paholainenkaan ei voi syyttää Jumalaa. Hänen Poikansa ja Sanansa ihmiseksi tuleminen rakkaudessa, ristiinnaulitseminen ja ylösnousemus palauttivat ihmisen takaisin alkuperäiseen kauneuteen.

Nuo tapahtumat antoivat ihmiselle iankaikkisen elämän, rauhan ja osallisuuden taivaallisesta valtakunnasta sellaisella tavalla, joka ylittää kaiken inhimillisen ymmärryksen. Jumalallinen alentuminen ihmiseksi olikin ihmisluonnon ylistys.

Vaikka monet ihmiset epäonnistuvat yrityksissään ylistää tai kunnioittaa Jumalaa, on Hänen kunniansa ylistetty kaikissa ihmisten kanssa maan päälle luoduissa, jotka kaikki kantavat kunniaa korkeuksissa asuvalle. Myös me laulamme näin yhdessä enkelien kanssa: ”Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa”, sillä suuret ovat Hänen työnsä ja käsittämätön on Hänen rakkautensa suuruus meitä kohtaan.

Monet kysyvät, miksi enkelit julistavat ”maan päällä rauha ja ihmisillä hyvä tahto”?. Miksi puhumme rauhasta, kun lähes puolella planeetastamme käydään konflikteja tai valmistaudutaan niihin? Enkelien suloinen laulu rauhasta on jumalallinen vakuutus: jos ihmiset löytävät vastasyntyneen Jeesus-lapsen tien, löytävät he samalla itselleen sisäisen rauhan ja rauhan kanssaihmisten kanssa.

Valitettavasti monet meistä ovat vastanneet sotatorvien kutsuun ja sulkeneet korvansa lupaukselta maailman rauhasta. Nuo ihmiset eivät ole vain niitä, jotka hyväksyvät aseiden käytön, vaan erityisesti heitä, jotka ovat valmiita murskaamaan kaikenlaisen eteensä tulevan vastustuksen. Näin sotakin voidaan nähdä oikeutettuna todellisuutena, joka ratkaisee rodulliset, poliittiset, sosiaaliset, ideologiset, uskonnolliset tai kaikki muutkin ongelmat tehokkaammin kuin rauhanomaiset keinot.

Tämä ei kuitenkaan kumoa enkelien julistamaa totuutta Kristuksen syntymän ja Hänen opetuksensa hyväksymisen kautta maan päälle saapuneesta rauhasta. Kristus tuli maailmaan ja toi sinne rauhan. Jos Hänen rauhansa ei maailmaamme hallitse, ei vastuu ole rauhan antaneella Jumalalla, vaan niillä, jotka eivät ota Jumalan rauhaa vastaan. Jos tämä on ihmisten asenne, me emme voi olla yllättyneitä siitä, että ihmisiä ei maailmassa yhdistä rauha ja hyvä tahto.

Jumalan hyvä tahto maan päällä varmistetaan sillä, että Hänen rakkautensa yhdistää kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat valmiita siirtämään enkelien ylistyksen teoiksi. Ne, jotka eivät ota ylistysviestiä vastaan ja antautuvat toisten ihmisten hyväksikäyttäjiksi, kokevat taloudellisen kriisin tai epävarmuudenkin henkilökohtaisina koettelemuksina.

Rakkaat veljet ja sisaret, lapseni Herrassa.

Enkelien Kristuksen syntymän yhteydessä lausuma ylistys on totta kaikille niille, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen Jumalihmisenä ja maailman Vapahtajana. Ryhtykäämme tänä vuonna viettämään joulua Jumalalle mieluisalla tavalla ja siirtäkäämme sydämiimme Hänen rauhansa ja hyvä tahtonsa.

Tulkaamme rakastaviksi ihmisiksi, jotka suhteessa Jumalaan ja toisiin ihmisiin eivät ole itsekkäitä, vaan jakavat ihmisyyden lähimmäistensä kanssa. Poistakaamme kasvoiltamme naamiot, jotka etäännyttävät meidät Jumalasta ja niistä Hänen inhimillisistä kasvoista, jotka näemme lähimmäisessämme.

Valmistakaamme tulevaisuuttamme ottamalla itseemme Jumalan kaltaisuuden ja uskon Häneen. Julistakaamme mekin enkelien tavoin koko kärsivälle ihmiskunnalle, joka ei löydä rauhaa ja hyvää tahtoa: ainoa tie sotien ja kriisien voittamiseksi on Jeesus Kristus, joka on Tie, Totuus ja Elämä.

Laulakaamme Jumalan kunniaa korkeuksissa Jeesukselle Kristukselle, joka laskeutui alas luoksemme.

Julistakaamme yhdessä enkelien kanssa rauhaa. Se on kaikkien saavutettavissa ja vallitsee todella maan päällä ja meidän sydämissämme, jotka olemme sovitetut luolassa ihmiseksi syntyneessä Jumalassa.

Kokekaamme Jeesuksen Kristuksen syntymän ilo ja kaikki se, minkä enkelit meille ennustivat. Aamen.

+ Konstantinopolin Bartolomeos,
teidän harras esirukoilijanne Jumalan edessä

(käännös: OT)