Toiminnot

Katumuksen mysteerio

Kohteesta Ortodoksi.net

Pappi:

Kiitetty on Jumalamme alati, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.
Rukoilkaamme rauhassa Herraa.
Herra, armahda.
Rukoilkaamme Herralta rauhaa korkeudesta ja sielujemme pelastusta.
Rukoilkaamme Herraa antamaan Jumalan palvelijalle (nimi) syntien päästö ja tahallisten ja tahattomien rikkomusten anteeksianto.
Rukoilkaamme, että Herra Jumala antaisi hänelle syntien päästön ja parannuksen ajan.
Rukoilkaamme Herraa, että Hän päästäisi hänet ja meidät kaikesta vaivasta, vihasta, vaarasta ja hädästä.
Puolusta, pelasta, armahda ja varjele meitä, Jumala, Sinun armollasi.
Muisteltuamme kaikki pyhää, puhdasta, siunatuinta, kunniallista Valtiatartamme, Jumalansynnyttäjää, ainaista neitsyttä Mariaa ja kaikkia pyhiä, antakaamme itsemme, toinen toisemme ja koko elämämme Kristuksen, Jumalan haltuun.
Sillä Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, kuuluu kaikkinainen ylistys, kunnia ja palvonta nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Pappi lukee rukouksen:

Rukoilkaamme Herraa.
Herra Jeesus Kristus, elävän Jumalan Poika, paimen ja karitsa, joka otat pois maailman synnin, joka annoit lahjaksi lainan kahdelle velalliselle ja syntiselle naiselle syntien päästön, Sinä, Valtias, anna huojennus, päästö ja anteeksianto synneistä, laittomuuksista ja rikkomuksista, joita nämä Sinun palvelijasi ovat tehneet tahallisesti tai tahattomasti, tietäen tai tietämättään, huomaamattaan tai ymmärtämättään. Ja vaikka he ruumiillisina olentoina ja maailmassa asuvina ihmisinä olisivatkin kiusaajan eksyttämiä sanassa tai teossa, tietäen tai tietämättään, tai olisivat halveksineet papin sanaa tai joutuneet papin tuomion tai oman kirouksensa alle tai valan sitomiksi, niin Sinä, hyvä ja anteeksiantava Valtias, suo näille palvelijoillesi suuresta armostasi sanan kautta päästö ja anna heille anteeksi niin oma kirous kuin valakin. Valtias, ihmisiä rakastava Herra, kuule nyt meitä, kun me vetoamme Sinun hyvyyteesi näiden palvelijaisi puolesta ja suuressa armossasi ole katsomatta heidän rikkomuksiinsa; päästä heidät iankaikkisesta rangaistuksesta, sillä Sinä, Valtias, olet sanonut: ”Kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on oleva sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaassa”. Sillä vain Sinä olet synnitön ja me ylistystä kohotamme Sinulle, aluttomalle Isällesi ja kaikki pyhälle, hyvälle ja eläväksitekevälle Hengellesi nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Ja hän lukee trishagionin:

Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä (3).
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Kaikki pyhä Kolminaisuus, armahda meitä. Herra, puhdista meidät synneistämme. Valtias, anna anteeksi rikkomuksemme. Pyhä, saavu parantamaan heikkoutemme Sinun nimesi tähden.
Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Amen.
Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon Sinun nimesi. Tulkoon Sinun valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niinkuin meikin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.
Sillä Sinun, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on valtakunta, voima ja kunnia nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.
Herra, armahda (12).
Tulkaa, kumartakaamme meidän Kuningastamme Jumalaa.
Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme Kristuksen, meidän Kuninkaamme ja Jumalamme eteen.
Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme itse Kristuksen, meidän Kuninkaamme ja Jumalamme eteen.

Psalmi 51

Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi, pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankeemukseni anteeksi. Minä tiedän pahat tekoni, minun syntini on aina minun edessäni. Sinua, sinua vastaan olen rikkonut, olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi. Oikein teet, kun minua nuhtelet, ja syystä sinä minut tuomitset. Syntinen olin jo syntyessäni, synnin alaiseksi olen siinnyt äitini kohtuun. Mutta sinä tahdot sisimpääni totuuden -- ilmoita siis minulle viisautesi! Vihmo minut puhtaaksi iisopilla ja pese minut lunta valkeammaksi. Suo minun kuulla ilon ja riemun sana, elvytä mieli, jonka olet murtanut. Käännä katseesi pois synneistäni ja pyyhi minusta kaikki pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki. Älä karkota minua kasvojesi edestä, älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen pelastuksen riemu ja suo minun iloiten sinua seurata, niin opetan tiesi sinusta luopuneille, ja he palaavat sinun luoksesi. Jumala, pelastajani, päästä minut verivelasta, niin minä riemuiten ylistän hyvyyttäsi. Herra, avaa minun huuleni, niin suuni julistaa sinun kunniaasi. Jos toisin sinulle teurasuhrin, se ei sinua miellytä, polttouhriakaan et huoli. Murtunut mieli on minun uhrini, särkynyttä sydäntä et hylkää, Jumala. Osoita Siionille laupeutesi ja rakenna jälleen Jerusalemin muurit! Silloin otat taas vastaan määräuhrit, ja alttarille tuodaan teurashärät.

Sitten nämä troparit, 6. säv:

Armahda meitä, Herra, armahda meitä, sillä kun emme taida itseämme millään puolustaa, niin tämän rukouksen Sinulle, Valtiaalle, me syntiset kohotamme: Armahda meitä.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle.
Herra, armahda meitä, sillä Sinuun me turvaamme. Älä kohdista ankaruuttasi meihin äläkä muista meidän rikoksiamme, vaan katso nyt laupiaana puoleemme ja vapahda meidät vihollisistamme, sillä Sinä olet meidän Jumalamme ja me olemme Sinun kansaasi. Kaikki olemme Sinun kättesi tekoja ja Sinun nimeäsi me avuksi huudamme.
Nyt ja aina ja iankaikkisesti. Amen.
Armon portti avaa meille, siunattu Jumalansynnyttäjä, ettemme joutuisi harhaan, kun panemme toivomme Sinuun, vaan pääsisimme Sinun kauttasi ahdingosta, sillä Sinä olet kristikansan turva.
Herra, armahda (40).

Ja syntinsä tunnustava sanoo:

Herra, minä olen syntiä tehnyt, anna minulle anteeksi.
Jumala, ole minulle syntiselle armollinen.

Pappi:

Rukoilkaamme Herraa.
Jumala, meidän Vapahtajamme, joka profeetta Naatanin kautta lahjoitit synninpäästön omia rikkomuksiaan katuvalle Daavidille ja otit vastaan Manassen katumusrukouksen, ota vastaan ihmisrakkaudessasi myös palvelijasi (nimi), joka katuu tekemiään rikkomuksia. Älä katso hänen tekoihinsa, Sinä joka annat vääryydet anteeksi etkä katso laittomuuksiin. Sillä Sinä, Herra, olet sanonut: ”Ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää”, ja että synnit pitäisi antaa anteeksi seitsemänkymmentä kertaa seitsemän, sillä kuvaamaton on suuruutesi ja mittaamaton armosi ja jos Sinä pidät mielessäsi synnit, niin kuka silloin kestää? Sillä Sinä olet katuvien Jumala ja Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, me ylistystä kohotamme nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Sitten syntinsä tunnustava sanoo:

Isä, taivaan ja maan Herra, minä tunnustan Sinulle sydämeni ja aivoitusteni kaiken salaisen ja julkisen, minkä tähän päivään mennessä olen tehnyt. Sen tähden anon Sinulta, vanhurskaalta ja laupiaalta Tuomarilta, synninpäästöä ja armoa olla syntiä tekemättä.

Rippi-isä sanoo:

Veli (sisar), älä häpeä syytä, minkä vuoksi olet tullut Jumalan ja minun eteeni. Sillä et sinä kerro minulle vaan Jumalalle siinä missä seisot. (1

1) Vaihtoehtoisesti tämä:

Katso, lapseni, täällä Kristus on näkymättömästi läsnä ja Hän ottaa vastaan synnintunnustuksesi. Älä häpeä tunnustamista, älä pelkää äläkä salaa mitään, vaan ilman pelkoa sano kaikki, mitä olet tehnyt, että saisit anteeksi meidän Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Katso, meidän edessämme on Hänen pyhä kuvansa, mutta minä olen vain todistaja, joka olen todistava Hänen edessänsä kaikki, mitä sinä sanot. Mutta jos Sinä jotain salaat niin syntisi tulee sinussa kahdenkertaisena olemaan. Katso, tulit parantuaksesi, varo, ettet menisi täältä pois parantumattomana.

Ja rippi-isä kyseltyään häneltä kaikesta tarkasti sanoo näin:

Minulle arvottomalle tunnustuksen tehnyt hengellinen lapseni, minä mitätön syntinen en voi antaa syntejä anteeksi maan päällä, ellei Jumala antaisi. Mutta sen jumalallisen äänen tähden, joka Herramme Jeesuksen Kristuksen ylösnousemisen jälkeen tuli apostoleille sanoen: ”Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut; joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt”, sanomme siihen uskaltaen: kaiken mitä olet sanonut minulle arvottomalle ja kaiken mitä et saanut sanotuksi joko tietämättömyydestä tai unohtaen, olipa se mitä tahansa, Jumala antakoon sinulle anteeksi tässä ja tulevassa ajassa.

Tämän jälkeen syntinsä tunnustanut polvistuu ja pappi peittäen epitrakiililla hänen päänsä lausuu:

Jumala, joka profeetta Naatanin kautta antoi anteeksi syntinsä tunnustaneelle Daavidille, katkerasti Herransa kieltämistä itkeneelle Pietarille, herran jalkojen juuressa itkeneelle syntiselle naiselle, publikaanille ja tuhlaajapojalle, antakoon anteeksi myös sinulle minun syntisen kautta kaiken niin tässä kuin tulevassa ajassa, sovittakoon sinut pyhän Kirkkonsa kanssa ja yhdistäköön sinut siihen Kristuksessa Jeesuksessa ja asettakoon sinut tuomituksi tulematta peljättävän istuimensa eteen. Sen tähden murehtimatta enää tunnustettuja rikkomuksia mene rauhaan.