Toiminnot

Ihminen

Kohteesta Ortodoksi.net

Millainen on ortodoksinen ihmiskäsitys? Tällä sivulla esitellään Ortodoksi.net-sivuston artikkeleita ortodoksisesta ihmiskäsityksestä.

Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi

Ihmisen ja Jumalan suhde

  • Kristuksen syntymä - uuden ihmisyyden juhla (opetuspuhe), isä Jarmo Hakkarainen - Kristuksen syntyminen ihmiseksi on ortodoksisen uskon ja elämän keskeinen ilo. Jumala ilmaisee Ilmoituksensa täyteyden Kristuksen lihaksi tulemisessa. Lihaksitullut Herra on täydellinen Jumala ja täydellinen ihminen. Kristus on Uusi Aadam. Ensimmäinen Aadam oli elävä sielu. Uusi Aadam on Taivaan Herra...
  • Jumala ja ihminen ovat yhtä Kristuksessa, isä Jarmo Hakkarainen - Pyhä Raamattu vahvistaa totuudeksi, ettei Jumala pelkästään luonut maailmaa, vaan Hän myös pitää siitä huolta. Jumala puhuu ihmisille ja uskolliset kuuntelevat Jumalan Sanaa ja hyväksyvät Sanan elämän ravintona ja leipänä. Koska ihminen luotiin Jumalan kuvan mukaan, hänellä on mahdollisuus ottaa vastaan Jumalan Sana ja elää tuon Sanan mukaisesti...
  • Jumalallistuminen - Jumalallistuminen eli teosis tai theosis (kreikaksi: θεωσις) tarkoittaa ortodoksisuudessa maailmankaikkeuden pyhittymistä Jumalan armovoimalla hyvän palvelukseen. Ihmisluonnon jumalallistuminen on osa tätä maailmankaikkeuden pyhittymistä ja siihen pyritään mm. askeettisen elämäntavan avulla. Siinä tavoitteena on muuttaa ja kehittää ihmisluontoa kohti Kristuksen antamaa esikuvaa...

Ihminen nykyään

  • Ihminen nykyhetkessä (opetuspuhe), isä Pentti Hakkarainen - Totuus, kauneus ja hyvyys. Vanhojen arvojen kyseenalaistaminen. Ihmisen yksinäisyys ja vieraantuneisuus. Eettisten ja esteettisten arvojen vähättelyä. Syvien tunteiden tyhjiö
  • Olen oma epäjumalani (opetuspuhe), isä Jarmo Hakkarainen - Modernin yhteiskunnan kriitikot kutsuvat nykytodellisuutta kännykkäpaimentolaisten ajaksi. Teknologian kehityskulkua, järkeä ja rationaalisuutta ylistävät ihmiset ovat viettiensä, halujensa ja mielikuviensa vietävänä. Halu voittaa järjen ja mielikuvat tiedon ja todellisuuden. Itsekeskeinen ihminen vierastaa yhteisöllisyyttä ja toisen ihmisen huomioon ottamista...

Kirjallisuus