Toiminnot

Epistola

Kohteesta Ortodoksi.net

Tämä artikkeli muodostaa osan sarjasta:
Uusi testamentti
Evankeliumit

Matteuksen evankeliumi
Markuksen evankeliumi
Luukkaan evankeliumi
Johanneksen evankeliumi

Epistolat eli Apostoliset kirjeet

Apostolien teot
Kirje roomalaisille
1. kirje korinttilaisille | 2. kirje korinttilaisille
Kirje galatalaisille | Kirje efesolaisille
Kirje filippiläisille | Kirje kolossalaisille
1. kirje tessalonikalaisille | 2. kirje tessalonikalaisille
1. kirje Timoteukselle | 2. kirje Timoteukselle
Kirje Titukselle | Kirje Filemonille
Kirje heprealaisille
Jaakobin kirje
1. Pietarin kirje | 2. Pietarin kirje
1. Johanneksen kirje | 2. Johanneksen kirje | 3. Johanneksen kirje
Juudaksen kirje

Ilmestyskirja

Johanneksen ilmestys


Epistola on teksti Uudesta Testamentista ja se luetaan ortodoksisen kirkon liturgiassa ja eräissä toimituksissa (mm. kasteessa).

Epistola on osa esim. Apostolien teoista tai jostain Raamatun kirjeistä.

Epistolan lukee yleensä lukija tai diakoni, mutta usein myös näiden puuttuessa kanttori tai joku kuorolaisista.

Yleensä epistolaa edeltää prokimeni eli etulauselma, jonka lukija lukee ja kuoro toistaa. Prokimenit ovat yleensä jakeita psalmeista.

Tämä artikkeli on osa sarjasta, jonka otsikko on:
Liturgia
Liturgiaan valmistautuminen
Liturgiset esineet | Jumalanpalveluspuvut | Proskomidi | Hetket | Suitsuttaminen
Opetettavien liturgia
Alkusiunaus | Suuri ektenia | Antifonit eli Vuorolaulut | 1. Psalmi 103 | 2. Psalmi 146 | 3. Jumalan ainokainen kuolematon poika ja Sana | Autuuden lauseet | Pieni saatto | Troparit ja kontakit | Pyhän Kolminaisuuden virsi eli Trisagion | Epistola eli Apostoliset kirjeet | Evankeliumi | Opetuspuhe | Hartauden ektenia | Vainajien ektenia | Opetettavien ektenia
Uskovaisten liturgia
Kerubiveisu | Suuri saatto | Anomusektenia | Proskomidirukous | Nikealais-konstantinopolilainen uskontunnustus

EUKARISTIA ALKAA
1. Anafora eli Lahjain ylentämisen rukous
a. Kehotukset | b. Prefatio | c. Sanctus | d. Anamnesis | e. Epiklesis | f. Muuttuminen | g. Intercessio - Esirukoukset
2. Anomusektenia | 3. Herran rukous | 4. Ehtoollinen
Ambonin takainen rukous | Antidora | Psalmi 34 | Loppusiunaus