Toiminnot

Isaakios, Dalmatios ja hänen poikansa Faustos

Kohteesta Ortodoksi.net

Pyhä Dalmatios palveli sotilaana pyhän keisari Theodosios Suuren (379-395, muistopv. 17.1.) armeijassa, josta hän sanoutui irti ja lähti maailmalle joskus vuosien 381-383 aikoina. Hän meni poikansa Faustoksen kanssa pyhän Isaakioksen (muistopv. 30.5.) luostariin Konstantinopolin lähistölle. Pyhittäjä Isaakios vihki isän ja pojan munkeiksi ja he molemmat alkoivat viettää askeettista elämää.

Askeetit

Kerran Suuren paaston aikana pyhä Dalmatios ei syönyt mitään neljäänkymmeneen päivään. Myöhemmin hän sitten sai takaisin voimansa ja hänet todettiin jumalallisen näyn arvoiseksi.

Igumenit

Kun Isaakios tunsi maallisen elämänsä lopun lähestyvän, hän nimesi igumeniksi pyhän Dalmatioksen luostariin, joka myöhemmin tuli tunnetuksi hänen nimensä mukaan Dalmatialaisena luostarina.

Kolmannessa ekumeenisessa kirkolliskokouksessa

Pyhittäjä Dalmatios oli kolmannessa ekumeenisessa kirkolliskokouksessa Efesoksessa (v. 431) innokas ortodoksisen uskon kannattaja. Tässä kirkolliskokouksessa tuomittiin nestoriolaisuuden harhaoppi.

Kirkolliskokouksen jälkeen pyhät isät antoivat pyhälle Daalmatiokselle Dalmatialaisen luostarin arkkimandriitan arvon ja hän kuoli myöhemmin noin 90 vuoden iässä joskus vuoden 446 jälkeen.

Pyhä Faustos, kuten isänsä, oli myös suuri askeetti ja erityisen hyvä paastoaja. Isänsä kuoleman jälkeen hänestä tuli luostarin igumeni.

Muistopäivä

Ortodoksinen kirkko muitelee pyhittäjiä Isaakiosta, Dalmatiosta ja hänen poikaansa Faustosta aina vuosittain elokuun 3. päivänä.

HAP