Toiminnot

Ekumeenisten kirkolliskokousten säännöt

Kohteesta Ortodoksi.net

Ortodoksinen kirkko hyväksyy ja tunnustaa 7 ekumeenista eli yleistä kirkolliskokousta.

 1. Nikea v. 325 (oppi kolminaisuudesta, Nikean uskontunnustus)
 2. Konstantinopoli v. 381 (Nikean opin täydentäminen)
 3. Efesos v. 431 (Kristuksen luonto, nestoriolaisuuden torjuminen)
 4. Kalkedon v. 451 (Kristuksen luonto, monofysitismin torjuminen)
 5. Konstantinopoli v. 553 (Kristuksen luonto)
 6. Konstantinopoli vv. 680 - 681 (monotelitismin torjuminen)
 7. Nikea v. 787 (ikonien kunnioittaminen, ikonoklasmi)

Näistä kuudelta kokoukselta on säilynyt sääntöjä.

1. ekumeenisen kirkolliskokouksen säännöt / Nikea v. 325

Kokous kokoontui tarkentamaan ortodoksista oppia Areioksen harhaoppia vastaan.

 • Koolla 318 kirkkoisää.
 • Huomattavampia isiä:
  • Aleksandrian piispa Aleksander (vphj)
  • Antiokian piispa Eustatios (phj)
  • Jerusalemin piispa Makarios
  • Rooman piispan Silvesterin kaksi legaattia, Viktor ja Vinkentius
  • Nikolaos Myrralainen
  • Spiridon Kyproslainen
  • Pafnutios Teebelainen
  • Hosius Kordubalainen
 • Koolla 20.5. - 25.8. vuonna 325 Nikeassa (nyk. Iznik)
 • Kokous antoi 20 sääntöä (kanonia) -> Kanoni -> Nikean ensimmäisen ekumeenisen kirkolliskokouksen säännöt

2. ekumeenisen kirkolliskokouksen säännöt/ Konstantinopoli v. 381

 • Kokous kokoontui käsittelemään piispa Makedonioksen harhaoppia
 • Koolla mm 150 piispaa, puheenjohtajana Meletios Antiokialainen ja hänen kuoltua Gregorios Naziansialainen ja Nektarios Konstantinopolilainen
 • Koolla toukokuusta kesäkuun 9. päivään vuonna 381 Konstantinopolissa (nyk. Istambul)
 • Kokous hyväksyi ja vahvisti 7 sääntöä

3. ekumeenisen kirkolliskokouksen säännöt/ Efesos v. 431

Kokous käsitteli kristologista kysymyksestä syntynyttä harhaoppia.

 • Koolla lähes 200 kirkkoisää Kyrillos Aleksandrialaisen puheenjohdolla.
 • Koolla 22.6. - 31.7. vuonna 431
 • Kokouksessa hyväksyttiin 8 sääntöä. Yhdeksäntenä sääntönä on joihinkin (venäläisiin) kokoelmiin otettu myös kirkolliskokouksen lähetyskirje Pamfylian kirkolliskokoukselle.

4. ekumeenisen kirkolliskokouksen säännöt/ Kalkedon v. 451

 • Kokoontui käsittelemään arkkimandriitta Eutykeuksen harhaoppia (kristologinen kysymys)
 • Koolla 630 kirkkoisää.
 • Koolla 8.10. - 1.11. vuonna 451 Kalkedonissa (nyk. Kadiköy)
 • Kokous hyväksyi 28 sääntöä ja lisäsi 2 aikaisemmin hyväksyttyä sääntöä eli siis yhteensä 30 sääntöä.

5.-6. ekumeenisen kirkolliskokouksen säännöt/ Konstantinopoli (Trullo) vv. 680-681

Trullon nimellä tunnettu kirkolliskokous (kokoontui Trullon salissa).

 • Oli jatkoa vuoden 681 kirkolliskokoukselle ja kokoontui täydentämään säännöksiä
 • Koolla 227 kirkkoisää (53 enemmän kuin v. 681).
 • Kokoontui 1.9.691 - 31.8.692
 • Kokous sääti 102 sääntöä.

7. ekumeenisen kirkolliskokouksen säännöt/ Nikea v. 787

Kokoontui kuvienraastajien (ikonoklasmi) vuoksi.

 • Koolla 300 - 367 kirkkoisää puheenjohtajana pääasiassa Tarasios Konstantinopolilainen
 • Kokoontui kuukauden alkaen 24.9. vuonna 787
 • Kokous sääti 22 sääntöä.

HAP


Ortodoksisen kirkon kanonit

1. Perustavat säännöt

2. Lisäsäännökset