Toiminnot

Gabriel (enkeli)

Kohteesta Ortodoksi.net

Ylienkeli Gabriel on yksi Raamatun kolmesta omalla nimellään mainitusta enkelistä ylienkelien Mikaelin ja Rafaelin ohessa. Heille kaikille on annettu Raamatussa myös arvo, ylienkeli tai aikaisemmassa Raamatun käännöksessä arkkienkeli.

Gabriel Raamatussa

Ylienkeli Gabriel
romanialainen ikoni

Ylienkeli Gabriel esiintyy usein Raamatun teksteissä sanansaattajana. Vanhassa Testamentissa Gabriel ilmestyy Danielille (Dan.8:15-19):

Kun minä, Daniel, katselin sitä näkyä ja koetin ymmärtää sen tarkoituksen, huomasin edessäni seisomassa miehen kaltaisen olennon, ja minä kuulin ikään kuin ihmisen äänen Ulain rantojen yllä, ja se huusi ja sanoi: "Gabriel, selitä hänelle tämä näky." Hän tuli aivan viereeni, ja hänen lähestyessään minä kauhistuin ja heittäydyin kasvoilleni. Hän sanoi minulle: "Ihminen, sinun tulee ymmärtää, että se näky koskee lopun aikaa." Hänen puhuessaan minä vaivuin syvään uneen, kasvot maata vasten. Sitten hän kosketti minua ja nosti minut jälleen seisomaan. Hän sanoi: "Katso, minä teen sinulle tiettäväksi, mitä on tapahtuva vihan ajan lopussa, sillä näky koskee lopun aikaa."

ja toisen kerran (Dan.9:21-27):

Ja iltauhrin aikaan, minun vielä rukoillessani, saapui luokseni nopeasti lentäen se mies, Gabriel, jonka jo aikaisemmin olin näyssä nähnyt. Hän neuvoi minua ja sanoi: "Daniel, nyt olen tullut ohjaamaan ymmärrystäsi oikeaan. Heti kun aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana, ja minä tulin kertomaan sen sinulle, sillä Jumala rakastaa sinua. Kuuntele siis tarkoin tätä sanaa, niin ymmärrät näkysi:

Seitsemänkymmentä vuosiviikkoa on määrätty kansallesi ja pyhälle kaupungillesi. Sitten jumalattomuus päättyy, synnistä tulee loppu, pahat teot sovitetaan, ikuinen oikeudenmukaisuus saatetaan voimaan, näky ja profetia sinetillä vahvistetaan ja kaikkein pyhin voidellaan. Sinun tulee tietää ja ymmärtää:

Siitä ajasta, jolloin se sana lähti liikkeelle, Jerusalemin entiselleen palauttamista ja rakentamista koskevan sanan lausumisesta, on voidellun hallitsijan tuloon seitsemän vuosiviikkoa. Ja kuusikymmentäkaksi vuosiviikkoa rakennetaan kaupunkia ennalleen, toreineen ja vallihautoineen. Mutta vaikeat ajat tulevat. Ja kuudenkymmenenkahden vuosiviikon kuluttua raivataan voideltu tieltä, eikä kansalla ole enää toista. Uusi hallitsija lähettää väkensä ja saastuttaa kaupungin ja pyhäkön, mutta tulva tekee hänestä lopun.

Ja tuho on säädetty, ja se kestää sodan loppuun asti. Hän on tekevä liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi sitä viikkoa hän on lakkauttava teuras- ja ruokauhrin. Ja temppelin ylimmällä kohdalla on oleva turmion iljetys aina siihen saakka kun turmion tuoja vääjäämättä joutuu turmioon.

Uudessa Testamentissa Gabriel esiintyy Luukkaan evankeliumissa ensimmäisen kerran (Luuk. 1:5-25) ilmoittaessaan pyhän Johannes Edelläkävijän äidille, Elisabetille hänen raskaudestaan (kts. artikkeli: pyhä Johannes Edelläkävijä) ja toisen kerran (Luuk. 1:26-38) ilmoittaessaan raskaudesta Jumalansynnyttäjälle Neitseelle Marialle. Epäilevälle pyhän Johanneksen isälle, Sakariakselle enkeli sanoo (Luuk.1:19):

"Minä olen Gabriel, yksi niistä, jotka seisovat Jumalan edessä. Minut on lähetetty puhumaan sinulle ja tuomaan tätä iloista sanomaa."

Gabrielin tehtävät

Mirhantuojanaiset
Laatokan Valamo
Kuva © Hannu Pyykkönen

Ylienkeli Gabrielin nimi on käännetty suomeksi merkityksissä: Jumalan mies sekä Jumala on voimani. Häntä pidetään yhtenä seitsemästä Raamatun ylienkelistä ja hänelle on annettu perimätiedossa erilaisia tehtäviä, kuten edellä mainitut sanansaattajan tehtävät niin myös koston ja kuoleman enkelin sekä ylösnousemuksen ja armon enkelin tehtävät. Häneen on liitetty myös sanonta Jumalan vasen käsi.

Ikoneissa ylienkeli Gabriel kuvataan usein Jumalansynnyttäjän ilmestyksen ikonin yhteydessä Jumalan sanansaattajana. Gabrielin on sanottu puhaltavan aikanaan viimeisenä päivänä tuomiopäivän pasuunaan ilmoittaen Kristuksen toisesta tulemisesta.

Ylienkeli Gabrielia pidetään mm. perhettä tai adoptiota suunnittelevien perheiden taivaallisena suojelijana ja roomalaiskatolisessa kirkossa ylienkeli Gabrielista on tuon sanansaattajaominaisuutensa tähden tehty paavin toimesta erityisesti toimittajien taivaallinen suojelija. Hänet on mainittu myös toisinaan taiteilijoiden suojelijana sekä totuuden etsijöiden ohjaajana.

Gabriel muissa uskonnoissa ja uskomuksissa

Islamissa ylienkeli Gabriel esiintyy myös, nyt nimellä Jibrel. Hänen sanotaan olevan islamilaisen opin mukaan yksi neljästä ylienkelistä, joka heidän kertomansa mukaan saneli islamilaisten pyhän kirjan, Koraanin, profeetta Muhammedille vuodesta 610 alkaen Mekan lähistöllä luolassa. Samantapaisia, kristinuskon kannalta omituisia asioita kerrotaan Gabrielista myös joissain muissakin uskonnoissa, kuten esim. Bahai-uskon harrastajilla ja mormoneilla.

Gabriel ortodoksisessa perimätiedossa ja ikoneissa

Neitseen Marian ilmestys
bysanttilainen ikoni, 1300-luku
Kuva: Wikipedia

Perimätiedon mukaan ylienkeli Gabriel identifioidaan useissa Raamatun tapahtumissa, joissa ei varsinaisesti mainita enkeliä tai sanansaattajaa nimeltä. Tällaisia ovat esim. ilmoitus Joakimille ja Annalle Jumalansynnyttäjän syntymisestä, ilmoitus Jumalansynnyttäjän aviopuolisolle Joosefille Marian raskaudesta, ilmoitus Kristuksen syntymästä paimenille Beetlehemin kedolla.

Näiden lisäksi Gabriel liitetään vielä Kristuksen kärsimyksen ja ristiinnaulitsemisen ajan tapahtumiin. Hänen sanotaan olleen se (Mark.14:51-52) "Jeesuksen mukaan lähtenyt nuori mies, jolla ei ollut yllään muuta kuin pellavainen vaate, ja joka otettiin kiinni, mutta hän riistäytyi vaatteestaan ja pakeni alasti." Lisäksi Gabrielin sanotaan olleen sen, joka ilmoitti mirhantuojanaisille Kristuksen haudalla hänen ylösnousemisestaan.

Kuten edellä mainittiin, ylienkeli Gabriel kuvataan usein Jumalansynnyttäjän ilmestyksen ikonissa. Enkelin kuvaaminen yksinään on vaikeaa, sillä enkelillä ei ole inhimillistä muotoa. Joka tapauksessa Gabriel kuvataan usein pukeutuneena sinisiin tai valkoisiin vaatteisiin. Hän pitää kädessään joko liljaa (etenkin Jumalansynnyttäjän ilmestyksen ikonissa) tai trumpettia (tuomiopäivän pasuunaa), loistavaa lyhtyä (sanansaattajan ominaisuudessa), paratiisin puun oksaa (lehvää) tai keihästä (oikeassa kädessään) ja peiliä (vasemmassa kädessään) - peiliä, joka on tehty arvokkaasta korukivestä, jaspiksesta ja johon on kuvattu X-kirjain (tai XP) kuvaamaan Kristuksen nimeä (kreikan kielen sanasta Xristos - Kristos).

Häntä ei tule sotkea ylienkeli Mikaeliin, jolla on kädessään miekka ja kilpi ja joka on usein puettuna punaisiin vaatteisiin.

Muistopäivä

Ylienkeli Gabrielin muistopäivä - ylienkeli Gabrielin synaksis - on ortodoksisessa kirkossa heti Jumalansynnyttäjän ilmestyksen (25.3.) jälkeisenä päivänä maaliskuun 26. päivänä sekä toisen kerran heinäkuun 13. päivänä. Häntä muistellaan myös muiden ylienkeleitten ja muiden ruumiittomien voimien yhteydessä marraskuun 8. päivänä.

HAP

Tropari ja kontakki

Tropari, 4.säv.

Taivaallisten voimien johtaja, | sinua me kelvottomat aina ahkerasti anomme, | että rukouksillasi suojelisit meitä | kätkien aineettoman kunniasi siipien alle | meidän hartaasti eteesi langetessa ja anoessa: | Päästä meidät hädästä, || oi ylhäisten voimien päämies.

Kontakki, 4.säv.

Taivaallisten voimien johtaja, | jumalallisen kunnian palvelija, | enkelten päämies ja ihmisten neuvoja, | rukoile meille hyvyyttä ja suurta armoa, || sinä, ruumiittomien voimien johtaja.

Kontakki, 8.säv.

Oi arkkienkeli, sinä olet kunniakas esirukoilija ja palvelija | loistavan, pyhän, kaikkitäyttävän, sanomattoman ja pelottavan Kolminaisuuden edessä. | Rukoile, että me voisimme vapautua kaikista vaivoista ja kärsimyksistä, || jotta huutaisimme sinulle: Iloitse, palvelijoittesi suojelus!

Minea

Katso myös