Toiminnot

Jooga ja ortodoksinen usko (opetuspuhe)

Kohteesta Ortodoksi.net

Khioksen metropoliitta Markos (Vassilakis)

Khioksen metropoliitta Markosin (Vasilakis / Μάρκος Βασιλάκης) paimenkirje kesäkuulta 2013 kristityille, jotka harjoittavat joogaa. Tämä on ortodoksisen piispan kannanotto siihen, onko jooga pelkästään liikuntaa (kuntoilua). Tässä metropoliitta Markos kertoo, että jooga on kehitetty ainoastaan hindujen uskonnolliseen käyttöön henkisen tilan aikaansaamiseksi. Joten sillä ei ole metropoliitta Markoksen mukaan mitään tekemistä liikunnan (kuntoilun) kanssa, vaikka hindujen jooga-opettajat yrittivät selittää asian näin ihmisille voittaakseen uskonnolleen jalansijaa lännessä.

Paimenkirje 14

Onko jooga kuntoilua?

Hyvät pyhän metropoliittakunnan papisto ja hurskaat ihmiset,
Veljeni,

Ajallemme keskeistä on hämmennys, jota on usein havaittavissa ihmisen erilaisissa elämänvaiheissa. Tyypillinen esimerkki tällaisesta hengellisen elämän ja olemassaolon sekaannuksesta on se, että väitetään joogan, joka on pohjimmiltaan hindulaista uskonnollista tekniikkaa, olevan Euroopassa ja Yhdysvalloissa fitness-kuntoilua, jota tarjotaan meille apuvälineeksi vapauttamaan meidät lukuisista stressaavasta elämäntyylistämme johtuvista ongelmistamme.

Mutta mitä on jooga?

Sana jooga tulee sanskritin sanasta "yuj", joka tarkoittaa '"yhdistyä", siis yksilön sielun liittoa hindulaisuuden persoonattoman absoluuttisen (ehdottoman) olemuksen kanssa (kts. P. Schreiner, Yoga: Wörterbuch des Christentums, 1995, s. 1376). Tätä liittoa pidetään ihmiskunnan vapautumisena ja lunastuksena karmasta, joka on seurausta valinnoistamme ja toimistamme edellisessä elämässä.

Lisäksi, koskien juuri termiä jooga, on korostettava, että sitä käytetään kuvaavana ilmaisua yhdestä oikeauskoisten hindufilosofien kuudesta koulukunnasta. (kts. H. Baer, "Yoga", kirjassa Lexikon der Sekten, Sohdergruppen und Weltanschauungen, 7. painos, 2001, ss. 1166-1174).

Mutta onko jooga kuntoilua?

Voiko ihminen erottaa käytännöllisen kuntoilun uskonnollisista sisällöistä ja taustasta? Voiko tarkoituksen, mihin sitä käytetään, jättää huomioimatta? Kiistatta EI.

Entä sitten väite, jota erilaiset keskukset, instituutit, koulut, ryhmät, lehdet ja kuntosalit esittävät: ne sanovat, että siltä puuttuu sen uskonnollinen luonne ja väitetään sen olevan "tieteellistä" psykosomaattista harjoitusta tai harjoitusta yksinkertaiseen olemassaoloon ja hengelliseen itsetietoisuuteen? Epäilemättä voidaan sanoa, että nämä väitteet eivät pidä paikkaansa. Ne johtavat harhaan ja sekoittavat käyttämällä erittäin houkuttelevia ilmaisuja. (kts. R. Hauth, (Hrsg), Kompaktlexikon Religionen, 1998, s. 366).

Päinvastoin - jooga on uskonnollinen systemaattinen teoria, tekniikka ja menetelmä, joka kehittyy vaiheittain ja käytännöissä, joista yksi on meditaatio, joka johtaa ne, jotka sitä käyttävät opettajan (gurun) ohjauksessa, yksinkertaiseen elämään hinduismin persoonattomassa absoluuttisessa olemuksessa. Tällä tavoin ihminen lunastetaan ja sovitetaan kaikista edellisen elämänsä aikaisessa ruumiissa tekemistään virheistään.

Edellä siis huomaamme, että näkemys siitä, että jooga olisi liikuntaa (kuntoilua), on virheellinen. Ja tämä siksi, että

  1. se on olennainen piirre hindulaista järjestelmää,
  2. siitä ei voida poistaa sen uskonnollisen luonteen mukaisia edellytyksiä kuntoilun sisällössä eikä tarkoituksessa,
  3. siihen liittyy olennaisena kristinuskon vastainen reinkarnaatio (uudelleen syntyminen), ja
  4. se asettaa inhimillisiä painotuksia lunastukselle tekniikoilla ja harjoituksilla.

Miksi joogan eri tekniikat ovat vaarallisia?

Vastaus annetaan meille joogaa käsittelevässä artikkelissa arvovaltaisessa tietosanakirjassa Δομή (Domi). Siinä sanotaan:

"On tunnettua, että joogan harjoittaminen luo yksilölle, ei vain täysin fysiologiset tarpeita, vaan myös parapsykologisia, koska se kumoaa tietyt fyysiset ja mentaaliset (henkiset) toiminnat" (Δομή, osa 4, s. 199).

Lopulta tämä vähäinen uhrauksemme, jota osoitetaan tai ei joogaharjoituksessa, muistuttaa meitä kaikkia kaikkein ilmeisimmästä. Identiteettimme arvo ortodoksisina kristittyinä on ristiriidassa hindulaisuuden harjoitteiden käytön kanssa kaikilta osin elämässämme.

Ihmisen pelastus, joka tapahtuu vain kirkon sisälle, on Kristuksen rakkauden ja armon työtä ja tarjontaa. Apostoli Paavali sanoo meille kaikella painokkuudellaan:

"Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne." (Gal.3:26-27)

ja vielä:

"Älkää ryhtykö epäuskoisten aisapariksi. Mitä tekemistä on keskenään oikeudella ja vääryydellä, mitä yhteistä on valolla ja pimeydellä?" (2.Kor.6:14)Lämpimin isällisin rukouksin,

Khioksen, Psaran ja Oinousesin metropoliitta

Markos

1965 syntynyt Khioksen, Psaran ja Oinousesin metropoliitta Markos (Vasilakis) toimii piispana Kreikan saaristossa pohjoisella Egeanmerellä sijaitsevalla Khioksen saarella Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin jurisdiktion alaisessa metropoliittakunnassa.