Toiminnot

Kaikkien Athos vuorella kirkastuneiden pyhittäjäisien yhteinen muisto

Kohteesta Ortodoksi.net

Matteuksen toisena sunnuntaina

(Tulosta tästä linkistä PDF-muotoinen teksti)

Kanoni

1.irmossi, 8.sävelmä:

Liitelauselma: Pyhät Athoksen pyhittäjäisät, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.

Kaikkien Jumala antaa nyt minulle armon, teidän palvelijallenne, kun nyt yritän ylistää veisuin, kirjaimin ja nimin pyhiä, jotka ovat loistaneet Athos vuorella ja täyttäneet Sinun tahtosi.

Suuren Lavran pyhää perustajaa kunnioitan veisuin jumalallisena ensihedelmänä, joka osoittautui malliksi ja esimerkiksi isille mietiskelyssä ja teoissa.

On sopivaa veisata kunniakkaalle Vatopedin Agapiokselle, sillä hän kuuli Jumalanäidin äänen, vaikkakin oli palvelija hän vapaan miehen lailla maksoi lunnaat herralleen poikiensa kanssa päästäkseen vapaaksi ikuisesta rangaistuksesta.

Ylistän loistavaa Athanasiosta, Esphigmenoun luostarin kaunista palmupuuta, Akakios Uuden hämmästyttävää kamppailua ja Akakios Marttyyria, Iveronin skiitan ylpeyttä.

Kuuluisa Gerontios osoittautui Jumalan esiäidin skiitan kuuluisuudeksi. Hänen kanssaan ylistäkäämme Iveronin pyhän Gabrielin askeettista elämää, joka nosti merestä ihmeitätekevän Portaitissa-ikonin.

Kuinka en kunnioittaisi kunnianarvoisaa Gennadiosta, joka näki öljyn pulppuavan Vatopedissä Jumalanäidistä? Kuinka voisin ohittaa hiljaisuudella jumalankantaja Georgioksen, Iveronin perustajan?

Dionysioksen luostarissa kukoisti jumalallinen Gennadios, ja Karakalloun luostarissa kunniakas Gideon, Kountloumousion skiitassa Gerasimos, joita ylistäkäämme munkkeina ja marttyyreina.

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Kun Jumala jakoi kansat enkelten mukaan tietäen, että sinä, oi Neitsyt, olisit Hänen tahraton Äitinsä silloin Hän määräsi sinulle tämän suuren ja kauniin vuoren luovuttamattomaksi perintöosaksi.

3. irmossi:

Liitelauselma: Pyhät Athoksen pyhittäjäisät, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.

Minä laulan ylistystä jumalankaltaiselle Gregorios Palamakselle, suurelle teologille ja Pyhän Hengen soittimelle, rikkaalle puhetorvelle ja teologien sinetille.

On oikein ylistää kahta Gregoriosta, jotka elivät loistavasti Lavran alueella, ja heidän kaimaansa, toista Gregoriosta, joka rakensi nimeään kantavan kuuluisan luostarin.

Kuin taitava äiti, Jumalan esiäidin Annan innoittava skiitta toi kunniallisen Davidin, joka marttyyri taistelulla kunnioitti Kristusta. Häntä nyt kunnioittakaamme.

Esphigmenoun luostarissa kukoisti Damian, ja Philotheoussa versoi toinen Damian, munkki ja marttyyri, sekä hänen kanssaan jumalankaltainen Dometios. Kutsukaamme heitä siunatuiksi.

Minä laulan Dionysiokselle, ihmeelliselle munkille ja Johannes Kastajan luostarin perustajalle, sekä Dometiokselle, Dionysioksen ystävälle, Hengen armolahjoissa hehkuvalle.

Olkoon Dionysios Puhuja, kuuluisa askeetti, joka miellytti Herraa sanoin ja teoin puhtaudessa pienessä Annan skiitassa, ylistetty jumalallisin veisuin.

Toinen Dionysios, Iverin verso, ja Damaskinos, Lavran jumalallinen kaunistus olkoot nyt siunattuja, sillä he saivat kaksinkertaisen voittoseppeleen munkkeina ja marttyyreina.

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Sinä lupasit, oi Neitsyt, aina taistella niitä vastaan, jotka nousevat tätä vuorta vastaan taistelemaan. Siksi, puhdas Valtiatar, täytä nyt lupauksesi.

4.irmossi:

Liitelauselma: Pyhät Athoksen pyhittäjäisät, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.

Veisuin minä kunnioitan Vatopedin johtaja Eftymiosta, joka riippui ketjuissa ja joka hukutti syvyyteen latinalaisten partisaanien erheen kieltäytyen tunnustamasta sitä, sekä hänen kanssaan jumalallista Evdokimosta, jonka pyhien jäännösten löytymisen vuoksi me kaikki täytymme ilolla.

Heidän kanssaan ylistän toistakin Evtymiosta, Iveronin luostarin perustajaa, joka kerran hänen toimittaessa liturgiaa nähtiin auringon kaltaisena. Ja laulan toisellekin Evtymiokselle, Docheiarioun perustajalle.

Iloiten kunnioitan kuuluisaa, uutta pyhittäjämarttyyria, Iveronin skiitan loistetta, salaisen ilon todellista kukkaa, innoittunutta Evtymiosta, joka loisti ensiksi askeettisella elämällä ja sitten marttyyrikärsimyksillä.

On oikein ylistää Theodosiosta, Philotheoun igumenia, ja Theofanesta, askeettia, Docheiarioun luostarin kaunistusta sekä ylevämielistä Theoleptos Filadelfialaista, kunnioitettua Kolminaisuuden hyvää tuoksua.

Kuinka voisin lyödä laimin kunniattomasti Theonasta, Pantokratorin luostarin lamppua ja Tessalonikan kuuluisaa esipaimenta? Kuinka en kunnioittaisi sanoin Theofilosta, jumalallista mirhan lähdettä? Eikö hänen tuoksunsa vie voiton kaikista tuoksuista?

Olkoon pyhä Johannes, Iveronin luostarin perustaja, ylistetty. Niin kuin myös Johannes, Lavran verso, ylevämielinen Jaakob ja toinen Jaakob, munkki ja kilvoittelija.

Dionysioksen luostarissa kukoisti innoittunut, kaikkien kunnioittama Joosef ja kunnioitetussa Annan skiitassa innoittunut Hilarion sekä Iveronin skiitassa Ignatios. Marttyyreina ylistäkäämme heitä.

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Suuri, Neitsyt Valtiatar, on sinun huolenpitosi tästä vuoresta! Sinä sanoit neuvovasi ja opettavasi siellä asuville mitä pitäisi tehdä sekä ravita ja lääkitä, raviten sekä sielun että ruumiin.

5.irmossi:

Liitelauselma: Pyhät Athoksen pyhittäjäisät, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.

Minä kannan veisun pyhälle Joasafille, Dionysioksen luostarin kerskaukselle. Hänen kanssaan ylistän Hieroteosta, Iveronin luostarin kaunistusta ja kunniaa, muinaisten munkkien seuralaista.

On todella oikein ylistää veisuilla suurta Kallistosta, tuota viisasta ja innoittunutta armon välikappaletta, Iveronin luostarin kunnian säteilyä ja kunnianarvoisaa paimenten paimenta.

Olkoon Zografoun luostarin erityinen taimi, pyhä Kosmas, kunnioitettu veisuin, sillä omilla silmillään hän näki Jumalanäidin. Olkoon toinen Kosmas, apostoleinvertainen, ylistetty, Philoteoun luostarin loiste.

Jumalan esiäidin skiitan kaunistukseksi on ilmestynyt jumalinen Kosmas, joka ensiksi eli askeetin elämää ja sitten marttyyrikilvoituksin kunnioitti Kristuksen nimeä. Kunniakkaasti kutsukaamme häntä siunatuksi.

Sinä myöskin, Koutloumousiou, iloitse, sillä sinun keljoissasi kukoisti Kristuksen pappi ja pyhä, marttyyri Kyprian, jonka kanssa Lavrassa asunut Konstantinos, olkoon ylistetty.

Niin kuin äiti iloitsee lapsistaan, niin iloitkoon Dionysioksen luostari kunnianarvoisesta askeetista, Makarioksesta, Kristuksen uudesta marttyyrista, ja Leontioksesta, jonka hauta ihmeellisesti pulppuaa hyväntuoksuista mirhaa.

Entä sitten innoittunut Luukas, joka hylkäsi nuoruuden ilot ja vietti askeetista elämää Sanan esiäidin skiitassa? Koska hän taisteli ja ylisti Herraa on hän meidän hengellisesti ylistämä.

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Kukapa ei iloitsisi, kun kuulee? Kukapa ei riemuitsisi lupauksestasi? Sillä sinä sanoit, oi Neitsyt, Pojallesi ja Jumalalle, että puolustat niitä jotka elävät ja päättävät elämänsä hyvin täällä anoen anteeksiantoa rikkomuksilleen.

6.irmossi:

Liitelauselma: Pyhät Athoksen pyhittäjäisät, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.

Kunnioittakaamme lauluin Lavran pyhää jälkeläistä, innoittunutta Maximosta, lihassa lihattomana ollutta, joka sai jumalalliselta Hengeltä runsaan profetoimisen armolahjan.

Ilolla kutsun siunatuksi urhoollista Makariosta ja kunnioitettua Mitrofanesta, kuuluisia Jumalan esiäidin skiitan hedelmällisiä puita.

Kunnioitan Vatopedin luostarin jumalallisia versoja, kunnioitettavaa Neofitosta, sillä hän kuuli jumalallisen Lapsukaisen äänen, ja Nikodemosta, pyhien joukossa loistavaa.

Olkoon Dionysioksen luostarin erinomainen kaunistus ylistetty, ihmeellinen Nifon, Konstantinopolin paimeneksi nimetty ja askeettien huippu.

Iloitse autuain Docheiarioun luostari rikastettuna kuuluisalla perustajalla, viisaalla Neofitoksella, joka kukoisti kaikenlaisilla hyveillä kuin hedelmällisin puu.

Pyhä Annan skiitta ei lakkaa hengessä iloitsemasta kunnioittaen poikiaan Niketasta, Nikodemosta yhdessä Nektarioksen kanssa.

Karieksen skiitta iloitsee jumalallisessa Hengessä siellä kukoistaneesta kunniakkaasta Nektarioksesta, kaikkien hyveiden suloisimmasta nektarista ja pyhien seuralaisesta.

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Vuoren pyhät, Jumalanäiti, seisovat vakaana loistokkuudessa sinun kanssasi tuhottuaan demonien kokonaisen armeijan ja saavuttaen voitonseppeleet.

Kontakki,4.sävelmä:

Ylistäkäämme kaikki isiä, jotka tekivät vuoresta taivaan, näyttivät kuinka elää sillä enkelten elämää ja keräsivät sinne munkkien paljouden, meidän huutaessamme heille: Vapauttakaa meidät hyökkäyksistä, oi pyhien joukot, Athoksen kerskauden aiheet!

Iikossi:

Kuinka hyvä on joukkonne, Jumalassa viisaat isät! Kuinka suloinen ja ihana on tämä teidän yhteinen juhlanne, te pyhät, jotka loistitte tällä vuorella, tunnetut ja tuntemattomat, joidenka maine on yhtäläinen, niin kuin hengellisillä veljillä, nyt riemuitkaa! Te olette mirhan kaltaisia, joka vuotaa Aaronin partaan, ja niin kuin kaste Hermonilla. On hyödyllistä, että niiden juhlaa vietetään yhtenä päivänä, jotka ovat miellyttäneet Jumalaa. Siksi myöskin me, yksinäisyydessä olevat, kuin yhdessä kilvoittelevat olemme tulleet yhteen ja kutsumme teitä siunatuiksi. Nuoret ja vanhat, Pojat ja isät, kelvottomat ja pyhät, yksin äänin me huudamme teille: Säilyttäkää tämä paikka, jonka valitsitte asuinsijaksenne, pelastakaa kaikelta pahalta, oi pyhien joukot, Athoksen ylpeyden aiheet!

Päivän synaksarion jälkeen seuraava:

Matteuksen toisena sunnuntaina vietämme kunnioitettujen isien muistoa, jotka ovat loistaneet pyhällä Athos vuorella.

Säkeitä vuoresta ja isistä, jotka tulivat pyhiksi siellä:

Athos vuori kaukana voittaa kaikki Euroopan vuoret korkeudessa, koska sitä kutsutaan pyhäksi. Athos vaalii kukkia, todellisia hengellisiä kukkia, jumalallisia isiä. Athoksen munkkien joukot kunnioittaa nyt Athos vuoren isien jumalallista kuoroa. Athoslaiset sankoin joukoin seisovat Jumalan valtaistuimen ympärillä.

Heidän pyhien esirukouksien tähden, Kristus Jumala, armahda ja pelasta meidät. Aamen.

7.irmossi:

Liitelauselma: Pyhät Athoksen pyhittäjäisät, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.

Nifon, jumalankantaja, on julistettu yhdeksi Athoksen pyhistä. Hän eli enkelten elämää Lavran suojissa ja sai Jumalalta profetoimisen lahjan.

Olkoon Lavran Neilos, mirhaavuotava, ja Nikodemos, Annan kukka, joka kaipasi Kristusta ja on uusi marttyyri, runsaasti ylistetty hautausveisuilla.

Kuinka voisimme unohtaa pyhien joukosta jumalallisen Nikeforoksen, joka eli yksinäisyydessä autioimmissa paikoissa ja tuli otolliseksi Hengen armolahjoille.

Otollisesti laulakaamme ylistystä jumalalliselle Onufriokselle, joka saattoi haagarilaisten harhan häpeään ja joka ensiksi kilvoitteli Iveronin skiitassa.

Olkoon Paavali, kahden luostarin perustaja, Grigorioun ja Xeropotamoun, askeettien kaunistuksen ja joka lopussa loisti auringon lailla, ylistetty lauluilla.

Laulan veisua Pakomiokselle, kaikkein urhoollisimmalle Kristuksen uudelle marttyyrille, innoittuneelle Kavsokalyvian vesalle, joka sai kaksinkertaisen voittoseppeleen Herralta.

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Sinä puhdas, ainainen Neitsyt, olet maailman Valtiatar, ja erityisesti tämän vuoren, jota varjelet kaikelta herjaukselta ja pahalta.

8.irmossi:

Liitelauselma: Pyhät Athoksen pyhittäjäisät, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.

Vuoren ensimmäinen hesykasti, Pietari Athoslainen, on kunnioitettu. Hän ajoi pakoon ruumiittomat demonit ruumiistaan, hän kulki koko elämänsä alastomana ja palkittiin runsaasti Hengen lahjoilla Jumalanäidin rukouksien vuoksi.

Kunnioittakaamme lauluin kunniallista Romanosta, askeettien ylpeyttä ja Kristuksen uutta marttyyria, joka Kavsokalyviassa Lavran skiitassa kukoisti ruusun lailla, ja Akakiosta, nuorta iältään, mutta kokenutta kilvoittelussa.

Olkoon Savva, innoittunut esipaimen, joka sai ihmeidentekemisen lahjan Kristukselta, minun ylistämä. Hän valaisi serbien palatsin, Simeonin, lihallisen isänsä, mutta hengellisen poikansa kanssa. Nämä Hilandarin luostarin jumalalliset perustajat vuotavat mirhaa.

Kunnioittakaamme Simeonin, Filotheon hienointa igumenia; ja Simonosta, mirhaavuotavaa, joka perusti ylevän Petraksen luostarin taivaallisen tähden ennustamana. Hän sai ihmeidentekemisen voiman Jumalalta ja vallan epäpuhtaisiin henkiin.

Koristettuna riemun kauneudella, Sofronios, pyhä pappien joukossa, eli vakavamielisesti ja kunnioitti Kristusta Annan skiitassa, loistava tahrattomassa elämässä koristettuna hyvällä käytöksellä, siksi julkisesti laulakaamme hänen ylistystään.

Esphigmenoun pyhä lauma on tullut otolliseksi jälleen suureen kunniaan, sillä siitä versosi pyhä vesa, jumalallinen Timoteos, joka todella kunnioitti kaikkien Herraa kilvoittelullaan. Nyt iloiten ylistäkäämme häntä ja korkeasti kunnioittakaamme Kristusta, ainoaa kilvoittelun Tuomaria.

Hypähdä ilosta ja tanssi autuas Dionysioksen luostari, jossa kukoisti jumalallinen Filotheos, askeettien kunnia, jonka Maria, Jumalanäiti vapautti vankilasta ja demonien hyökkäyksistä, ja joka on ilmestynyt loistavan tähden lailla.

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Sinä ilmestyit korkealla valtaistuimella istuvana, oi Valtiatar, ja sinun ympärilläsi seisoo lukematon joukko neitseellisiä Athoksen huipun ympärillä.

9.irmossi:

Liitelauselma: Pyhät Athoksen pyhittäjäisät, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme.

Iloitse, autuas Vatopedin luostari, jota on rikastutettu kahdellatoista pyhällä kilvoittelijalla, jotka rohkeasti torjuivat jokaisen latinalaisten partisaanin harhaopin. Heidät vapautettiin kirveellä ja näin he saivat kaksinkertaiset voittoseppeleet.

Iloitse jumalallinen Iveronin luostari. koska uhrasit Jeesukselle pyhittäjämarttyyrien paljouden hukkumalla. He rohkeasti torjuivat kuningas Mikaelin ja patriarkka Vekkoksen, latinalaisten partisaanit.

Riemuiten ylistyslaulu nouskoon, Zographoun luostari, joka uhrasit Herralle poikiasi, lukumäärältään kaksikymmentäneljä, jumalallisia pyhittäjämarttyyreja, pyhänä polttouhrina tehden täydelliseksi tulella heidän urhoollisen voittonsa latinalaisista partisaaneista.

Ja sinä, Karieksen skiitta, miksi et tanssi ja riemuitse? Sinä myöskin uhrasit lapsiasi, urhoollisia pyhittäjämarttyyreja, Kristukselle. Heidän päänsä katkaistiin miekalla kun he puolustivat isien oppia ja ylenkatsoivat latinalaisia partisaaneja.

Kaikki pyhän vuoren kukkulat riemuitkoot ja laulakoot kuuluisien erämaiden kanssa ylistysveisua niille tuntemattomille ja tunnetuille, jotka salaisesti loistivat siellä, ja jotka palvelivat Kristusta askeettisen elämän monilla muodoilla.

Pyhä ja kuuluisa joukko, Jumalan keräämät pyhittäjät, valoakantavat ja pyhät esipaimenten joukot, marttyyrien jumalallinen armeija, kaikki nimetyt ja tuntemattomat, Athoksen kirkkaat tähdet, älkää lakatkaa anomasta meidän puolestamme kaikkien Kuningatarta.

Ota vastaan kaikkipyhä Kolminaisuus ne, jotka Athos vuori kantaa ensihedelminä ja valittuna suitsutuksena ja jotka ovat kutsuneet Sinua Pyhäksi. Heidän rukouksiensa tähden vapauta vuori kaikesta vaarasta.

Liitelauselma: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Kaikki me, jotka asumme vuorella tuomme sinulle kiitosveisuja, oi Jumalanäiti, sillä sinä varjelet meitä kaikesta vaarasta, hoidat, vaalit ja huolehdit meistä. Me anomme sinua: Loppumme jälkeen suo meille pääsy taivaalliseen valtakuntaan.

21.8.2003 / Mrk