Toiminnot

Ekumenia

Kohteesta Ortodoksi.net

Piispa Josef Wróbel, arkkipiispa Leo ja arkkipiispa Jukka Paarma Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkkopäivillä 2008.
Kuva © Kirkkopäivät/ Markku Pihlaja
Karjalan ja koko Suomen arkkipiispan Leo, Turun ja Suomen arkkipiispan Kari Mäkinen (ev.lut.) ja Helsingin piispan Teemu Sippo (room.kat) Konstantinopolissa helmikuussa 2011.
Kuva: N. Manginas
Hallinnollinen sihteeri Kaj Appelberg, teologinen sihteeri/tiedottaja Jyrki Härkönen, Karjalan ja koko Suomen arkkipiispan Leo, Konstantinopolin ekumeeninen patriarkka Bartolomeos, Turun ja Suomen arkkipiispan Kari Mäkinen (ev.lut.) ja Helsingin piispan Teemu Sippo (room.kat) Konstantinopolissa helmikuussa 2011.
Kuva: N. Manginas
Ekumenia (kreikaksi οικουμένη, oikumene, maailma, asuttu maan piiri) on kirkkokuntien ja kristillisten yhteisöjen keskinäistä vuoropuhelua ja toimintaa hajallaan elävien kristittyjen yhteyden edistämiseksi. Lähtökohtana pidetään Jeesuksen toivetta siitä, että kaikki kristityt olisivat yhtä (Joh.17:21). Ekumeeninen toiminta on tavallisesti yhteistä rukousta tai opillista keskustelua.

Ykseyspyrkimykset ovat synnyttäneet Kirkkojen Maailmanneuvoston (KMN). KMN on järjestänyt laajoja yleiskokouksia, joissa on neuvoteltu kirkkoja erottavista ja yhdistävistä näkemyksistä.

Ortodoksiset kirkot ovat osallistuneet KMN:n toimintaan sen jäseninä. Ekumenialla on ollut myönteisiä vaikutuksia. Paikalliskirkot ovat voineet kohentaa keskinäisiä suhteitaan yleiskokouksissa. Lisäksi ortodoksisen kirkon uskon sisältö tunnetaan nykyään paremmin kristityssä maailmassa.

Ronja Venesperä

Katso myös

Linkkejä

Artikkeleja ortodoksisen kirkon suhteesta ekumeniaan