Toiminnot

Jungfru Marias födelse troparion och kontakion

Kohteesta Ortodoksi.net

Jungfru Marias födelse, 8.9.

Troparion, 4:de tonen

Din födelse, Jungfru Guds Moder, bådade hela världen glädje, ty ur Dig uppgick rättfärdighetens Sol, Kristus vår Gud, som då Han löste förbannelsen gav välsignelse, och då Han upphävde döden, skänkte oss evigt liv.

Kontakion, 4:de tonen

Joakim och Anna befriades från barnlöshetens skam och Adam och Eva från dödens förstörelse genom Din heliga födelse, Du allrarenaste. Också Ditt folk, befriat från överträdelsernas skuld firar den och ropar till Dig: "Den ofruktsamma födde Gudsföderskan, henne som närde vårt liv.”