Toiminnot

Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille

Kohteesta Ortodoksi.net

Raamatun kirjat
Vanha testamentti
(hebrealainen kaanon)

1. Mooseksen kirja
2. Mooseksen kirja
3. Mooseksen kirja
4. Mooseksen kirja
5. Mooseksen kirja
Joosuan kirja
Tuomarien kirja
Ruutin kirja
1. Samuelin kirja
2. Samuelin kirja
1. kuninkaiden kirja
2. kuninkaiden kirja
1. aikakirja
2. aikakirja
Esran kirja
Nehemian kirja
Esterin kirja
Jobin kirja
Psalmien kirja
Sananlaskujen kirja
Saarnaajan kirja
Laulujen laulu
Jesajan kirja
Jeremian kirja
Valitusvirret
Hesekielin kirja
Danielin kirja
Hoosean kirja
Joelin kirja
Aamoksen kirja
Obadjan kirja
Joonan kirja
Miikan kirja
Nahumin kirja
Habakukin kirja
Sefanjan kirja
Haggain kirja
Sakarjan kirja
Malakian kirja

Matteuksen evankeliumi
Markuksen evankeliumi
Luukkaan evankeliumi
Johanneksen evankeliumi
Apostolien teot
Kirje roomalaisille
1. kirje korinttilaisille
2. kirje korinttilaisille
Kirje galatalaisille
Kirje efesolaisille
Kirje filippiläisille
Kirje kolossalaisille
1. kirje tessalonikalaisille
2. kirje tessalonikalaisille
1. kirje Timoteukselle
2. kirje Timoteukselle
Kirje Titukselle
Kirje Filemonille
Kirje heprealaisille
Jaakobin kirje
1. Pietarin kirje
2. Pietarin kirje
1. Johanneksen kirje
2. Johanneksen kirje
3. Johanneksen kirje
Juudaksen kirje
Johanneksen ilmestys

Tämä artikkeli muodostaa osan sarjasta:
Uusi testamentti
Evankeliumit

Matteuksen evankeliumi | Markuksen evankeliumi | Luukkaan evankeliumi | Johanneksen evankeliumi

Epistolat eli Apostoliset kirjeet

Apostolien teot | Kirje roomalaisille | 1. kirje korinttilaisille | 2. kirje korinttilaisille | Kirje galatalaisille | Kirje efesolaisille | Kirje filippiläisille | Kirje kolossalaisille | 1. kirje tessalonikalaisille | 2. kirje tessalonikalaisille | 1. kirje Timoteukselle | 2. kirje Timoteukselle | Kirje Titukselle | Kirje Filemonille | Kirje heprealaisille | Jaakobin kirje | 1. Pietarin kirje | 2. Pietarin kirje | 1. Johanneksen kirje | 2. Johanneksen kirje | 3. Johanneksen kirje| Juudaksen kirje

Ilmestyskirja

Johanneksen ilmestys


Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille eli 1. tessalonikalaiskirje on yksi Uuden testamentin vanhimmista kirjeistä. Sen on kirjoittanut apostoli Paavali Tessalonikin kaupungissa sijainneelle seurakunnalle.

Sisältö

Kirjeen sisältö voidaan jakaa esimerkiksi seuraaviin osiin:

  • Paavali ilmaisee ilonsa tessalonikalaisten uskosta (1.Tess.1)
  • Paavalin toiminta Tessalonikassa (1.Tess.2)
  • Paavali ilmaisee halunsa käydä uudelleen Tessalonikassa (1.Tess.3)
  • Jumalan tahdon mukainen elämä: haureuden karttaminen, vaimon ottaminen pyhityksessä ja kunniassa, toisten sortamisen ja vahingonteon karttaminen, veljellinen rakkaus (1.Tess.4)
  • Herran paluu: Jeesus on tuleva alas taivaasta pasuunoiden soidessa, ja kuolleet nousevat ylös; sen jälkeen elävät uskovaiset temmataan ylös taivaaseen
  • Olkaa valmiita: Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä; ajankohtien tietäminen tai ennustaminen ei kuulu ihmisille (1.Tess.5)
  • Ohjeita ja lopputervehdyksiä