Toiminnot

Jumalanpalvelus pyhälle Johannes Kronstadtilaiselle

Kohteesta Ortodoksi.net

Pyhä Johannes Kronstadtilainen,
ikoni, Lintulan luostari.
(Foto © Hannu Pyykkönen)

Tulostettavana PDF-tiedostona
Tulostettavana isommalla tekstillä
(joulukuun 20. päivänä)

SUURI EHTOOPALVELUS

Avuksihuutostikiirat, 6. säv.

Jumalan ainosyntyistä Poikaa sinä, pyhä Johannes, rakastit ja Häntä ainoata halusit palvella. Hänelle sinä uskouduit sanoen: elämäni on Kristuksessa. Sen tähden pyrit ajattelemaan ja tekemään kaikki Herralle otollisesti.

Näemme, että sinä, isä Johannes, olet lämmin esirukoilija ja armoitettu paimen, sillä sinä lohdutat luoksesi rientäviä heidän murheissaan, parannat monenlaisia vaivoja ja olet puutteessa elävien ja kärsivien ainainen auttaja, etkä sinä nytkään ole lakannut tekemästä ihmeitä.

Hyveiden portaita kulkiessasi sinä, isä Johannes, osoittauduit Herran puutarhan ahkeraksi viljelijäksi, sillä sinä kilvoittelit hyvin lapsesta aina viimeiseen hetkeesi asti. Vahvista rukouksillasi meitäkin palvelemaan Herraa.

Sinä armoitettu lääkäri, vanhurskas Johannes, paransit rukouksesi voimalla lähellä ja kaukana olevia. Sinä verhosit heidät Kristuksen rakkaudella ja opetit heitä rukoilemaan Jumalaa, joka antaa kaikille avun heidän uskonsa mukaan.

Laupeudentyön käsky on laaja ja sen muodot ovat moninaiset, sanoo kultapuhuja Johannes. Sinä laupias paimen, joka monin tavoin kilvoittelit tässä hyveessä ja rakensit työkodin, opeta meitä karttamaan joutilaisuutta.

Jäljitellen yksinäistä erakkoa pyhittäjä Johannes Rilalaista, jonka nimen sait pyhässä kasteessa, sinä vanhurskas Johannes kartoit kaikkia maallisia viettelyksiä ja kiinnitit elämäsi yksin Kristukseen. Opeta meitäkin elämään hurskaasti.

Kunnia, sama sävelmä:

Sinä, vanhurskas isä Johannes, sait periä pyhien asunnot. Jumalan kasvojen valossa sinä näet uskolla luoksesi tulevien tarpeet ja annat kullekin, mitä he pelastuksekseen tarvitsevat. Sen tähden mekin apuusi luottaen rukoilemme: rukoile Kristusta Jumalaa, että sielumme pelastuisivat.

Nyt, esijuhlan stikiira

(Saatto, päivän prokimeni ja pyhittäjän kolme parimiaa.)

Litaniastikiirat, 2. säv.

Sinä, Jumalan Sanan palvelija, annoit evankeliumin sanojen opettaa sydäntäsi. Pysyen aina rukouksessa ja Jumalan mietiskelyssä sinä, isä Johannes, hankit Jumalan valistaman mielen. Viitoittaen kirjoituksillasi meille tien Jumalan luokse, rukoile sielujemme puolesta.

Kääntyen rukouksessa Kristuksen, Vanhurskauden Auringon, puoleen sinä, vanhurskas isä, esitit kirjoissasi Hänestä sielun pelastavia opetuksia, jotta kaikki uskovaiset, oppien tuntemaan pelastuksemme jumalallisen taloudenhoidon salaisuudet, perisivät ikuisen elämän.

Sinä, oikean uskon julistaja, selitit sanoin ja kirjoituksin ortodoksisuuden dogmeja. Vastustaen vääriä opettajia ja vahvistuen uskon järkkymättömälle kalliolle sinä teit työtä Kristuksen Kirkon kunniaksi. Vahvista, isä Johannes, rukouksillasi meitäkin pysymään uskollisina Ortodoksiselle Kirkolle, että me siinä pelastuisimme.

Kunnia, 7. säv.

Sinä osoittauduit Jumalan kansalle pelastuksen opettajaksi ja myötäelämisen ja hengellisen lohdutuksen esikuvaksi, sillä sinä, Jumalassa viisas isä Johannes, teet hyvää Kronstadtissa, Venäjällä ja koko maailmassa. Sen tähden me sinun muistoasi juhliessamme ylistämme Herraa, joka on ihmeellinen pyhissään.

Nyt, sama säv.

Rientäessämme sinun suojelukseesi, Neitsyt Jumalansynnyttäjä, me tiedämme sinut kristittyjen puolustajaksi, sillä sinä kohotat aina kätesi rukoillen puolestamme Poikaasi ja meidän Jumalaamme ja pelastat vaaroista ne, jotka uskolla ja rakkaudella sinua Jumalansynnyttäjänä kunnioittavat.

Virrelmästikiirat, 5. säv.

Kiivaus Jumalan kunnian puolesta sytytti sinut ja sinä opetit laumaasi varjelemaan kaikin tavoin sydäntä himoilta, jotka turmelevat sielun ja erottavat Jumalasta. Rukoile puolestamme, pyhä isä Johannes, että ohjaisimme elämämme Jumalan nimen kunniaan ja pelastukseen.

Liitelauselma: Vanhurskaalle koittaa valkeus ja oikeamielisille ilo. (Ps 97:11) Apostolien kilvoituksia jäljitellen sinä, isä Johannes, omistauduit koko sielustasi palvelemaan lähimmäistesi pelastusta etkä etsinyt omaa vaan lähimmäistesi parasta. Seisoessasi nyt Pyhän Kolminaisuuden valtaistuimen edessä rukoile lakkaamatta muistoasi kunnioittavien puolesta.

Liitelauselma: Hänen sydämensä on luja ja peloton. (Ps 112:8)

‘Herra, Sinä avasit minulle kaikki uskon rikkaudet’, huusit sinä, vanhurskas Johannes, kiitollisena rakkauden ja viisauden lähteelle Jumalalle, jolta opit pelastavaisia sanoja. Lämmittäen niillä kylmiä sydämiämme sinä ohjaat meitä pelastukseen.

Kunnia, 8. säv.

Sinä, pyhä Johannes, kiinnityit rakkaudella ainoaan Jumalaan. Sinä pidit aina huolta kärsivistä ja sorretuista ja olit heidän joutuisa auttajansa. Sen tähden Jumalan armovoima tekee kauttasi suuria ihmeitä kääntäessään epäuskoisia uskomaan Kristukseen ja elämään Jumalan kunniaksi.

Nyt, esijuhlan stikiira tai tämä stikiira Jumalansynnyttäjälle, sama sävelmä:

Pyhien neitseelliset kuorot taivaassa ja hurskaat kilvoittelijat maan päällä ovat oppineet sinulta, aviotatuntematon Neitsyt, neitseyttä ja puhtautta. Kumartaen sinusta lihaksitullutta Poikaa ja Jumalaa he ylistävät synnytystäsi, oi Armoitettu.

Tropari, 1. säv.

Oikean uskon puolustaja ja kansan kaitsija, pappien ohjaaja ja uskovien esikuva. Sinä saarnasit katumusta ja elämää Kristuksessa. Olit Hänen pyhien salaisuuksiensa harras toimittaja ja rohkea esirukoilija ihmisten puolesta. Vanhurskas isä Johannes, sairaiden parantaja ja ylistettävä ihmeidentekijä, seurakunnan ylpeys ja kirkon kaunistus, rukoile hyvää Jumalaa antamaan maailmalle rauha ja pelastamaan meidän sielumme.

Toinen tropari, 4. säv.

Sinä Jumalalta viisauden saanut isä Johannes osoittauduit Venäjänmaan hyväksi paimeneksi, kun papillisessa palvelutehtävässäsi saavutit elämän Kristuksessa. Valtiaalta Herralta sait vastaanottaa armon poistaa sairauksia, lohduttaa murheellisia ja saattaa puhtaimman Ruumiin ja Veren sakramentissa uskovia yhteyteen Kristuksen kanssa. Sen tähden ylistämme sinua esirukoilijana meidän sielujemme puolesta.

AAMUPALVELUS

1. katisman jälkeen katismatropari, 4. säv.

’Herra on minua kohtaan sanomattoman laupias ja pitkämielinen ja niin minunkin tulee olla laupias’, sanoit sinä, pyhä Johannes. Sen tähden sinä rakastit köyhiä ja alhaisia niin kuin Kristuksen vähäisiä veljiä, ja palveltuasi heitä alttiisti osoittauduit taivasten valtakunnan perilliseksi.

Kunnia – nyt, Jumalansynnyttäjän tai esijuhlan tropari.

2. katisman jälkeen katismatropari, 5. säv.

Jumalallisten salaisuuksien jokapäiväinen toimittaminen vahvisti sinua armovoimalla rukouskilvoituksessa, pyhä Johannes. Sen tähden sinä opetit, että Veretön Uhri on Jumalan ihmisrakkauden riemujuhla ja pelastuksemme voimallinen puolto. Nyt seisoessasi aina Jumalan edessä, rukoile, pyhä Johannes, että mekin tulisimme siitä armosta osallisiksi.

Kunnia – nyt, Jumalansynnyttäjän tai esijuhlan tropari.

Polyeleon jälkeen katismatropari, 8. säv.

Syleillen kaikkia isällisellä rakkaudella sinä et kääntynyt pois synnin syvyyksiin langenneista. Vihatessasi syntiä sinä olit syntisille armollinen ja johdatit heitä katumukseen. Sinä, vanhurskas Johannes, tulit taivaan enkelten kaltaiseksi iloitessasi eksyneitten kääntymisestä ja katumuksesta.

Kunnia – nyt, Jumalansynnyttäjän tai esijuhlan tropari.

1. antifoni, 4. säv.

PROKIMENI, 4. säv. Vanhurskas iloitsee Herrassa ja turvaa Häneen.

Liitelauselma: Kuule, Jumala, minun ääneni, kun minä valitan.

Kaikki, joissa henki on, kiittäkää Herraa.

EVANKELIUMI (Matt. 6:1-13).

Stikiira, 6. säv.

Sinua maanpäällistä enkeliä, taivaallista ihmistä, Kristuksen rakkauden kantajaa, Venäjänmaan puolustajaa ja koko maailman puolesta rukoilijaa, sorrettujen puolustajaa, ahkeruuden esikuvaa ja suurta ihmeidentekijää, vanhurskasta Johannesta, me kunnioitamme kiittäen Jumalaa, joka kohottaa pyhänsä kunniaan.

Kanoni, 1. säv.

1. veisu

Vapahtajani, anna minulle ajatuksen puhtautta, että voisin ylistää puhtaudessaan enkelten kaltaista vanhurskasta pappi Johannesta Herran Kaikkivaltiaan enkelinä.

Sinä pyhä Johannes noudatit teoillasi ja sanoillasi käskyä rakastaa Kristusta ja palvella Häntä, kun olit pappina esikuvana uskoville sekä sanoillasi että elämälläsi.

Johannes Kastajaa jäljitellen sinä, vanhurskas isä Johannes, osoittauduit pidättyväisyyden, siveyden ja neitseellisen puhtauden esikuvaksi.

Jumalansynnyttäjälle

Ohjaa meitä, Jumalanäiti, jotta osaisimme elää Jumalalle otollisesti ja perisimme sinun avullasi ja vanhurskaan Johanneksen esirukousten tähden iankaikkisen elämän.

3. veisu

Apostolin tavoin sinä, isä Johannes, teit työtä papillisen elämäsi aamusta aina iltaan asti antamatta rakkautesi Jumalaa ja lähimmäisiäsi kohtaan koskaan heiketä.

Taivasten valtakuntaa etsien sinä, pyhä, teit maan päällä uutterasti hyvää parantaen uskon rukouksella sairauksia ja kutsuen harhautuneita katumukseen.

Sinä et torjunut ketään muuta kuin ne, jotka kieltävät Herran Kristuksen ja Hänen pyhän Kirkkonsa, jota tämän ajan lapset vastustavat. Mutta suuresti murehtien sinä et lakannut rukoilemasta Jumalaa noidenkin eksyneiden puolesta.

Jumalansynnyttäjälle

Puhdas Neitsytäiti, varjele uskovien yhteys Poikasi ja meidän Jumalamme kirkossa, että kristillinen rakkaus toinen toistamme kohtaan aina vahvistuisi meissä.

Katismatropari, 2. säv.

Vanhurskas Johannes, me vaivaiset turvaamme sinuun, voimalliseen esirukoilijaan Jumalan edessä, pyytäen parannusta sielun ja ruumiin sairauksista, pääsyä katumuksen kautta synninmurheesta, maallemme ja sen kansalle rauhallista elämää ja kaikkea pelastukselle tarpeellista.

Kunnia – nyt: Esijuhlan tai jumalansynnyttäjän tropari:

Armoitettu Neitsyt, aviota tuntematon Äiti, pelastuksemme toivo, anna meille uskon vahvistusta, hurskaassa elämässä edistymistä, suruissa ja murheissa lohdutusta, sillä Vapahtajan Kristuksen synnyttäjänä me Sinua aina ylistämme.

4. veisu

Sinä, pyhä Johannes kielsit tämän ajan lasten valheellisen viisauden, kun he nousivat vastustamaan Kristuksen pyhän Kirkon totuutta, ja vahvistit sanoillasi ja elämälläsi ortodoksisuutta laulaen: kunnia olkoon voimallesi, Herra.

Kantaen pyhän Ignatios Teoforoksen tavoin sydämessäsi aina Kristuksen nimeä sinä kitkit itsestäsi kaikki synnin viettelykset ja lauloit: kunnia olkoon voimallesi, Herra.

Jumalan voima, joka tulee täydelliseksi heikkoudessa, osoitti sinut suureksi ihmeidentekijäksi, sairaiden parantajaksi, katumuksen opettajaksi ja rukouksen vaalijaksi, ja sinä laulat: kunnia olkoon voimallesi, Herra.

Jumalansynnyttäjälle

Valtiatar Jumalansynnyttäjä, sinä tulit armoitetuksi auttajaksi vanhurskaalle pappi Johannekselle, joka aina rukoilee sinua ja Poikaasi ja laulaa kiitollisena: kunnia olkoon voimallesi, Herra.

5. veisu

‘Hyvä oli, Herra, että nöyryytit minut’, rukoilit sinä, pyhä Johannes, kun kestit kärsivällisesti panettelijoiden herjaukset ja säilytit sydämenrauhasi rukouksen ja vihastumattomuuden avulla.

Sinä pukeuduit uskon ja Pyhien Salaisuuksien osallisuuden kautta Kristukseen, olit luja kuin kallio ja lausuit: Kristus on minulle kaikkien hyvyyksien täyteys, elämä ja rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen.

Osallistumalla aina Herran ateriapöytään sinä saavutit Kristuksen valon, joka valaisee jokaisen maailmaan tulevan ihmisen. Valista, valonkantaja Johannes, sillä meidätkin, jotka sinua kunnioitamme.

Jumalansynnyttäjälle

Kaikki hämmästyivät jumalallista kunniaasi, puhdas Neitsyt. Tee kunniastasi osallisiksi meidätkin, jotka aina sinua autuaaksi ylistämme.

6. veisu

Sinä, Jumalassa viisas Johannes, elävöitit sielusi lakkaamattomalla rukouksella ja huusit: Herra, anna minun rakastaa jokaista ihmistä niin kuin itseäni. Auta meitäkin saavuttamaan tämä hyve.

Kutsuessasi Jumalan nimeä omaksi pelastukseksesi sinä palvelit monien pelastusta. Rukoilemme, isä Johannes, että mekin pysyisimme Jumalan yhteydessä ja keskinäisessä rakkaudessa.

Sinun ymmärryksesi, viisas Johannes, tuli Jumalan valistamaksi. Sinä julistit Pyhää Kolminaisuutta ja kehotit ihmisiä uskomaan sydämen yksinkertaisuudessa.

Jumalansynnyttäjälle

Meidän Lunastajamme sanoin selittämättömästi synnyttänyt pyhä Neitsyt, ole meille syntisille pelastuksen turvapaikka ja iankaikkisen elämän puoltaja.

Kontakki

Tänään kirkon paimen seisoo Jumalan valtaistuimen edessä ja hartaasti rukoilee uskovan kansan puolesta Kristusta, paimenten päämiestä, joka on luvannut: Minä rakennan kirkkoni; sitä eivät tuonelan portit voita.

Iikossi

Uskovat, ylistäkäämme kirkon harrasta paimenta, jonka nimi merkitse armoa; lamppua, joka aina palaa Pyhän Kolminaisuuden valtaistuimen luona. Hän rukoilee Jumalansynnyttäjän ja kaikkien pyhien kanssa pelastusta niille, jotka kutsuvat avukseen Herran nimeä, että ortodoksisuus vahvistuisi maassamme Kristuksen, paimenten päämiehen, voimalla, sillä Hän on luvannut: Minä rakennan kirkkoni; sitä eivät tuonelan portit voita.

7. veisu

Hyvä paimen, opeta meitä elämään Kristuksessa, sillä olet sanonut, että on suuri asia voittaa meissä oleva synti. Rukoilkaamme, ettei sen liekki polttaisi sielujamme.

Puhdistajamme ja Lunastajamme on Kristus Vapahtaja. Rukoile Häntä, hyvä paimen, että uudistuisimme hengellisesti katumalla ja parannusta tekemällä.

Pyhän Hengen voimalla ja lakkaamatta rukoillen himottomuuden saavuttanut hyvä paimen Johannes, rukoile, että pääsisimme piintyneistä himoistamme.

Jumalansynnyttäjälle

Jumalansynnyttäjä Neitsyt, Elämän Äiti, osoita armosi meille, jotka uskoen riennämme luoksesi ja tuomme katumuksemme Pojallesi ja Jumalallemme.

8. veisu

Runsaskätisesti sinä, laupias Johannes, annoit almuja niitä pyytäville. Vasen kätesi ei tiennyt, mitä oikea teki, sillä sinä vaihdoit hyödyttömän maallisen omaisuuden taivaalliseen.

Jokaiselle, jolla on, annetaan ja hän on saava yltäkyllin, sanoo Herra. Niin sinäkin, isä Johannes, hankit vaivaa nähden Pyhän Hengen armon. Tee nyt meidätkin siitä osallisiksi rukoilemalla puolestamme.

Sinä, Johannes, vartioit huuliasi etkä koskaan puhunut joutavia pyrkiessäsi seuraamaan Herran lakia. Niin sinä opetat meitäkin elämään aina sen mukaan.

Jumalansynnyttäjälle

Sinua Jumalansynnyttäjää, taivaita korkeampaa ja auringon loistetta puhtaampaa kerubit ja serafit ylistävät vaikenemattomin veisuin. Heidän kanssaan mekin, kelvottomat, ylistämme sinua autuaaksi.

9. veisu

Kantaen itsessäsi Ylimmäisen Paimenen Jeesuksen Kristuksen esikuvaa sinä, Johannes, olit joka päivä valmis antamaan elämäsi laumasi edestä ja käännyttämään synneissä hukkuvat Jumalan luo.

Isä Johannes, älä hylkää niitä, jotka kantavat sinulle tämän ylistyksen, vaan ano Kristukselta Jumalalta armoa, että saisimme monet rikkomukset anteeksi.

Katseesi aina Herraan suunnaten sinä, isä Johannes, pidit sydämesi ovet Herralle avoimina. Avautukoot esirukoustesi kautta meillekin katumuksen ovet.

Jumalansynnyttäjälle

Puhdas Jumalan Morsian, rukoile ennen aikoja Isästä äidittä syntynyttä ja sinusta isättä syntynyttä Kristusta meidän Jumalaamme, että saisimme pelastuksen sinulle ylistystä veisatessamme.

Eksapostilaario

Pyhitettyäsi itsesi Jumalalle sinä tulit kokonaan täyteen Kristuksen valoa. Valista esirukouksillasi meidätkin Pyhän Hengen armon valolla, valonkantaja Johannes.

Kunnia – nyt

Enkelit taivaassa ja me ihmiset maan päällä lakkaamatta ylistämme sinua, Jumalansynnyttäjä, Valon Äitinä.

Kiitosstikiirat, 8. säv.

Riemuitse Pietarin kaupunki, sillä sinulla on nyt otollisesti kilvoitelleet Jumalan pyhät: harras rukoilija autuas Ksenia sekä Kronstadtin pappi vanhurskas Johannes, uskon lamppu ja suuri ihmeidentekijä. Iloitkaa ihmiset, riemuitkaa veisaten ja laulaen, ja ylistäkää Kristusta ja Hänen pyhiään, jotka aina rukoilevat sielujemme puolesta.

Sinun suusi täyttyi ymmärryksellä ja ihmiset oppivat sinulta Herran lakia. Johannes, Jumalan pappi, seisoessasi nyt enkelten kanssa Pyhän Kolminaisuuden edessä, rukoile muistoasi kunnioittavien puolesta.

Sanoillasi ja henkevillä kirjoituksillasi sinä osoitat tien Jumalan luo. Sinä opetat elämää Kristuksessa saarnaten Vanhurskauden Auringosta, todellisesta elämän Tähkästä, joka valmistaa meille kuolemattomuuden ateriapöydän puhtaimman Ruumiinsa ja Verensä Salaisuuksissa.

Kunnia, 6. säv.

Vanhurskas isä Johannes, me kunnioitamme sinua todellisena pappina, sillä sinä ilmaisit itsessäsi Ylimmäisen papin, Kristuksen, kuvan. Nyt saat nauttia Hänen sanomattoman kunniansa näkemisestä ja kuulet meidän anomuksemme. Rukoile Häntä antamaan meille sitä, mikä on hyödyllistä pelastuksellemme.

Nyt... Esijuhlan stikiira

LITURGIASSA

(Prokimeni ja Halleluja samat kuin marttyyrille.)

Prokimeni, 7. säv. Vanhurskas iloitsee Herrassa ja turvaa Häneen. (Ps. 64:11) Liitelauselma: Kuule, Jumala, minun ääneni, kun minä valitan. (Ps. 64:2)

Epistola: Hepr. 4:14 – 5:10.

Halleluja, 4. säv. : Vanhurskas viheriöitsee kuin palmupuu, hän kasvaa kuin Libanonin setri. (Ps. 92:13) Liitelauselma: He ovat istutetut Herraan huoneeseen, he viheriöitsevät meidän Jumalamme kartanoissa. (Ps. 92:14)

Evankeliumi: Matt: 5: 14–19. (Herra sanoi opetuslapsilleen: ”Te olette maailman valo.”)

Ehtoollislauselma: Vanhurskas säilyy ikuisessa muistossa. Ei hän pelkää pahaa sanomaa. (Ps. 112:6-7)


Käännös: nunna Ksenia / Lintulan luostari


Katso myös