Toiminnot

Johanneksen evankeliumi

Kohteesta Ortodoksi.net

Raamatun kirjat
Vanha testamentti
(hebrealainen kaanon)

1. Mooseksen kirja
2. Mooseksen kirja
3. Mooseksen kirja
4. Mooseksen kirja
5. Mooseksen kirja
Joosuan kirja
Tuomarien kirja
Ruutin kirja
1. Samuelin kirja
2. Samuelin kirja
1. kuninkaiden kirja
2. kuninkaiden kirja
1. aikakirja
2. aikakirja
Esran kirja
Nehemian kirja
Esterin kirja
Jobin kirja
Psalmien kirja
Sananlaskujen kirja
Saarnaajan kirja
Laulujen laulu
Jesajan kirja
Jeremian kirja
Valitusvirret
Hesekielin kirja
Danielin kirja
Hoosean kirja
Joelin kirja
Aamoksen kirja
Obadjan kirja
Joonan kirja
Miikan kirja
Nahumin kirja
Habakukin kirja
Sefanjan kirja
Haggain kirja
Sakarjan kirja
Malakian kirja

Matteuksen evankeliumi
Markuksen evankeliumi
Luukkaan evankeliumi
Johanneksen evankeliumi
Apostolien teot
Kirje roomalaisille
1. kirje korinttilaisille
2. kirje korinttilaisille
Kirje galatalaisille
Kirje efesolaisille
Kirje filippiläisille
Kirje kolossalaisille
1. kirje tessalonikalaisille
2. kirje tessalonikalaisille
1. kirje Timoteukselle
2. kirje Timoteukselle
Kirje Titukselle
Kirje Filemonille
Kirje heprealaisille
Jaakobin kirje
1. Pietarin kirje
2. Pietarin kirje
1. Johanneksen kirje
2. Johanneksen kirje
3. Johanneksen kirje
Juudaksen kirje
Johanneksen ilmestys

Tämä artikkeli muodostaa osan sarjasta:
Uusi testamentti
Evankeliumit

Matteuksen evankeliumi | Markuksen evankeliumi | Luukkaan evankeliumi | Johanneksen evankeliumi

Epistolat eli Apostoliset kirjeet

Apostolien teot | Kirje roomalaisille | 1. kirje korinttilaisille | 2. kirje korinttilaisille | Kirje galatalaisille | Kirje efesolaisille | Kirje filippiläisille | Kirje kolossalaisille | 1. kirje tessalonikalaisille | 2. kirje tessalonikalaisille | 1. kirje Timoteukselle | 2. kirje Timoteukselle | Kirje Titukselle | Kirje Filemonille | Kirje heprealaisille | Jaakobin kirje | 1. Pietarin kirje | 2. Pietarin kirje | 1. Johanneksen kirje | 2. Johanneksen kirje | 3. Johanneksen kirje| Juudaksen kirje

Ilmestyskirja

Johanneksen ilmestys


Evankeliumi Johanneksen mukaan eli yleisesti käytettävältä lyhyemmältä nimeltään Johanneksen evankeliumi on Raamatun neljästä Uuden testamentin evankeliumeista nuorin.

Kolme muuta eli niin sanotut synoptiset evankeliumit:

evankeliumit ovat tyylillisesti aivan erilaisia verrattuna Johanneksen evankeliumiin. Johanneksen evankeliumi onkin luultavasti kirjoitettu näistä kolmesta muusta evankeliumista erillään ja lisäksi viimeisenä evankeliumeista.

Sisältönsä puolesta Johanneksen evankeliumin sanotaan olevan hengellisin kaikista evankeliumeista.

Synty ja kirjoittaja

Evankeliumin syntyajankohta on tutkijoiden mukaan joko 1. vuosisadan lopussa tai 2. vuosisadan alussa ja kirjoittajana on Jeesuksen seuraaja, johon viitataan lausumalla ”se opetuslapsi, joka oli Jeesukselle rakkain”, ja tämän opetuslapsen on perinteisesti katsottu olleen apostoli Johanneksen.

Niin kuin monien muidenkin Raamatun kirjojen kohdalla, niin myös Johanneksen evankeliumin kirjoittajasta on tutkijoilla erilaisia mielipiteitä ja siitä kiistellään ajoittain kovastikin.

Sisältö

Johanneksen evankeliumi alkaa tunnetulla logos-hymnillä (Joh.1:1-5) ja sen ensimmäiset sanat ovat:

Alussa oli Sana [Logos]. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. Jo alussa Sana oli Jumalan luona.
Kaikki syntyi Sanan voimalla.
Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä.

Tämä evankeliumin esipuhe yhdistää Johanneksen evankeliumin kahteen Raamatun Vanhan testamentin kohtaan:

  • luomiskertomukseen, jossa Jumala luo valkeuden sanallaan (Moos.1:1)
  • Sananlaskujen kirjaan, jossa mainitaan, että Viisaus on ollut ensimmäinen Jumalan teoista, joka on seurannut Hänen luomistyötään (Sananl.8). Evankeliumi siis opettaa, että tämä Sana, Valkeus ja Viisaus on Jeesus.

Jatko Johanneksen evankeliumista koostuu kahdesta osasta:

  1. Jeesuksen julkisesta elämästä kertova osa teofaniasta alkaen
  2. Jeesuksen elämä lähimpien opetuslastensa keskuudessa sekä hänen kärsimyksensä ja ristiinnaulitsemisensa ja ilmestymisensä ristinkuoleman jälkeen

Johanneksen evankeliumin jae 3:16 (Joh.3:16) eli niin sanottu "pienoisevankeliumi" on varmaankin Uuden testamentin tunnetuin lause:

”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän.”

Erot muihin evankeliumeihin

Johanneksen eankeliumi eroaa paljonkin Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumeista. Nämä evankeliumit kertovat enemmän Jeesuksen elämästä ja opetuksesta. Mm. vertaukset puuttuvat Johanneksen evankeliumista ja ihmetekojen ja tunnustekojen kertomisessakin on suuria eroja muihin evankeliumeihin verrattuna, jopa niin, että siinä on joitain ihmetekoja, joita ei ole muissa evankeliumeissa. Tällaisia ovat mm. veden muuttaminen viiniksi (Joh.2:6-19), syntymästään sokean parantaminen (Joh.9:1-12) ja Lasaruksen herättäminen kuolleista (Joh.11:1-43).

Katso myös