Toiminnot

Kenttäpiispa

Kohteesta Ortodoksi.net

Sotilaspapiston kaulus- ja olkalaatat sekä hihamerkki.
(Kuva: Puolustusvoimat)

Kenttäpiispa toimii Suomen puolustusvoimissa kirkollisesta työstä vastaavana palkattuna henkilönä, johtavana viranhaltijana. Virka perustettiin vuonna 1941 Suomen marsalkka Mannerheimin vaatimuksesta. Suomessa on vain luterilaisia kenttäpiispoja, ortodoksista maista löytyy myös ortodoksisia kenttäpiispoja.

Kenttäpiispan kauluslaatta poikkeaa vain hieman sotilaspapin ja -rovastin kauluslaatasta, siinä on keltaiset reunat. olkalaatan raita on suurempi ja hieman kuvioitu.

Palveluarvoltaan kenttäpiispa vastaa Suomessa nykyään prikaatikenraalia (aikaisemmin, kun ko. arvoa ei ollut, kenraalimajuria). Kenttäpiispa on puolustusvoimien palveluksessa, mutta kuuluu kirkollisesti luterilaiseen Turun arkkihiippakuntaan. Kenttäpiispalla tulee olla ns. ylempi pastoraalitutkinto. Kenttäpiispan nimittää virkaan Tasavallan presidentti yhdessä valtioneuvoston kanssa.

Mielenkiintoiseksi asian tekee vielä se, ettei kenttäpiispa ole varsinaisesti piispa, vaikka nimike siihen viittaakin. Hänellä ei ole hiippakuntaa eikä muitakaan piispan kirkollisia oikeuksia eikä hän saa kantaa luterilaisen piispan liturgisia tunnuksia. Kenttäpiispa kantaa sotilaspuvun päällä piispanristiä, joka on ainut kirkollinen merkki hänen tehtävästään.

Luterilaisen kirkon hierarkiassa kenttäpiispa vastaa kirkkolain mukaan lähinnä lääninrovastia, mutta hän kuuluu jäsenenä piispainkokoukseen ja kirkolliskokoukseen sekä tuomiokapituliin, mikäli käsiteltävä asia koskee sotilaspappia.

Katso myös

HAP