Toiminnot

Jeesuksen rukous (opetuspuhe)

Kohteesta Ortodoksi.net

Mitä Jeesuksen rukous on

Isä Efraim sanoo, että Jeesuksen rukous sydämen rukouksena on ihme – sitä ei voi muuten selittää -, mutta että saisimme kokea sen ihmeen, meidän on liikuttava ihmeen suuntaan. Käytännössä Jeesuksen rukous on yksinkertaisesti jatkuvaa Jeesuksen nimien toistamista rukouksellisessa hengessä samalla Häneltä armoa pyytäen.

Jeesuksen rukoukseen sisältyy koko kristinusko. Kun lausumme Herra, tunnustamme samalla, että itse olemme Jumalan palvelijoita ja Hän meidän isäntämme. Kun sanomme Jeesus, joka on Jumalan Pojan nimi ihmisenä, mieleemme tulee samalla koko Hänen maanpäällinen elämänsä syntymästä taivaaseen astumiseen. Kun sanomme Kristus, eli Jumalan Voideltu, tunnustamme ja uskomme, että Kristus on Jumalamme, joka on luonut kaiken ja on taivaassa ja tulee uudelleen tuomitsemaan maailman. Kun sanomme ”armahda minua”, pyydämme Häntä lähettämään meille armonsa ja apunsa, joita ilman emme pysty tekemään mitään.

Jeesuksen rukouksen tehtävät

Jeesuksen rukouksella on monenlaisia tehtäviä. Kun mielemme sen aikana hiljenee, se paljastaa meille pirstaleistumisemme ja syntisyytemme. Mutta Jeesuksen rukous ei jätä asioita tähän. Se eli Jeesus itse, joka siinä vaikuttaa, on ennen kaikkea parantaja. Hän pystyy kokoamaan meidät hajaannuksestamme, vastaamaan katumukseemme anteeksi annolla, antamaan voiman muuttaa elämä. Ja lopuksi Jeesuksen rukous on isien vakuutuksen mukaan syvimmän ja kirkkaimman ilon lähde, minkä ihminen voi kokea. Siinä luotu yhdistyy Luojaansa, ja tämä on se ihme, mistä isä Efraim puhuu.

Jeesuksen rukouksen perusta

Jeesuksen rukousta ei siis pidä ymmärtää mekaanisena harjoituksena. Oikea rukoilemistapa ei ala sillä tavoin, että kohotetaan katse korkeuteen, kootaan ajatukset ja pyydetään apua taivaasta. Se alkaa siitä, että Jeesuksen rukouksen avulla yritämme eheytyä ja vapautua synneistämme. Omatunto varjellaan puhtaana suhteessa Jumalaan, hengelliseen isään, ihmisiin yleensä ja myös aineellisiin asioihin. Ei saa tehdä kenellekään sellaista, mitä ei tahtoisi itselleen tehtävän. Aineellisia asioita taas ei pidä käyttää yli tarpeen, olipa sitten kyse ruuasta, juomasta tai vaatetuksesta. Näin Jeesuksen rukoukseen kuuluu olennaisesti pyrkimys kokonaisvaltaiseen kristilliseen elämään.

Jeesuksen rukous apuna hengellisessä taistelussa

Miten sitten Jeesuksen rukous tukee pyrkimystä aitoon kristilliseen elämään? Amerikan isä Efraim vertaa sitä kirveeseen ja sanoo, että kun mielemme pahojen ajatusten ja mielihalujen ahdistaessa tarttuu tähän rukouksen kirveeseen, kohottaa sen ja alkaa hakata sillä, se pystyy irrottamaan juurineen kaikkein lujimmin mieleemme iskostuneet huonot ajatukset.

Jeesuksen rukouksen vaikutus

Jeesuksen rukouksen kirves saa aikaan tuloksia, kun sitä oikein käytetään. Arkkipiispamme Paavali kirjoitti näistä tuloksista: ”Sinä, Jeesuksen rukouksen harjoittaja, alat kohta havaita itsessäsi paranemisen merkkejä. Sinä huomaat, että entistä suuremmalla halulla asetut rukoilemaan. Huomaat, että sinulla on entistä enemmän voimaa pidättää kielesi lausumasta pahaa tai turhaa. Pahat ajatukset, joita et ennen kyennyt karkottamaan tajunnastasi, nyt häviävät heti, kun alat kutsua Jeesuksen nimeä.--- Sinä pakenet elämän korskaa ja melua voidaksesi yhä enemmän hiljentyä sydämen rukoukseen. Ja ihmeeksesi huomaat, että niistä pahoista ja turhista tottumuksista, joista ennen et ajatellutkaan voivasi päästä koskaan eroon, nyt ikään kuin vaivatta vieraannut.

Näiden parantavien kokemusten takana on se, että Jeesuksen nimi on meille siltana Hänen ja itsemme välillä.

Tessalonikan arkkipiispa Simeon (1400-luvun alku) kuvailee Jeesuksen nimen vaikutusta: ”Jeesuksen nimestä kumpuaa armo ja anteeksiantamus, vapautus ja parannus, pyhitys ja valaistus sekä ennen kaikkea pelastus. Tämän jumalallisen nimen voimalla apostolit sekä tekivät ihmeitä että opettivat. Pyhä apostoli ja evankelista Johannes sanoo: ’Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika – näetkö uskon? – ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä Hänen nimessään – katso, tässä on pelastus ja elämä.”

Jeesuksen rukous ja kirkkorukoukset

Jeesuksen rukousta voi lausua syvällä sydämessään tai antaa sen toimia siellä myös kirkossa ja samalla kuunnella, mitä jumalanpalveluksessa luetaan. Vain pyhän liturgian kohdalla pitää keskittyä kokonaisvaltaisesti liturgian rukouksiin. Jeesuksen rukouksen harjoittaja on siis myös ahkera kirkossa kävijä. Pyhä Ehtoollinen on rukoilijalle elintärkeä. Ehtoollisessa Jeesus tulee konkreettisesti rukoilijan sydämeen ja Jeesuksen rukousta lausumalla rukoilija säilyttää Hänet siellä.

Jeesuksen rukous lakkaamattomana rukouksena

Jeesuksen rukous on tarkoitettu lausuttavaksi usein. Apostoli Paavali kehottaa: ”Rukoilkaa lakkaamatta.” (1Tess:5:17) Kuinka tämä olisi mahdollista? Jeesuksen rukouksen harjoituksesta tuli apu tähän ongelmaan.

Jeesuksen rukouksen asteita

Jeesuksen rukouksen yhteydessä puhutaan kolmesta rukouksen harjoitustavasta, jotka vastaavat sen eri toimintatapoja ja vaiheita. Ensimmäinen aste on suullinen rukous. Siinä Jeesuksen rukousta toistellaan ääneen mahdollisimman usein – käytännössä puoliääneen kuiskaten. Pyhä Makarios Suurikin kehottaa: ”Rukoilla jotenkuten mutta lakkaamatta, se on meidän vallassamme, mutta rukoilla todellisella rukouksella on Jumalan lahja.

Toinen aste on mielen rukous, jolloin rukousta lausutaan mielessä eli mieli pystyy jo keskittymään siihen. Siitä siirrytään kolmanteen asteeseen eli sydämen rukoukseen. Tätä ilmiötä kutsutaan ”järjen yhtymiseksi sydämeen”. Silloin rukous ikään kuin siirtyy päästä sydämeen ja alkaa toimia siellä ilman erityistä tahdonponnistusta. Armon aikaansaamana rukous toimii sydämessämme kuin lempeä liekki, kuin ylhäältä tuleva haltioituminen, joka sulostuttaa sydämen Jumalan rakkauden tuntemisella ja tempaa mielen hengelliseen katseluun. Joskus tähän tilaan liittyy valon näkeminen.

Nepsis

Jeesuksen rukoukseen liittyy läheisesti käsite nepsis eli hengellinen raittius, pyrkimys sisäiseen hiljaisuuteen ja vapauteen pahoista ja turhista ajatuksista ja yleensäkin pyrkimys elämän rauhoittamiseen. Näin siitä kehittyy vähitellen elämäntapa, jossa rukous on elämänvoiman ja ilon lähteenä.

Nunna Kristoduli

Katso myös