Toiminnot

Juudas Herran veli

Kohteesta Ortodoksi.net

(Ohjattu sivulta Juudas, Herran veli)
Tämä artikkeli käsittelee apostoli Juudasta, Herran veljeä. Toinen artikkeli käsittelee apostoli Juudas Iskariotia

Raamatussa ja sen teksteissä mainitaan useita henkilöitä, joiden nimi oli Juudas. Apostolienkin joukossa heitä oli kaksi, toinen heistä Jeesuksen kavaltanut Juudas Iskariot. Nyt esiteltävä apostoli Juudas on siis tuo "se toinen Juudas" (Joh.14:22), kuten Raamattu sen ilmoittaa eli Juudas Jaakobin poika (Luuk.6:16), yksi Jeesuksen kahdestatoista opetuslapsesta.

Apostoli Juudaksella on Raamatussa useita muita nimiä. Ilmeisesti sekaannuksen välttämiseksi häntä kutsutaan Raamatussa mm. Matteuksen ja Markuksen toimesta sekä (Mark.3:18) Taddeukseksi (Thaddeus) että (Matt.10:3) Taddeukseksi, jonka toinen nimi on Lebbeus, jossakin (etenkin englanninkielisissä teksteissä) hänen nimenään näkee myös nimen Levi. Apostolien teoissa (Apt.15:22) häntä kutsutaan vielä uudella nimellä, siinä se on Barsabas.

Apostoli Juudaksen vaiheista ei tiedetä kovinkaan paljoa. Raamatussakin on niukasti viittauksia häneen. Johanneksen evankeliumissa (Joh.14:22-) hän kyselee Jeesukselta Jerusalemiin ratsastamiseen liittyviä asioita. "Miksi ilmaiset itsesi vain meille etkä maailmalle?"

Apostolien tekojen kirjoitusten ja perimätietojen mukaan Juudas olisi lähtenyt helluntain jälkeen saarnaamaan Juudeaan, Samariaan, Galileaan, Idumeaan, Syyriaan, Arabiaan ja Mesopotamiaan. Armenian ortodoksinen kirkko pitää häntä yhtenä perustajistaan ja omana apostolinaan. Joissain tiedoissa hänet on sijoitettu myös Kurdistaniin, missä hänen kerrotaan saaneen nuolen rintaansa ja että hänet olisi ristiinnaulittu noin vuonna 80.

Apostoli Juudaksen symbolina on kirkkotaiteessa käytetty mm. laivaa, jonka on sanottu symbolisoivan sekä hänen matkusteluaan kaukaisiin maihin että alkuperäistä ammattiaan, kalastajaa. Muita symboleja ovat olleet mm. kirves, nuija, airo ja medaljonki. Apostoli Juudasta on jossain yhteydessä mm. roomalaiskatolisessa kirkossa pidetty myös toivottomien tapausten suojeluspyhänä.

Raamatussa on yksi kirja, nimeltään Juudaksen kirje, jonka kirjoittajaksi mainitaan apostoli Juudas. Kirjoittajasta ei kuitenkaan ole täyttä varmuutta ja tutkijat kiistelevät siitä yhä.

Ortodoksinen kirkko viettää apostoli Juudaksen, Herran veljen, muistopäivää kesäkuun 19. päivä.

Tämän kirjoittajalle ei tätä tietoiskua tehdessä täysin vakuuttavasti selvinnyt, ovatko apostoli Juudas ja Herran veljeksi nimitetty Juudas todella samoja henkilöitä. Asia lienee kovin ristiriitainen ja tulkinnanvarainen. Joka tapauksessa tämän "jälkimmäisen" Juudaksen isä oli Jumalansynnyttäjän kihlattu, pyhä Joosef. Tämän vuoksi Juudasta ja hänen veljeään Jaakobia kutsutaan nimellä Herran veli. Tätä sukulaisuutta on joissain tutkimuksissa selitetty siten, että Joosefilla olisi ollut lapsia ensimmäisestä avioliitosta ennen kihlautumistaan Marian kanssa. Suomalaisessa ortodoksisessa kalenterissa kesäkuun 19. päivän kohdalla on kuitenkin merkitty: apostoli Juudas, Herran veli.

HAP