Toiminnot

Filioque

Kohteesta Ortodoksi.net

Filioque -sana on latinaa ja se tarkoittaa ”ja Pojasta”.

Ortodoksisen kirkon Nikean ja Konstantinopolin ekumeenisissa kirkolliskokouksissa hyväksytyssä uskontunnustuksessa sanotaan sen kolmannessa, Pyhää Henkeä käsittelevässä kappaleessa:

”... ja Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä, ...”
(latinaksi: ”Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre procedit”)

Roomalaiskatolinen kirkon piirissä tuli tavaksi lausua tuo kirkolliskokouksissa hyväksytty uskontunnustus muodossa (latinaksi):

”Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit”
(suomeksi: ”... ja Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, ...”)

Tämä ns. filioque-lisäys ja -kiista oli merkittävässä osassa roomalaiskatolisen ja ortodoksisen kirkon ns. suuressa skismassa, joka johti pitkällisen prosessin kautta vuonna 1054 näiden kahden kirkon eroon.

Katso myös