Toiminnot

Gabriel Komanan arkkipiispa

Kohteesta Ortodoksi.net

Komanan arkkipiispa Gabriel
(Kuva © Ranskan arkkihiippakunta)

KP Komanan arkkipiispa Gabriel (maalliselta nimeltään Guido de Vylder) oli Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin Länsi-Euroopassa toimivan arkkihiippakunnan päämies ja Länsi-Euroopassa toimivien ekumeenisen patriarkaatin jurisdiktiossa toimivien venäläisten ortodoksisten seurakuntien eksarkki vuodesta 2003 alkaen. Tammikuussa 2013 hän ilmoitti jäävänsä eläkkeelle sairauden vuoksi ja siirtyvänsä elämään Hollantiin Maastrichiin, jossa kuoli lokakuun 26. päivänä 2013.

Katolisen perheen poika Belgiasta

Hän oli syntynyt Lokerenissa lähellä Gentiä Belgiassa 13. kesäkuuta 1946 katoliseen flaamilaiseen perheeseen. Aluksi hän sai perheensä liiketoimien vuoksi teknistä koulutusta, mutta myöhemmin hän opiskeli mm. filosofiaa ja teologiaa vuodesta 1970 alkaen Gentin seminaarissa ja hän sai tutkintotodistuksen Louvainin katolisesta yliopistosta vuonna 1976. Hänen opiskelualoinaan yliopistossa olivat moraali ja uskonnolliset opinnot.

Kääntyminen ortodoksisksi ja pappisvihkimykset

Opiskeluaikoina hänelle esiteltiin ortodoksisuutta Belgiassa ja Alankomaissa mm. Gentin pyhän Andreas seurakunnassa tammikuussa 1974 ja tämän seurauksena hän kieltäytyi roomalaiskatolisen kirkon pappisvihkimyksestä ja samana vuonna hän sai ottaa vastaan ortodoksisen kirkon ehtoollisen Gentin pyhän Andreaksen seurakunnassa.

Lokakuussa 1975 Syrakusan arkkipiispa Georg (Tarasoff) vihki hänet diakoniksi Pariisin pyhän Aleksanteri Nevskin katedraalin Pyhän Kolminaisuuden kryptassa ja selibaatissa eläväksi papiksi hänet vihittiin saman arkkipiispan toimesta ja samassa katedraalissa kesäkuussa 1976.

1977 hänet nimitettiin Maastrichtin pyhän Johannes Krysostomoksen seurakunnan ensimmäiseksi papiksi.

Hän toimi tuona aikana aktiivisesti mm. perustaessaan ortodoksisia seurakuntia Deventeriin, Bredaan ja Antwerpeniin.

Rovastiksi ja munkkeuden kautta arkkimandriitaksi

Maaliskuussa 1985 hänelle annettiin rovastin arvo ja joulukuussa 1992 hänet nimitettiin Belgian Liegessä sijaitsevan pyhän Aleksanteri Nevskin seurakunnan johtajaksi (rehtoriksi).

Toukokuussa 1994 hän otti vastaan luostarilupauksen ja hänelle annettiin munkkinimi Gabriel. Joulukuussa 1995 hänet valittiin luostarin igumeniksi ja 1998 ylennettiin arkkimandriitaksi. Samana vuonna 1998 hänet valittiin myös Maastrichtin seurakunnan johtajaksi (rehtoriksi), mutta hän säilytti samalla asemansa Liegessä.

Piispaksi ja arkkipiispaksi

Tammikuussa 2001 Ekumeenisen patriarkaatin Pyhä Synodi valitsi hänet Ekumeenisen patriarkaatin venäläisten seurakuntien apulaispiispaksi arvonimellä Komanan piispa. Piispaksi vihittäessä hänelle annettiin vastuualuiksi Pohjois-Ranskan, Belgian, Alankomaiden ja Saksan seurakunnat.

Joulukuussa 2002 KP Eukarpien arkkipiispa Sergius sairastui ja Gabrielin tehtäväksi tuli hallinnoida arkkihiippakuntaa. Arkkipiispa Sergein kuoltua tammikuussa 2003, Pyhä Synodi valitsi piispa Gabrielin arkkipiispaksi locum tenes. Arkkihiippakunnan kirkolliskokous valitsi kokouksessaan Pariisissa toukokuussa 2003 piispa Cabrielin johtamaan arkkihiippakuntaa. Valinta vahvistettiin Ekumeenisen patriarkaatin Pyhässä Synodissa heti valinnan jälkeen toukokuussa ja hänet vihittiin uuteen tehtäväänsä Pariisissa pyhän Aleksanteri Nevskin katedraalissa kesäkuussa 2004.

Arkkipiispa Gabriel oli Ranskan piispainkokouksen jäsen ja hän toimi myös Pariisin Pyhän Sergein ortodoksisen teologisen instituutin rehtorina.

HAP