Toiminnot

Esitys: Ortodoksisen Opiskelijaliiton ry:n avustusanomus

Kohteesta Ortodoksi.net

Suomen ortodoksiselle kirkollishallitukselle -> Suomen ortodoksisen kirkon vuoden 2009 kirkolliskokoukselle

29.6.2009

Esityksen tekijät: Ortodoksinen Opiskelijaliitto ry.


ANOMUS

Anomme että kirkollishallitus esittäisi kirkolliskokoukselle, että Ortodoksiselle Opiskelijaliitolle myönnettäisiin vuodelle 2010 tukea 7000 €.

Ortodoksinen Opiskelijaliitto - Ortodoxa Studentförbundet r.y. (OOL) on nuorten aikuisten järjestö, jonka toiminnassa on mukana niin opiskelijoita, lukiolaisia kuin jo työelämässä oleviakin. OOL:n toiminta koostuu valtakunnallisista tapahtumista sekä alaosastotoiminnasta eri paikkakunnilla. OOL on mukana kansainvälisessä ja ekumeenisessa toiminnassa tekemällä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa.

Säännöllistä valtakunnallista toimintaamme ovat tapahtumat, jotka järjestetään vuorollaan eri puolilla Suomea. Liiton tapahtumissa pyritään käsittelemään kulloinkin ajankohtaista teemaa monipuolisesti luentojen, keskustelujen ja ryhmätöiden kautta. OOL:n järjestämä Ristin ylentämisen juhlan kokoöinen jumalanpalvelus on muodostunut jo perinteeksi. Tapahtumat antavat eri puolilta maata tuleville liiton jäsenille tilaisuuden tutustua toisiinsa ja jakaa ajatuksiaan ja mielipiteitään muiden kanssa.

Yksi liiton tärkeimmistä tehtävistä on tarjota uuteen seurakuntaan muuttaneille ja uudessa elämäntilanteessa oleville nuorille aikuisille mahdollisuus tutustua oman ikäisiin ja samassa elämäntilanteessa oleviin ortodokseihin ja näin päästä helpommin osallistumaan seurakunnan toimintaan. Tätä tehtävää toteuttavat liiton alaosastot, joita on tällä hetkellä Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Oulussa ja Tampereella. Alaosastojen toiminta on monipuolista sisältäen muun muassa erilaisia luentoja, keskusteluiltoja ja tutustumiskäyntejä.

Kansainvälistä toimintaa on toteutettu lähinnä Syndesmoksen (The World Fellowship of Orthodox Youth) ja kristillisten opiskelijajärjestöjen maailmanliiton, World Student Christian Federationin (WSCF), kautta. OOL on tukenut jäsentensä matkoja kyseisten järjestöjen tapahtumiin ja myös osallistunut tapahtumien järjestämiseen.

Ortodoksinen Opiskelijaliitto julkaisee Logos-lehteä, joka ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Lehti on ortodoksinen mielipidelehti, joka käsittelee ortodoksista uskoa ajankohtaisista näkökulmista.

Liiton työntekijöitä ovat pääsihteeri ja taloudenhoitaja sekä Logoksen päätoimittaja.

Edellinen kirkolliskokouksen myöntämä avustus on ollut toiminnallemme välttämätön. Jatkossa liiton toimintaa kehitetään vastaamaan nykyisiä haasteita, joihin kuuluu esimerkiksi toiminnan tehostaminen järjestöyhteistyön kautta.


Joensuussa 29.6.2009

Anna Blinnikka, pääsihteeri

Liitteet: Ortodoksinen Opiskelijaliitto ry:n tuloslaskelma ja tase 31.12.2008 (ei netissä)


Katso myös