Toiminnot

Huhtikuun troparit ja kontakit

Kohteesta Ortodoksi.net

Sisällysluettelo

Maria Egyptiläisen, 1.4

Tropari, 5. säv.

Valaistuna ristin armolla, | sinut nähtiin katumuksen kirkkaana valona, | joka hälventää intohimojen pimeyden, oi pyhä. | Sinä ilmestyit enkelinä lihassa | pyhälle Zosimalle erämaassa. || Rukoile Kristusta meidän puolestamme, oi Maria, vanhurskas äitimme.

Kontakki, 3. säv.

Aikoinaan sinua kiusasi haureus, | katumuksessa sinusta tuli Kristuksen morsian. | Sinä rakkaudella jäljittelit enkelten elämää | ja teit tyhjäksi demonien voimat ristillä. || Sinä olet nyt morsiamena taivaan valtakunnassa, oi puhtain Maria.

Kontakki, 4. säv.

Paeten synnin sumua, | ja valaisten sydämesi katumuksen valolla, | oi kunniakas, | sinä tulit Kristuksen luo, ja uhrasit itsesi Hänelle, | Hänen puhtaimman ja synnittömän Äitinsä ollessa esirukoilijanasi. | Sinä olet saavuttanut rikkomuksiesi anteeksiannon || ja riemuitset aina enkelten kanssa.

Kontakki, 3. säv.

Ollen syntinen nainen sinä tulit katumuksen kautta Kristuksen morsiameksi. Sinä saavutit enkelien elämän, sinä voitit demonit aseenasi risti. Siksi sinä, kaikkein kunnioitettavin Maria, olet valtakunnan morsian.

Pyhittäjä Titos Ihmeidentekijä, 2.3.

Tropari, 4.säv.

Lapsuudestasi saakka sinä omistit itsesi Herralle, | ja elit maailmassa enkelin tavoin | sekä sait Jumalalta armon tehdä ihmeitä. | Sinä olit munkkien ohjaaja ja viisas taloudenhoitaja, oi Tiitus. || Rukoile lakkaamatta Kristusta, meidän Jumalaamme, maailman puolesta.

Kontakki, 4.säv.

Sinä puhdistit itsesi rukouksella ja itsekieltäymyksellä | ja loistit armon kirkkaudessa ja hyveissä | ilahduttaen niitä, jotka laulavat sinulle: | Iloitse, oi Tiitus, || isien kaunistus.

Kontakki, 8.säv.

Hyläten maailman sekasorron ja eläen viisaasti hiljaisuudessa sinä ilmestyit Jumalan eteen, oi kunnioitettu isämme Titos.

Pyhittäjä Niketas Tunnustaja, 3.4.

Tropari, 4.säv.

Sinä olit vahva pylväs, oi Niketas, | ja peloton jumalallisen perinnön vartija. | Sinä olit kaunistettu kiihkottomuudella | ja sinä tulit loistavaksi uskon tunnustajaksi. || Ota vastaan niiden rukoukset, jotka kääntyvät sinun puoleesi, ja rukoile heidän puolesta Kristusta, meidän Jumalaamme.

Tropari, 3.säv.

Tulkaa, kunnioittakaamme jumalallisesti innostunutta Joosefia, kaksitoistakielistä Sanan soitinta, sopusointuista armon harppua ja taivaallisten hyveitten luuttua, jota ylistää ja kunnioittaa pyhien joukot. Nyt hän on kunnioitettu heidän kanssaan.

Kontakki, 3.säv.

Sinun jumalallisesti innoittunut kielesi oli valmis kynä kirjoittamaan, Daavidin sanojen mukaan. Sinä lauloit pyhien kamppailuista ja kuvailit armoa, jonka he saivat työnsä kautta. Siksi me huudamme sinulle: Iloitse pyhän sävelmän siunattu harppu!

Kontakki, 8.säv.

Pyhän hiljaisuuden kokeneena opettajana | sinä olit väsymätön pastoraalisen huolenpidon silmänä Medicioksen luostarin igumenina. | Rukoile, että kaikki voisivat täyttyä pyhällä Hengellä ja tulisivat oikein opastetuksi. | Oi pyhän perinnön vartija, me huudamme sinulle: || Iloitse!

Pyhittäjä Georgios Maleolainen, 4.4

Tropari, 4.säv.

Jumalallisen kasvin lailla, oi vanhurskas Georgios, | hyveellinen elämäsi kantoi itsekiletäymyksen pyhää hedelmää. | Sinä kukoistit kilvoittelussa taatelipalmun lailla | ja ravitsit Kristuksen Kirkkoa || lahjoilla, joita sinulle on annettu.

Kontakki, 2.säv.

Oi isä Georgios, sinä viisaasti katsoit ylen maallisia nautintoja, | ja hyveiden siivet ovat löytäneet levon ruumiittomien asunnoissa taivaassa. | Sinä rukoilet lakkaamatta meidän kaikkien puolesta.

Pyhittäjä Joosef Hymnografi, 4.4.

Tropari, 4. säv.

Sinä olit vahva pylväs, oi Niketas, | ja peloton jumalallisen perinnön vartija. | Sinä olit kaunistettu kiihkottomuudella | ja sinä tulit loistavaksi uskon tunnustajaksi. || Ota vastaan niiden rukoukset, jotka kääntyvät sinun puoleesi, ja rukoile heidän puolesta Kristusta, meidän Jumalaamme.

Tropari, 3. säv.

Tulkaa, kunnioittakaamme jumalallisesti innostunutta Joosefia, kaksitoistakielistä Sanan soitinta, sopusointuista armon harppua ja taivaallisten hyveitten luuttua, jota ylistää ja kunnioittaa pyhien joukot. Nyt hän on kunnioitettu heidän kanssaan.

Kontakki, 3. säv.

Sinun jumalallisesti innoittunut kielesi oli valmis kynä kirjoittamaan, Daavidin sanojen mukaan. Sinä lauloit pyhien kamppailuista ja kuvailit armoa, jonka he saivat työnsä kautta. Siksi me huudamme sinulle: Iloitse pyhän sävelmän siunattu harppu!

Toinen kontakki, 8. säv.

Pyhän hiljaisuuden kokeneena opettajana | sinä olit väsymätön pastoraalisen huolenpidon silmänä Medicioksen luostarin igumenina. | Rukoile, että kaikki voisivat täyttyä pyhällä Hengellä ja tulisivat oikein opastetuksi. | Oi pyhän perinnön vartija, me huudamme sinulle: || Iloitse, kolmesti siunattu isä!

Marttyyrit Klaudios, Diodoros, Viktor, Viktorinos, Pappias, Nikeforos ja Serapion, 5.4

Tropari, 3.säv.

Seitsen jäseninen marttyyrien kuoro loistaa seitsenvaloisena lamppuna | loistaen pyhässä uskossa. | Loistavalla kilvoituksellaan he valaisevat tietä niille, jotka uskollisesti huutavat: | siunatut marttyyrit, rukoilkaa Kristusta, meidän Jumalaamme || antamaan meille suuren armonsa.

Kontakki, 2.säv.

Oi siunatut marttyyrit, Kristuksen urhoollisina sotilaina | te hajotitte vihollisten ruhtinaat. | Iloiten yhdessä hengessä te yksimielisesti julistitte: | Kristus on kilvoittelijoiden voittoseppele.

Marttyyrit Agathopodes Diakoni ja Theodulos Lukija, 5.4.

Tropari, 1.säv.

Me rukoilemme Sinua, oi ihmisiä rakastava, | paranna meidän vaivamme | niiden vaivojen hellyttämänä, || jotka pyhäsi kärsivät Sinun tähtesi, oi Herra.

Kontakki, 8.säv.

Veljekset pyhän Hengen armossa, pyhät marttyyrit, tasavertaiset uskossa ja hurskaudessa, todella muuttivat elämänsä rukouksella ja itsekieltäymyksellä. Ohjaten kansoja jumalalliseen tietämykseen, te urhoolliset sotilaat, otitte vastaan petollisen vankeuden, ja vanhurskaan marttyyriuden kautta otitte vastaan kruunut. Anokaa Kristusta, meidän Jumalaamme, suomaan anteeksianto rikkomuksille niille, jotka rakkaudella viettävät pyhää muistoanne.

Pyhittäjä Eutykhios Konstantinopolilainen, 6.4.

Tropari, 3.säv.

Sinä elit enkelin lailla maailmassa, | oi Evtihios armon astia. | Sinun sanasi ja tekosi vahvistivat sinulle suodun jumalallisen lahjan. | Esirukouksiesi kautta || varjele Kirkkoa kaikesta hädästä.

Kontakki, 2.säv.

Oi kaikki uskovaiset, ylistäkäämme pyhää Evtimiosta | ja kutsukaamme häntä siunatuksi, | suureksi paimeneksi, papiksi ja opettajaksi | ja kunnialliseksi harhaopin hävittäjäksi, || sillä hän aina rukoilee puolestamme Herraa.

Marttyyri Kallipios Pompeiopolislainen, 7.4

Tropari, 5.säv.

Sinä kukoistit kuihtumattoman ruusun lailla | ja ilahdutit Kristuksen Kirkkoa kilvoituksellasi | ja urotekojesi tuoksulla. | Stadionilla todistaessasi | sinä jaoit Mestarisi kärsimykset, || oi siunattu Kalliopios.

Kontakki, 2.säv.

Kirkkaana johtotähtenä sinä, oi vaivojen kärsijä Kalliopios, ilmestyit maailmalle | julistaen valkeutesi säteillä Kristus-aurinkoa. | Sinä sammutit kaiken eksytyksen | ja meille annat koittaa valkeuden || lakkaamattomilla opetuksillasi.

Toinen kontakki, 3.säv.

Kun äitisi näki sinut kaunistettuna marttyyriutesi pyhillä haavoilla, | niin vahvistettuna Herran pyhillä kärsimyksillä | hänen mielensä oli yhtä omasi kanssa. || Yhdessä hänen kanssaan rukoile Kristukselta, meidän Jumalaltamme, meille suurta armoa.

Pyhä Sabbas Uusi, 7.4.

Tropari, 5.säv.

Ylistäkäämme pyhää isäämme Sabbasta, | Kalymnoksen kirkkaasti loistavaa lamppua, | kilvoittelijaa ja köyhien isää. | Hänen rukouksillaan sairaudet parannetaan ja paha karkotetaan. | Nyt me anomme hänen esirukouksiaan, || jotta sielulle pelastuisivat.

Apostolit Herodion, Rufus, Asynkritos, Flegon ja Hermas, 8. päivänä

Tropari, 1.säv.

Ylistäkäämme veisuin kuusijäsenistä apostolien kuoroa, | Herodionia ja Agabosta, Rufusta ja Asynkritosta, | Flegonia ja pyhää Hermasta, || sillä he aina rukoilevat Kolminaisuutta sielujemme puolesta.

Kontakki, 4.säv.

Kuin tähdet, oi pyhät apostolit | te valaisette uskovaisten tien Pyhän Hengen valolla. || Te torjutte erheen pimeyden katsoessanne lakkaamatta Jumalan Sanaan.

Kontakki, 2.säv.

Te tulitte Kristuksen opetuslapsiksi ja kaikkipyhiksi apostoleiksi, oi kunniakkaat Herodion, Rufus, Asynkritos, Flegon ja Hermas. Anokaa Herraa suomaan anteeksianto niiden rikkomuksille, jotka laulavat teidän ylistystänne.

Marttyyri Eupsykhios Kesarealainen, 9.4.

Tropari, 3.säv.

Järkkymättömällä sydämellä sinä päätit kilvoitksesi | ja kaadoit viekkaan vastustajan. | Sinä riemuitsit risti aseesta, | oi siunattu Eupsykhios. | Sinut luetiin marttyyrien joukkoon | ja sinä saavutit iankaikkisen kunnian. || Ano lakkaamatta Kristusta, meidän Jumalaamme, pelastamaan meidät, sinua kunnioittavat.

Kontakki, 2.säv.

Kristus Jumalan elävänä temppelinä, | sinä tuhosit epäjumalien temppelin | rakentaen asumuksen paratiisiin, oi Eupsykhios,|| päättäväisellä kilvoituksellasi marttyyriudessa.

Marttyyri Terentios Karthagolainen ja nänen kanssakilvoittelijansa, 10.4.

Tropari, 4.säv.

Afrikan marttyyrien valittu armeija | kilpailivat jalosti uskossa. | Yhdellä mielellä ja yhdellä sydämellä | yksisointuisesti he taistelivat hyvän taistelun. || Nyt he rukoilevat pelastusta meidän sieluillemme.

Kontakki, 2.säv.

Tänään juhlimme viisaiden marttyyrien Terentioksen ja kanssakilvoittelijoiden pyhää muistoa, |joka tuo ilon kaikille uskovaisille. Kerääntykäämme halulla yhteen, jotta parantuisimme. Saaden Jumalalta pyhän Hengen armon he suovat parannuksen sielujemme heikkouksille.

Uusmarttyyri Gregorios V Konstantinopolilainen, Konstantinopolin patriarkka, 10.4.

Tropari, 4. säv.

Kirkon hyvä paimen, | armolla täytetty isä ja pyhä esipaimen, | sinä laidunsit laumaasi Kristuksen käskyillä | ja mielelläsi annoit veresi pääsiäisuhrina || kansasi pelastuksen puolesta.

Pappismarttyyri Antipas Pergamonilainen, 11.4

Tropari, 4.säv.

Hävitettyäsi epäjumalien palvonnan petoksen, oi Antipas, ja poljettuasi demonien vallan alas, sinä rohkeasti tunnustit Kristuksen jumalattomien edessä. Tämän vuoksi sinä asut enkelten kanssa korkeuksissa ja edeskannat ylistysveisua kaikkien Herralle uhraten kiitosta meidän puolestamme ja suoden parannuksen lahjoja kaikille. Kunnioittaen sinua, pappismarttyyri Antipas, me anomme sinua pyytämään pelastusta meidän sieluillemme.

Tropari, 1.säv.

Kunnioittakaamme mirhanvuodattaja Antipasta, marttyyria ja Pergamonin piispaa, | hammassäryn parantajaa. | Huutakaamme hänelle: Kunnia Kristukselle, joka on sinut kirkastanut, kunnia Hänelle, joka sinut seppelöi, || kunnia Hänelle, joka kauttasi vuodattaa parannusta kaikille.

Kontakki, 4.säv.

Apostolien istuimen perijänä, oi siunattu Antipas, sinä tulit kaunistukseksi pyhien joukossa. Kruunattuna marttyyriudella sinä loistat kuin aurinko valaisten kaikki ja karkoittaen jumalattomuuden pimeyden. Siksi me kunnioitamme sinua pappismarttyyrinä ja parannusten lähteenä.

Kontakki, 2.säv.

Veisuin ja ylistyksin tänä päivänä | tervehtikäämme Antipasta, | maailman valoa ja kuuluisaa esipaimenta, | uskon esitaistelijaa ja Pergamoksen opettajaa. | Hän rukoilee Kristusta, meidän Jumalaamme, || että me pelastuisimme.

Pyhä suurmarttyyri Georgios Voittaja ja marttyyrikeisarinna Aleksandra, 23.4.

Tropari, 4. säv.

Oi Kristuksen marttyyri, pyhä Georgios Voittaja, Sinä uskon jalon taistelun taistelit ja saatoit häpeään vainoojiesi jumalattomuuden. Sinä toit itsesi Jumalalle otolliseksi uhriksi ja sait Häneltä voittoseppeleen. Rukoile meidänkin syntiemme anteeksiantoa.

Kontakki, 4. säv.

Sinusta tuli Jumalan kasvattama hurskauden kunniakas viljelijä, joka korjasit itsellesi hyveitten lyhteen. Kylvettyäsi kyynelin nyt riemuiten leikkaat. Veritodistajana kärsittyäsi Sinä otit vastaan Kristuksen ja nyt rukoilet, oi pyhä Georgios, kaikille syntien anteeksiantoa.

Tropari, 4. säv.

Pitäen halpana ajallisen valtakunnan kunnian Sinä, ylenautuas Aleksandra, opit Kristusta ainoata, meidän tähtemme ristiinnaulittua, rakastamaan. Hänet pelottomasti tunnustaen sait Sinä marttyyrin seppeleen. Seisoessasi nyt taivaassa kunnian Kuninkaan valtaistuimen edessä rukoile pelastusta sieluillemme.

Apostolit Aristarkhos, Pudens ja Trofimos, 15.4

Tropari, 4.säv.

Yhdessä kunnioittakaamme kolmilukuista Kristuksen apostolien kuoroa, | Aristarhosta, Pudensia ja pyhää Trofimosta. | Jumalallisina, järkevinä jokina | he kastelivat maailmaa Sanalla. || Heidän rukouksiensa vuoksi, Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä.

Kontakki, 1.säv.

Kristuksen apostolit, Vapahtajan työntekijät, | te olette maailman valot. | Rukoilkaa niiden puolesta, jotka ylistävät kunniallista muistoanne, || ja rukoilkaa meille pelastusta.

Pyhittäjä ja tunnustaja Basileios Parionilainen, 12.4

Tropari, 8. säv.

Oikean uskon ohjaaja, hurskauden ja puhtauden opettaja, koko maailman merkkituli, kilvoittelijoiden jumalallisesti innoittunut kaunistus: oi kaikki viisas Basileios, sinun oppisi on valistanut kaikki. Hengen harppu, ano Kristukselta Jumalalta, että sielumme pelastuisivat.

Tropari, 4. säv.

Esipaimen Basileios, kunnian Kuninkaan pappi, | sinä olit loistava uskon tunnustaja. | Sinä vastustit ikonin riistäjiä ja kärsit totuuden puolesta. | Seisoessasi kunniassa Jumalan edessä, || muista sinua kunnioittavia.

Kontakki, 2. säv.

Valaistuna valolla korkeudesta, oi siunattu isä, sinä valaiset kaikki, jotka kunnioittavat kärsimyksiäsi, pyhä esipaimen Basileios. Rukoile aina Kristusta, meidän Jumalaamme, kaikkien puolesta.

Kontakki, 6. säv.

Sinä palvelit kuninkaallisesti kaikkien Kuningasta, | oi pyhä esipaimen Basileios. | Sinä paljastit jumalallisia totuuksia | ja tulit kokonaan poltetuksi uhriksi. | Sinua kunnioittaville huudat: || Ikoneille osoitettu kunnia nousee Kristuksen eteen.

Pappismarttyyri Artemon Laodikealainen, 13.4.

Tropari, 4.säv.

Luonteeltasi apostolien kaltaisena ja heidän istuimensa perijänä | Jumalan Hengessä sinä teoissa koit hengen näkyjen korkeutta. | Sen tähden toimittaessasi totuuden sanan palvelusta | sinä kärsit uskosi tähden aina verikuolemaan asti. || Rukoile, pappismarttyyri Artemon, Kristukselta Jumalalta pelastusta sieluillemme.

Kontakki, 4.säv.

Sinä teit otollisen tunnustuksen ja täytit elämäsi marttyyrinä, sinut siirrettiin taivaaseen, jossa sait Jumalalta kuihtumattoman seppeleen. Siksi me vietämme pyhää muistoasi huutaen sinulle: Muista meitä seisoessasi Kristuksen edessä, oi viisas pappismarttyyri Artemon.

Pyhittäjä ja tunnustaja Martinus Roomalainen, 14.4

Tropari, 3.säv.

Sinä vahvistit Kirkkoa viisailla opeilla, | oi viisas esipaimen Martinos. | Sinä julistit Kristuksen kahdesta luonnosta | saattaen harhaopit häpeään. || Ano Herralta meille suurta armoa.

Kontakki, 8.säv.

Oi ylimmäinen pappi ja salaisuuksien opettaja, sinä vuosit opetuksen virtoja. | Sinä selitit opin Kristuksen kahdesta luonnosta ja tahdosta. || Rukoile niiden puolesta, jotka huutavat sinulle: Iloitse, siunattu isä Martinos.

Apostolit Aristarkhos, Pudens ja Trofimos, 15.4.

Tropari, 4.säv.

Yhdessä kunnioittakaamme kolmilukuista Kristuksen apostolien kuoroa, | Aristarhosta, Pudensia ja pyhää Trofimosta. | Jumalallisina, järkevinä jokina | he kastelivat maailmaa Sanalla. || Heidän rukouksiensa vuoksi, Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä.

Kontakki, 1.säv.

Kristuksen apostolit, Vapahtajan työntekijät, | te olette maailman valot. | Rukoilkaa niiden puolesta, jotka ylistävät kunniallista muistoanne, || ja rukoilkaa meille pelastusta.

Marttyyrit Irene, Agapia ja Hionia Dalmatialainen, 16.4

Tropari, 4.sä.

Elämänjuoksun päätettyänne ja uskon säilytettyänne | kärsimykset saattoivat teitä, te sanalliset karitsat, Kristus-karitsan ja Paimenen tykö. | Sen tähden hengessä iloiten ja Kristusta ylistäen || me tänään juhlimme teidän pyhää muistoanne, oi ylen ihmeelliset marttyyrit.

Tropari, 1.säv.

Lihalliset sisarukset ja hengessä yksimieliset, | te taistelitte pahan ruhtinasta vastaan ja kärsitte marttyyriuden. | Pyhät ja siunatut Irene, Agape ja Hionia, || rukoilkaa Kristusta, meidän Jumalaamme, pelastamaan meidän sielumme.

Kontakki, 4.säv.

Tullen Kristuksen kauniiksi morsiamiksi te tarjositte Hänelle verenne lahjaksi ja uhriksi, oi kärsimyksenkantaja neitsyet Irene, Agape ja Hionia, oikeutetusti astuitte häähuoneeseen täytettynä sanoinkuvaamattomalla valkeudella. Sen tähden kun vietämme hengessä teidän kallista ja pyhää muistoanne me annamme kunnian Vapahtajalle näin huutaen hurskaasti: rukoilkaa Herraa meidän puolestamme.

Kontakki, 3.säv.

Neitsyyden kirkkaat peilit, | loistavat marttyyriudessa, | te täytätte Kirkon valolla ja karkotatte pahuuden pimeyden, | oi Irene, Agape ja Hionia, || Kristuksen kalliit jalokivet.

Pappismarttyyri Simeon Persialainen, 17.4

Tropari, 4.säv.

Jumalallisesti innoittuneiden oppien opettajana, oi pyhä esipaimen Simeon, sinä sanoillasi ja teoillasi opetit marttyyrejä kilvoitukseen kärsien heidän kanssa ja kutsuen Kristusta rientäen Hänen luokseen: meidät on annettu teuraaksi Sinun vuoksesi, oi Herra.

Kontakki, 4.säv.

Kuin loistavat tähdet idästä, oi Simeon, sinä loistit Persiasta yhdessä muiden marttyyrien kanssa. Heidän kanssaan me ylistämme sinua.

Pyhittäjä Sosima Solovetskiläinen, 17.4.

Tropari, 4. säv.

Oi viisas isä Sosima, sinä teit erämaan asuinpaikaksesi, | aikomuksenasi päästä taivaan valtakuntaan. | Sinä elit maallisena enkelinä paastossa, valvoen ja rukoillen. | Runsaat kyyneleesi saivat erämaan versomaan ja kukoistamaan. | Omaten rohkeutta Jumalan edessä, muista meitä, sinun lapsiasi.

Kontakki, 8. säv.

Haavoitettuna rakkaudesta Kristukseen sinä otit Hänen ristinsä olkapäillesi. | Jumalallisesti aseistettuna lakkaamaton rukous keihäänä | sinä kaadoit maahan demonien legioonat. || Niinpä me huudamme sinulle: Iloitse, isä Sosima, munkkien pyhä kaunistus.

Pyhittäjä Johannes, Gregorios Dekapolislaisen oppilas, 18.4

Tropari, 5.säv.

Nuoruudestasi asti sinä rakastit Kristusta, | ja täytettynä Pyhän Hengen armolla | sinä seurasit kutsumustasi. | Sinun sydämesi oli puhdas | ja sinä elit enkelinä maailmassa. | Pyhä isä Johannes, || yhdessä enkelten kanssa rukoile meille pelastusta.

Kontakki, 1.säv.

Oi siunattu Johannes, Kristuksen risti olkapäilläsi | sinä kapusit hyveiden korkeuteen. | Sinä hylkäsit katoavaisten nautintojen paikan || ja saavuit taivaan valtakunnan kunniaan.

Toinen kontakki, 4.säv.

Koristettuasi itsesi itsekieltäymyksellä, sinä kuoletit lihasi, oi siunatuin isä Johannes. Tuhoten vihollisen ansat sinä tulit Jumalan eteen otollisena perimään iankaikkisen elämän autuuden. Rukoile Häntä, että me pelastuisimme.

Pyhittäjä Johannes Paleolauritti, 18.4.

Tropari, 8.säv.

Sinussa, oi isä, täysin pelastui se, mikä oli Jumalan kuvaksi luotu, | sillä sinä otit ristin ja seurasit Kristusta | ja teoillasi opetit ylenkatsomaan lihaa, sillä se on katoavainen, | ja pitämään huolta sielusta, joka on katoamaton. || Sen tähden iloitsee, oi pyhittäjä Johannes, sinun henkesi enkelten joukossa.

Kontakki, 8.säv.

Käärien sielusi kaipauksella Jumalaan, oi siunattu Johannes, sinä hylkäsit rikkaan elämän suruttomuuden ja ravinnon vetäytyen viettämään kunniallista elämää vieraille maille sekä alistit ruumiisi itsekieltäymykselle. Säilyttäen hiljaisuuden rohkeasti sinä saavutit hyveiden täydellisyyden. Siksi me uskossa huudamme sinulle: Ano Kristus Jumalalta anteeksiantoa niille, jotka rakkaudella kunnioittavat sinun pyhää muistoasi.


Pappismarttyyri Pafnutios Jerusalemilainen, 19.4.

Tropari, 4.säv.

Pappina sinä toimitit pyhää uhria, | ja marttyyrina sinut itsesi poltetaan uhrina. | Oi pappismarttyyri Pafnutios, | Jumalan horjumaton kilvoittelija ja armon aarteisto || rukoile armoa meille sinua ylistäville.

Kontakki, 2.säv.

Sinä punasit papilliset vaatteesi verivirroillasi | ja riemuiten kiiruhdit taivaan majoihin, oi siunattu Pafnutios, | ja huudat Vapahtajalle: | Sinä olet elämän lähde, || joka vuodatat sääliäsi kaikille meille.

Pyhä Matrona Moskovalainen, 19.4

(Nämä käännökset ovat täysin epävirallisia, eikä niitä ole hyväksytty piispainkokouksessa, käännökset on tehnyt venäjästä suomeksi nimimerkki Liisu - jos haluat korjata jotain käännöksen kohtaa, ota yhteys ylläpitoon)

Tropari

Tulan seudun kasvatti, / Moskovan kaupungin enkelinkaltainen puolustaja, / autuas Matrona. / Syntymästäsi asti elit koko elämäsi ruumiillisessa sokeudessa, / mutta sait Jumalalta hengellisen näkökyvyn, / tullen näkijäksi ja rukoilijaksi, / ja saaden sairauksien parantamisen lahjan. / Auta meitä kaikkia, jotka uskolla tulemme luoksesi / sielun ja ruumiin sairauksissa, / sinä meidän ilomme!

Tropari

Jumalalta viisauden saanutta autuasta Matronaa, Tulan seudun kukkaa ja Moskovan kaupungin kunniallista kaunistusta, me uskovat nyt ylistämme. Hän ei nähnyt päivän valoa, mutta Kristuksen valon valaisemana rikastui näkemisen ja parantamisen lahjalla. Maan päällä elettyään muukalaisena ja vieraana, nyt taivaan asunnoissa hän seisoo Jumalan edessä ja rukoilee meidän sielujemme puolesta.

Kontakki

Vanhurskas Matrona, Kristuksen palvelukseen äitisi kohdusta valittu, kärsimyksen ja surun polkuja kulkien osoitit lujaa uskoa ja hurskautta, tulit Jumalalle otolliseksi. Autuas Matrona, samoin auta meitäkin, jotka kunnioitamme muistoasi, pysymään Jumalan rakkaudessa.

Pyhittäjä Theodoros Jouhipaitakilvoittelija 20.4

Tropari, 8.säv.

Kyyneltesi virta teki erämaan hedelmälliseksi ja Jumalan etsiminen toi itsekieltäymyksen hedelmät. Ihmeittesi säteilyllä valaisit koko maailman. Pyhä isä Theodoros, rukoile Kristusta Jumalaa pelastamaan meidän sielumme.

Kontakki, 4.säv.

Sinä olit ihmeellisin elämässäsi, oi viisas isä Theodoros. Sinä vaihdoit tämän maailman kuninkaalliset aarteet jouhipaitaan, saavuttaen siten taivaalliset puvun. Rukoile aina puolestamme, oi kunnioitettu.

'Tropari, 3. säv.

Itsekieltäymyksen temppeli ja himottomuuden astia, | sinä palvelit Jumalaa teoillasi | ja sinut havaittiin otolliseksi Hänen lahjoilleen. | Pyhä isä Theodoros, || rukoile Kristusta, meidän Jumalaamme, suomaan meille suuri armonsa.

Kontakki, 2.säv.

Oi Jumalankantaja Theodoros, hyveiden aarteisto, | armon varasto ja munkkien kaunistus: | rukoile syntiemme anteeksiantoa ja pelastusta meille, || sillä sinä olet uskovien suojelija.


Pappismarttyyri Januarius Beneventumilainen, 21.4.

Tropari, 3.säv.

Öljyvoitelulla vihittynä Jumalassa viisaalle kansallesi. Sinut teurastettiin niin kuin lammas ja uhrattiin Sanalle ja Paimenten päämiehelle, joka oli itse teurastettu niin kuin lampaat, oi ylistettävä pappismarttyyri Januarios, maailman johtotähti. Tämän vuoksi me kaikki kunnioitamme sinun pyhää muistoasi rakkaudella sinun rukoillessasi sielujemme puolesta.

Tropari, 3.säv.

Napoli on saanut sinusta kilvoittelijan vaaroissa, | oi kunniakas isä Januarius, | sillä sinä pelastit heidät rutolta, nälänhädältä ja koettelemuksilta | sekä Vesuviuksen tulelta. | Me ylistämme sinua uskossa ja rakkaudessa || ja kunnioitamme sinun pyhää päätäsi ja vertasi.

Kontakki, 3.säv.

Sinut oli kaunistettu pappeuden voitelulla ja marttyyri verellä, oi kunniakas Januarios. Sinä loistat kaikkialle iloiten korkeudessa katsoen alas meihin, jotka olemme tulleet pyhään temppeliisi ja jotka lakkaamatta huudamme sinulle: Suojele meitä kaikkia rukoillen ihmisiä rakastavaa Jumalaa.

Kontakki, 4.säv.

Valtias on antanut sinut Napolille, oi pyhä, | kalliiksi aarteeksi ja parannuksien lähteeksi. | Sillä sinä olet suojelija ja varjelija kansallesi, | ja sinä torjut Vesuviuksen tulen pahuuden. || Siksi me huudamme sinulle uskossa: Iloitse, oi Januarius, isämme ja suojelijamme!

Pyhittäjä Theodoros Sykeolainen, 22.4.

Tropari, 4.säv.

Kapaloista asti pyhitettynä | sinä olit täynnä Jumalan armoa. | Oi Theodoros, jumalallisten salaisuuksien palvelija, | sinä valaisit maailman ihmeilläsi ja hävitit demonien joukot.

Kontakki, 3.säv.

Hyveittesi vuoksi, oi Jumalankantaja, sinä nousit taivaan majoihin | aivan kuin tulisissa vaunuissa. | Sinä elit enkelien lailla ihmisten joukossa, | ja ihmisenä karkeloit nyt enkelten kanssa. || Siksi, oi Theodoros, sinä osoittauduitkin ihmeiden lähteeksi.

Pyhä apostoli ja evankelista Markus, 25.4

Tropari, 3.säv.

Korkeimman Pietarin opettamana sinä tulit Kristuksen apostoliksi, | ja auringon tavoin olet loistanut maitten ylitse, | Aleksandrian olet autuudella kaunistanut. | Sinun kauttasi Egypti vapautui viettelyksestä, | evankeliumisi opetuksella valaisit kaikki kuin kirkon valopylväs. | Sen tähden me kunnioitamme muistoasi kirkkaasti juhlien, jumal´ääninen Markus: || rukoile saarnaamaasi Jumalaa antamaan synninpäästö meidän sieluillemme.

Tropari, 4.säv.

Varhaisesta nuoruudestasi asti totuuden valo valaisi sinua, oi Markus. | Sinä rakastit Kristuksen työtä, | ja siksi sinä seurasit Pietaria innostuksella | ja palvelit Paavalia kanssapalvelijana, || kirjoitettuasi evankeliumin sinä valistit koko maailman.

Kontakki, 2.säv.

Otettuasi korkeudesta vastaan Hengen armolahjan, | rikoit filosofien verkot, oi apostoli, | ja keräsit verkkoosi kaikki kansat, | sekä toit ne Herran luokse saarnatessasi jumalallista evankeliumia, || oi kunniakas Markus.

Pappismarttyyri Besileios Amasialainen, 26.4

Tropari, 4.säv.

Kunnian Kuninkaan pappina sinä vastustit laitonta kuningasta, | oi siunattu ja kunniakas pappismarttyyri Basileios. | Kun sinut mestattiin, | sinä astuit iloiten taivaan kartanoihin. || Rukoile. että muistoasi juhlivat voisivat tulla otollisiksi saamaan samanlaisen voittopalkinnon.

Kontakki, 4.säv.

Uhmaten keisarin käskyä | sinä saavutit taivaan valtakunnan. || Muista meitä, jotka uskollisesti vietämme muistoasi, kun nyt iloitset taivaassa.

Pyhä Stefan Permiläinen, 26.4

Tropari, 4. säv.

Lapsuudestasi asti palaen jumalallisesta halusta, | sinä otit vastaan Kristuksen ikeen, oi viisas Stefan. | Sinä kylvit siemenen pakanauskoon kiinni kasvaneille | ja synnytit heidät evankeliumissa. | Kunnioittaen sinua, me rukoilemme: | Ano Häneltä, jota sinä julistit, || että sielumme pelastuisivat.

Kontakki, 8. säv.

Sinä osoittauduit paimeneksi niille, jotka sinua eivät etsineet. |Sinä vapautit kansasi epäjumalien palvonnasta ja toit heidät Kristuksen uskoon. | Sinä saatoit häpeään noita Pansotnikin ja tulit Permin ensimmäiseksi piispaksi ja opettajaksi. || Siksi sinun hengellinen laumasi, |jonka vapautit epäjumalien palvomisesta veisuin sinua kiittää: ||Iloitse viisas opettaja Stefan!

Pyhä apostoli Simeon Jerusalemilainen, Herran sukulainen, 27.4.

Tropari, 1. säv.

Oi Simeon, me kutsumme sinua Herran sukulaiseksi, suureksi esipaimeneksi ja päättäväiseksi marttyyriksi. |Sinä hävitit harhan ja säilytit uskon. | Tänään, kun me vietämme sinun muistoasi, || me saamme anteeksiannon synneillemme sinun rukouksiesi tähden.

Kontakki, 2. säv.

Sinut, joka tulit korkeuksissa olevan Siionin kansalaiseksi, | vihittiin täällä alhaalla olevan Siionin istuimelle. |Sinä ohjasit laumaasi taivaalliseen lammastarhaan, | ja tulit ristiinnaulituksi Kristuksen tähden näin jäljitellen Hänen kärsimyksiään. || oi siunattu Simeon.

Kyzikonin yhdeksän marttyyria, 29.4.

Tropari, 3.säv.

Sopusointuisina uskossa | yhdeksänjäseninen Kyzikonin marttyyrien joukko kunnostautui kilvoituksessa. | He saarnasivat kaikille Jumalan Sanasta, | ja lampaiden lailla teurastettiin. || Nyt he rukoilevat armoa ja anteeksiantoa meille, jotka veisuin ylistämme heidän kilvoitteluaan.

Kontakki, 1.säv.

Ylistäkäämme yhdeksänjäsenistä marttyyri kuoroa, maineikkaita Theonesta ja Antipateria, | Magnusta ja Theostikhosta, Artemasia ja Theodotosta, | Thaumasiosta, Filemonia ja Rufusta, || sillä he kaatavat meille jumalallista armoa elämän lähteestä, Kristuksesta.

Apostoli Jakob, 30.4.

Tropari, 8. säv.

Herran opetuslapsena ja sotilaana | sinut on korotettu apostolien kuoroon veljesi kanssa, oi Jaakob, | ja sinä olit koko sydämestäsi uskollinen Vapahtajalle. | Aseistettuna Hengen voimalla sinä saarnasit Hänestä kaikkialla, || ja tulit miekalla tapetuksi. Siksi me kunnioitamme sinua.

Kontakki, 2. säv.

Kun sinä kuulit jumalallisen äänen kutsuvan sinua, oi Jaakob, | sinä olit välittämättä isän rakkaudesta ja juoksit Kristuksen luokse veljesi kanssa. | Hänen kanssaan sinun suotiin nähdä || Kristuksen jumalallinen kirkastuminen.