Toiminnot

Kihlaus

Kohteesta Ortodoksi.net

Jumalallisen liturgian jälkeen papin ollessa alttarissa kihlautuvat tulevat pyhäkön etuhuoneeseen, mies oikealle ja nainen vasemmalle. Pyhän pöydän oikeanpuoleiselle laidalle on asetettu heidän sormuksensa (perinteen mukaan miehen sormus on kultaa, naisen hopeaa). Tultuaan kirkon eteiseen pappi siunaa heidän päänsä kolmesti ristinmerkillä, antaa heille sytytetyt kynttilät, ja johdettuaan heidät kirkkoon suitsuttaa ristinmuotoisesti.


Diakoni: Siunaa, isä.

Pappi: Kiitetty on Jumalamme, alati, nyt ja aina, ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Kuoro: Amen.

Diakoni: Rukoilkaamme rauhassa Herraa.

Kuoro: Herra, armahda.

Diakoni: Rukoilkaamme Herralta rauhaa korkeudesta ja sielujemme pelastusta.

Rukoilkaamme Herralta koko maailmalle rauhaa, pyhille Jumalan seurakunnille kestävyyttä ja kaikkien yhdistymistä.

Rukoilkaamme Herraa tämän pyhän huoneen, ja täällä uskossa, hartaudessa ja Jumalan pelvossa käyvien puolesta. Rukoilkaamme Herraa metropoliittamme arkkipiispamme …( metropoliittamme …) , arvoisain pappien, Kristuksessa diakonien, kaikkien kirkonpalvelijain ja kirkkokansan puolesta.

Rukoilkaamme nyt kihlautuvien Jumalan palvelijan (nimi) ja Jumalan palvelijattaren (nimi), ja heidän pelastuksensa puolesta.

Rukoilkaamme Herraa antamaan heille lapsia suvun jatkamiseksi, ja kaikkea, mitä he pelastuksekseen anovat.

Rukoilkaamme Herraa lähettämään heille täydellisen ja rauhallisen rakkauden ja avun.

Rukoilkaamme Herraa varjelemaan ja siunaamaan heitä yksimielisyydessä ja vahvassa uskossa.

Rukoilkaamme Herraa suojelemaan nuhteettomana heidän elämänsä ja vaelluksensa.

Rukoilkaamme Herraa, Jumalaa, antamaan heille kunniallinen ja puhdas avioliitto.

Rukoilkaamme Herraa päästämään meidät kaikesta vaivasta, vihasta, vaarasta ja hädästä.

Puolusta, pelasta, armahda ja varjele meitä, Jumala, sinun armollasi.

Muisteltuamme kaikkein pyhintä, puhtainta, siunatuinta, kunniallista Valtiatartamme, Jumalansynnyttäjää, ainaista Neitsyttä Mariaa ja kaikkia pyhiä, antakaamme itsemme, toinen toisemme, ja koko elämämme Kristuksen, Jumalan, haltuun.

Kuoro: Sinun haltuus, Herra.

Pappi: Sillä sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, kuuluu kaikkinainen ylistys, kunnia ja palvonta, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Kuoro: Amen.

Diakoni: Rukoilkaamme Herraa.

Kuoro: Herra, armahda.

Pappi: Iankaikkinen Jumala, joka liität yhteen erillään olevat, ja olet säätänyt pyrkimyksen erottamattomaan yhteyteen, ja siunannut ja tehnyt Iisakin ja Rebekan lupauksesi perillisiksi, siunaa nämäkin palvelijasi ohjaten heitä kaikessa hyvässä teossa.

Sillä sinä olet armollinen ja ihmisiä rakastava Jumala, ja sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, me ylistystä kohotamme, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Kuoro: Amen.

Pappi: Rauha olkoon teille kaikille.

Kuoro: Niin myös sinun hengellesi.

Diakoni: Kumartukaamme Herran edessä.

Kuoro: Sinun edessäsi, Herra.

Pappi: Herra, meidän Jumalamme, joka olet kihlannut kansakunnista itsellesi kirkon ikään kuin puhtaan neitseen, siunaa tämä kihlaus, yhdistä nämä palvelijasi, ja varjele heidät rauhassa ja yksimielisyydessä.

Sillä sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, kuuluu kaikkinainen ylistys, kunnia ja palvonta, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Kuoro: Amen.

Sitten pappi ottaa sormukset, ja ojentaa niistä miehelle toisen sanoen:

Jumalan palvelija (nimi) kihlataan Jumalan palvelijattarelle (nimi) Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. (3)

Ja pappi siunaa sormuksella hänen päänsä. Sitten ottaen toisen sormuksen hän sanoo:

Jumalan palvelijatar (nimi) kihlataan Jumalan palvelijalle (nimi) Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. (3)

Tämän jälkeen hän siunaa sormuksella heidän päänsä, ja asettaa sormukset heidän oikeaan käteensä (perinteen mukaan tapahtuu tässä sormusten vaihto).

Diakoni: Rukoilkaamme Herraa.

Kuoro: Herra, armahda.

Pappi: Herra, meidän Jumalamme, joka Aabrahamin palvelijan kanssa olit Mesopotamiassa tämän ollessa lähetettynä noutamaan herrallensa Iisakille vaimoa, ja veden ammentamisen välityksellä ilmaisit hänelle Rebekan kihlattavana, sinä itse siunaa palvelijoittesi (nimet) kihlaus, ja tee lujaksi heidän antamansa sana. Vahvista heidät pyhällä yhteydelläsi, sillä sinä loit jo alussa miehen ja naisen, ja sinä säädit miehelle naisen avuksi ja ihmissuvun jatkumiseksi.

Sinä itse, Herra, meidän Jumalamme, joka olet lähettänyt totuuden perinnöllesi ja lupauksesi palvelijoillesi, meidän isillemme, kussakin sukupolvessa valitsemillesi, katso palvelijasi (nimi) ja palvelijattaresi (nimi) puoleen, ja lujita heidän kihlauksensa uskossa ja yksimielisyydessä, totuudessa ja rakkaudessa. Sillä sinä, Herra, olet kaikessa säätänyt kihlauslupauksen antamisen ja lujittamisen. Sormuksen kautta annettiin Joosefille valta Egyptissä, sormuksen kautta korotettiin Daniel Babylonian maassa, sormuksen kautta ilmoitettiin Taamar totuudelliseksi, sormuksen kautta taivaallinen Isämme osoitti laupeutensa tuhlaajapojalle sanoessaan: "Pankaa sormus hänen sormeensa, ja noutakaa juottovasikka, ja uhratkaa se, ja syöden iloitkaamme." Sinun oikea kätesi, Herra, asetti Mooseksen taisteluasemiin Punaisella merellä, sinun totisen sanasi kautta vahvistettiin taivaat, ja maa sai perustukset, ja sinun mahtavalla sanallasi ja korkealla käsivarrellasi siunataan palvelijoittesi oikea käsi.

Oi, Valtias, tee nytkin tämä sormusten otto taivaalliseksi siunaukseksi, ja Herran enkeli kulkekoon heidän edellään kaikkina heidän elämänsä päivinä. Sillä sinä olet kaiken siunaaja ja pyhittäjä, ja - sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, me ylistystä kohotamme, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Kuoro: Amen.

Päätössiunaus (vain siinä tapauksessa, että kihlaus toimitetaan erikseen):

Kristus, totinen Jumalamme, puhtaimman Äitinsä, jumalankantajain pyhittäjäisiemme, ja kaikkien pyhiensä esirukouksien tähden, olkoon meille armollinen, ja pelastakoon meidät hyvyydessään ja ihmisrakkaudessaan.