Toiminnot

Huutakaa Jeesuksen rukousta

Kohteesta Ortodoksi.net

Huutakaa Jeesuksen rukousta keskeytyksettä. Siunattua alkua! Älköön rukous jättäkö teitä tai ennemminkin: älkää te jättäkö sitä. Se on sielun elämä, sydämen hengitys, tuoksuva kevät. Se luo hengellisen kevään sieluun, joka pakottaa itseään sitä lausumaan.

Pakottakaa itseänne Jeesuksen rukoukseen. Siitä tulee teille kaikki: ruoka ja juoma ja vaatetus ja valo ja lohtu ja hengellinen elämä. Kaikki tulee sille, joka omistaa tämän rukouksen. Ilman sitä sielussa oleva tyhjyys ei täyty.

Haluatteko rakastaa Kristusta? Kaivatkaa aina lausua Jeesuksen rukousta ja omaksukaa nöyryys. Silloin saatte tuntea, että Jumalan valtakunta on teissä. Älkää salliko pahojen ajatusten pitää itseänne vallassaan, vaan karkottakaa ne heti Jeesuksen rukouksella. Oi tämä rukous, mitä ihmeitä se saakaan aikaan! huutakaa Jeesuksen rukousta ja suojelusenkeli lähettää teille hengellisen tuoksun. Enkelit iloitsevat suuresti, kun ihminen rukoilee suloisimman Jeesuksen nimen rukousta. Jeesus olkoon sielujenne nautinto.

Jos meitä alkaa vaivata haluttomuus, velttous tai masennus, rukoilkaamme pelossa, vaivaa nähden ja mieli valvovana, ja Jumalan armosta lohdutuksen ja ilon ihme kohtaa meitä heti.

(Amerikan isä Efraimin opetuksia)

Suomentanut

äiti Kristoduli