Toiminnot

Johannes Krysostomoksen pääsiäissaarna karjalaksi

Kohteesta Ortodoksi.net

Pyhän Tuatan Iivan Kuldusuun äijänpäivän sanat (Pyhän isämme Johannes Krysostomoksen pääsiäissaarna)
(käännös: Janne Waris)

Hristos nouzi kuollielois!
Se, kudai on oigeimieline da suvaiččou Jumalua, iloikkah täs hyväs da mieldy-ylendäjäs pruazniekas.
Kudai on oigeimieline palvelii, tulgah hyväs mieles oman Hospodin iloh.

Kudai on pyhitännyh, ihastelkahes palkas.
Kudai on enzimäzes čuasus ruannuh, ottakkah tänäpiän vastah oigevuonmugahine sualoi.
Kudai tuli kolmanden čuasun jälgeh, ilol pruaznuikkah.
Kudai tuli kuvvenden čuasun jälgeh, älgäh varakkah ni yhty: Niken ei jiä paiči ni mis.
Kudai hätkestyi yheksändeh čuassuh, tulgah keräle häigi, ni yhty ebäilemättäh.
Kudai tuli muga myöhäh, kui yhtendeltostu čuasul, älgäh kandakkah huoldu omas hätkestymizes sen täh, gu Hospodi on ylähyölline.

Häi vastuau i jälgimäzen muga kui i enzimäzengi.
Häi andau huogavuo muga yhtendentostu čuasun ruadoniekale muga kui enzimäzesgi čuasas ruannuole.
Jälgimäzen Häi armastau da enzimäzes pidäy huoldu:
Netämäle Häi andau, nečele lahjoittau.
Häi ottau vastah ruavot da aigomuksengi kaččou hyväkse.
Häi andau arvon ruavole da aigomustugi häi passiboiččou.

Muga tulgua kaikin Hospodin iloh.
Muga enzimäzet kui toizetgi, ihastelkuattokseh pruazniekas.
Bohatat da köyhät, pidäkkiä hyviä mieldy toine toizenke.
Pyhittäjät da välinpidämättömät, kunnivoikkua netämiä päiviä.
Työ, kuduat pyhitittö, da työ, kudamat etto pyhitännyh, pidäkkiä hyviä mieldy tänäpiän.
Stolal on äijy, syögiä bohattuos.

Älgäh niken lähtekkäh iäre nälläs sen täh, gu pruazniekkuveruo on äijän.
Pidäkkiä hyviä mieldy oigeimieližyön bohattuos.
Pidäkkiä hyviä mieldy vieron pruazniekas.
Älgäh niken voiveroitakkah hädiä sen täh, gu yhtehine valdukundu on jiävinnyhes.
Älgäh niken varakkah kuolendua sen täh, gu Spuassan kuolendu on meijät piästänyh.
Kuolendan hantuzis olii kuadoi kuolendan.

Tuonilmazih heittyjes häi hävitti kuolendan valdukunnan.
Häi hävitti sen, kudai oli hänen omua lihua oppinuh.
Da netämiä vuottajes Isaija kirgui da sanoi:
Kuolendan valdukundu kuadui vastates Sinuu alahan.

Se kuadui da muga se hävitettih.
Se kuadui da se suatettih huigavoh.
Se kuadui da muga se kuoletettih.
Se kuadui da muga se menetti oman vallan.
Se kuadui da pandih čieppilöih.
Se otti rungan, no vastai Jumalua.
Se otti muan čuuruu, no vastai taivastu.
Se otti, midä nägi, a kuadui sih, midä ni nähnyh ei.

Surmu, kus on sinun piidoi?
Tuonela, kus on sinun voitto?

Hristos nouzi kuollielois da hävitti sinun väin.
Hristos nouzi kuollielois da karut hävittih.
Hristos nouzi kuollielois da elos haldivoiččou.
Hiristos nouzi kuollielois, eigo niken kuolluh ole havvas.

No Hristos on nostatettu kuollielois, uudine kuolendu-uneh uinonnuzien joukospäi.
Hänele olgah kunnivo da valdu ilmazen ijän.

Amin’