Toiminnot

Logos-hymni

Kohteesta Ortodoksi.net

Logos-hymniksi nimitetään Johanneksen evankeliumin alkusanoja (Joh.1:1-5), jotka kuuluvat seuraavasti:

Alussa oli Sana [Logos]. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. Jo alussa Sana oli Jumalan luona.
Kaikki syntyi Sanan voimalla.
Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä.

Tämä evankeliumin esipuhe yhdistää Johanneksen evankeliumin kahteen Raamatun Vanhan testamentin kohtaan:

  • luomiskertomukseen, jossa Jumala luo valkeuden sanallaan (1.Moos.1:1)
  • Sananlaskujen kirjaan, jossa mainitaan, että Viisaus on ollut ensimmäinen Jumalan teoista, joka on seurannut Hänen luomistyötään (Sananl.8). Evankeliumi siis opettaa, että tämä Sana, Valkeus ja Viisaus on Jeesus.