Toiminnot

Johannes Siinailainen

Kohteesta Ortodoksi.net

(Ohjattu sivulta Johannes Klimakos)
Pyhittäjä Johannes Siinailainen
novgorodilainen ikoni 1200-luku
Vasemmalla pyhä suurmarttyyri Georgios Voittaja ja oikella puolella pyhä pappismarttyyri Blasios.
Kuva Wikipedia.

(muistopäivät ovat viidennen paastoviikon aloittava sunnuntai Suuren paaston aikana sekä 30.3.)

Pyhittäjä Johannes Siinailainen tunnetaan myös nimillä Johannes Klimakos, Portaiden Johannes ja hieman harhaanjohtavalla nimellä Johannes Skolastikos. Tuo jälkimmäinen nimi on käytössä myös pyhällä Johannes Skolastikolla, Konstantinopolin patriarkalla.

Elämänvaiheet

Johannes syntyi todennäköisesti vuonna 579 ja meni hyvin varhain luostariin, hän oli noviisina jo 16 -vuotiaana. Elettyään ensin erakkona, Johannes vaikutti myöhemmin Pyhän Katariinan luostarissa Siinailla ja kuollessaan vuonna 649 hän oli tämän luostarin igumeni.

Pyhältä Johannes Siinailaiselta on säilynyt merkittävää kirjallista tuotantoa. Näistä keskeisin on hänen pääteoksensa Hengelliset laintaulut, joka tunnetaan paremmin nimellä Portaat tai Hyveiden portaat. Tästä teoksesta johtuvat hänen kaksi muuta käytössä olevaa nimeään: Portaiden Johannes ja Johannes Klimakos.

Portaat

Taivaallisen nousun portaat
ikoni, 1100-luku
Pyhän Katariinan luostari, Siinai
Kuva Wikipedia.

Portaat-teos jakaantuu 30 puheeseen ja teos kuvaa ihminen nousua kohti Jumalaa ikään kuin portaita pitkin. Näitä portaita teoksessa kuvataan kolmekymmentä, joilla halutaan korostaa Kristuksen ikää hänen aloittaessaan kasteen kautta julkisen toimintansa. Johanneksen opetuksessa korostetaan sitä, millainen on aito kristillinen elämäntapa ja mikä on kristillisen kilvoituksen perimmäinen päämäärä. Teos on laajalle levinnyt ja luettu kirja koko ortodoksisessa maailmassa. Erikoisesti teosta tulisi lukea pääsiäistä edeltävän Suuren paaston aikana.

Ensimmäisellä portaalla hengellisessä kehityksessään ihmisen tulisi hyljätä turhanpäiväinen elämänsä. Muita tärkeitä portaita kilvoituksen tiellä ovat kuuliaisuus, katumus, kuoleman muistaminen, iloa tuottava murhe, vihastumattomuus, sävyisyys, vaikeneminen, puhtaus, siveys, nöyryys, pyhä hiljaisuus ja rukous. Korkeimpana askelmana hyveiden harjoittamisessa on "hyveitten kolminaisuusliitto" eli usko, toivo ja rakkaus.

Ikoni

Teoksen pohjalta on tehty myös ikoni, paratiisin portaat, jossa ihmishahmot kiipeävät kohti portaiden yläpäässä olevaa Kristusta ja taivasta. Osa heistä putoaa matkalla, osa pääsee taivaaseen. Kiipeilijöitä auttavat ylöspäin enkelit, mutta myös demonit vaikuttavat heihin ampumalla nuolia ja vetämällä heitä pois portailta alas helvettiin.

Muistopäivät

Pyhälle Johannes Siinailaiselle onkin nimetty yksi Suuren paaston sunnuntaista. Neljäs paastosunnuntai on nimeltään Pyhittäjä Johannes Siinailaisen sunnuntai.

Roomalaiskatolisilla pyhän Johanneksen muistopäivä on maaliskuun 30. päivä, ortodokseilla tuon lisäksi Suuren paaston neljäs sunnuntai on nimetty pyhittäjä Johannes Siinailaisen sunnuntaiksi.

Hannu Pyykkönen


Johannes Siinailaisen ajatuksia (poimintoja netistä)

Johannes Siinailainen
Kuva © Pyykkönen
Johannes Siinailainen
Kuva © Pyykkönen
  • "Se joka on vapaa omistamisen himosta, on maailman herra... mitään omistamaansa hän ei pidä minkään arvoisena."
  • Tuomitsemisesta: "Muista tämä ja sinä et enää tuomitse: Juudas oli apostoli, ja ryöväri Jeesuksen oikealla puolella oli murhaaja. Mikä muutos pienessä hetkessä!"
  • "Katso Jumalaa oikein, niin pelastut.”
  • "On mahdotonta, että lumesta tulisi tulta, mutta vielä mahdottomampaa on, että väärin uskovissa olisi nöyryyttä."
  • Jumalasta loitontuneesta ihmisestä: "Hän on kivettynyt, kova ja pimeä. Nähdessään alttaripöydän hän ei tunne mitään. Osallistuessaan pyhästä ehtoollisesta hän käyttäytyy kuin söisi pelkkää leipää. Kun hän näkee ihmisten katuvan, hän ivaa heitä."
  • "Tietoisesti harjoitettu hiljaisuus on rukouksen äiti, kutsu vankeudesta vapautumiseen...vartiomies vihollisia vastaan... sisäisen hiljaisuuden seuralainen, tiedon lisääminen, mietiskelyn luoja, näkymätön kehityskulku, kätketty hiljaisuus."
  • "Minä näen uskon säteenä, toivon valona ja rakkauden auringon kehränä ja kaikki yhtenä heijastuksena ja yhtenä kirkkautena. Usko voi kaiken tehdä ja saada aikaan, toivoa ympäröi Jumalan armo, joka estää sitä joutumasta häpeään, eikä rakkaus lankea eikä lakkaa juoksustaan, eikä se, jota rakkaus on haavoittanut, enää pääse rauhaan autuaasta kiihkostaan."
  • "Hengellisen puhtauden ja valon portaat ovat teologian alku."
  • "Katumus on toinen kaste... ja tämä toinen kaste on ensimmäistä suurempi."

Katso myös

Tropari ja kontakki

Tropari, 3. säv.

Sinä pystytit sanoillasi pyhät portaat | ja loistit munkkien opettajana. | Johda meitä, oi Johannes, puhdistumiseen, joka tulee itsekieltäymyksestä | jumalallisen Valon näkemiseen. || Oi vanhurskas isä, rukoile Kristusta, meidän Jumalaamme, antamaan meille suuri armonsa.

Tropari, 8. säv.

Kyyneltesi virroilla sinä teit erämaan hedelmälliseksi ja kaipauksesi Jumalaan toi itsekieltäymyksen hedelmät. Ihmeittesi loistolla sinä valaisit koko maailman, oi pyhä isämme Johannes Klimakos, rukoile Kristusta, meidän Jumalaamme, pelastamaan meidän sielumme.

Tropari, 1. säv.

Sinä, oi jumalankantaja isämme Johannes, | tulit erämaan asukkaaksi, | ruumiilliseksi enkeliksi | ja ihmeiden tekijäksi: | saatuasi paastolla, valvomisella ja rukouksilla taivaalliset lahjat | sinä parannat sairasten taudit ja sielut, jotka luoksesi uskossa tulevat. | Kunnia olkoon Hänelle, joka antoi sinulle voiman. | Kunnia Hänelle, joka sinut seppelöi. | Kunnia olkoon Hänelle, || joka sinun kauttasi kaikille parannusta vuodattaa.

Kontakki , 1. säv.

Kirjassasi sinä tarjoat opetuksia ja pilaantumattomia hedelmiä, oi viisas, | ja makeutat niiden sydämet, jotka tarkkaavaisesti seuraa sitä, oi siunattu. | Sillä se on portaat maasta taivaan kunniaan | niille, jotka ylistävät uskossa sinua.

Kontakki, 8. säv.

Me olemme löytäneet sinun Jumalan antamat hyveesi jumalallisina portaina taivaaseen. || Sillä sinä, oi pyhä isä Johannes, olit hyveiden esikuvana.

Kontakki, 4. säv.

Itsekieltäymyksen todelliseen korkeuteen | asetti sinut Herra ikään kuin jonkin kiintotähden, | joka johdattaa valollansa maan ääretkin, | oi opettaja Johannes, || meidän isämme.

Minea