Toiminnot

Katumus on kutsu uuteen elämään (opetuspuhe)

Kohteesta Ortodoksi.net

Katumus on ihmisen puolelta ensimmäinen askel, joka johtaa hänet yhteyteen Jumalan kanssa. Kreikankielinen katumusta merkitsevä sana metanoia (μετάνοια) tarkoittaa "mielenmuutosta". Se taas merkitsee itsekeskeisyyden ja Jumalaan kohdistuvan kapinan hylkäämistä.

Syntien anteeksi saaminen katumuksen sakramentissa.
(kuva © Hannu Pyykkönen)

Tänä päivänä katumuksen mysteerio ymmärretään usein väärin. Tämä johtuu siitä, että ortodoksinen usko ymmärretään väärin. Uskonnon avulla Jumala nostetaan taivaan korkeuksiin, jolloin ihmisen ja Jumalan välille jää läpipääsemätön kuilu. Toisaalta ihminen tarvitsee omassa heikkoudessaan Jumalan tukemaan itseään. Tässä mallissa ihminen luo jumalan eikä Jumala ihmistä.

Katumus ei ole tila, vaan alku. Tai paremmin sanoen, kutsu uuteen elämään, visio uudesta elämästä. Sielun terapia tarkoittaa mielen vapauttamista. Sielun parantamisen ensimmäinen vaatimus on oikea usko, sillä vääristynyt usko estää kaiken parantumisen. Ihminen voi parantua vain, jos hän ensin tiedostaa oman sairautensa. Katumus tarkoittaa sanan laajassa merkityksessä koko kristillistä elämää.

Pyhä Basileios Suuri (k. 379) opettaa:

"Katumus on pelastus, mutta sen puuttuminen merkitsee kuolemaa."

Valitettavasti ihmiset kokevat Kirkon apua antavaksi laitokseksi, jolloin he muuttavat ajatuksissaan mysteeriot magiaksi ja papit noidiksi. Papin tai piispan tehtävä ei kuitenkaan ole pelkästään mysteerioiden toimittamista tarvittaessa vaan ihmisen parantamista. Jos papin työ nähdään vain mysteerioiden toimittamisena ilman parantamista, on kyse pelkästä taikauskosta. Pyhien mysteerioiden tulisi olla osa parannukseen johtavaa hoitoa. Synnin tekeminen tarkoittaa myös kirkossa Jumalan rakkauden ja huolenpidon hylkäämistä. Kirkon jäsenen taistelu Jumalan rakkauden avulla pahaa ja syntiä vastaan liittyy erottamattomasti taisteluun Jumalan hyvän puolesta.

Katumuksen mysteerio ei ole pelkkä synninpäästörukouksen lukemisesta koostuva toimitus vaan terapeuttinen hoitomuoto. Kirkon opettama paasto ei rajoitu pelkästään ruokaan, koska ortodoksisessa paastossa keskeistä on raitis elämänasenne. Se koskee ihmisen koko elämää. Ajatusten, puheiden, asenteiden ja tekojen huolellinen valinta on tärkeä osa Kirkon jäsenen taistelua pahan ja synnin kukistamiseksi. Meiltä edellytetään taistelussa pahan aiheuttajia vastaan kohtuullisuutta, pidättyväisyyttä ja raittiutta asioissa, jotka johdattavat meitä pahaan ja avaavat ovet pahan läsnäololle elämässämme.

Ihmisen hengellinen parantaminen tarkoittaa mielen, sydämen ja ajatusten parantamista. Ihmismielellä on vapaa tahto valita hyveet tai paheellinen elämä. Synti on ihmismielen sairautta eli Jumalan kuvan hämärtymistä ihmisessä. Ortodoksiset isät kehottavat vartioimaan ajatuksia, jotta mieli ei pimentyisi. Pimeydessä oleminen on verrattavissa sokeuteen. Maailman huolissa kiinni oleva ihmissielu ei näe totuutta ja jää pimeyteen. Katumus on ensimmäinen lääke luonnollisen tilan palauttamiseen. Se on kasteen uudistamista.

Pahat ajatukset nousevat tunteista, muistista ja ruumiin luonteesta. Suurin osa niistä tulee saatanalta. Pahan ajatteleminen on synnin tekemistä ajatuksissa. Saatana käyttää hyväkseen ihmisen omia himoja, jotka kiteytyvät itserakkauteen. Ensimmäinen osa taistelua syntiä vastaan käydään ihmisen sisällä. Paras tapa välttää pahojen ajatuksien seurauksia on ennalta ehkäisevä työ eli tarkkaavaisuus, mielen hiljaisuus ja ajatuskuvien katkaiseminen. Tarkkaavaisuutta voi kutsua myös ajatusten vartioinniksi. Tarkkaavaisuutta isät kutsuvat sisäiseksi hiljaisuudeksi.

Katumus ei ole ihmisen itseriittoista suorittamista, se on matka kuolemasta elämään. Se on jatkuvaa ihmiselämän uudistamista. Ortodoksinen terapia käyttää katumusta ja tarkkaavaisuutta. Terapian tarkoituksena on, että ihminen tulee luonnollisella tavalla tietoiseksi sisäisistä ongelmistaan ja haluaa vapautua niistä voidakseen elää Jumalan yhteydessä.

Isä Jarmo Hakkarainen

Katso myös