Toiminnot

Keskiarvoinen juhlapalvelus

Kohteesta Ortodoksi.net

1. huomautus sama kuin edellä.

2. Ehtoopalveluksessa, jota tässä tapauksessa nimitetään suureksi ehtoopalvelukseksi, veisataan ”Autuas on se.”

3. Toimitetaan saatto ja ”Oi Jeesus Kristus” veisataan sekä edelleen seuraavat kuten vigiliassa prokimeni, parimiat, hartaudenektenia jne.

4. ”Isä meidän” jälkeen veisataan juhlan tropari, ”Kunnia…… nyt……” ja vastaavan sävelmän veisu Jumalansynnyttäjälle (ei siis troparia ”Iloitse, Jumalan Äiti”).

5. Ehtoopalveluksen lopussa diakoni (pappi) lausuu: ”Se on viisautta” ja avaa pyhän oven. Täydellinen loppusiunaus lausutaan pyhien ovien ollessa avoinna.

6. huomautus sama kuin A-tapauksessa.

7. Ellei aamupalvelus liity välittömästi ehtoopalvelukseen edelläsanotulla tavalla, on sen alku samanlainen kuin arkipäivän aamupalveluksen.

8. Troparien ja katismojen jälkeen seuraa pieni ektenia, polyeleo, pieni ylistysveisu, suitsutus ympäri kirkon jne. kuten vigiliassa palveluksen loppuun asti.

Jos vigiliapalveluksen sijaan sen ehtoo- ja aamupalvelusosat toimitetaan erikseen, tapahtuu se tässä mainittujen C-tapauksen huomautuksien mukaan.