Toiminnot

Kirje: Ortodoksisen seminaarin sisäinen ja ulkoinen arviointi

Kohteesta Ortodoksi.net

Tämä kirje liittyy jo tehtyyn, edellisessä kirkolliskokouksessa (2008) hyväksyttyyn aloitteeseen.


Johanna Lasonen, dosentti

Jyväskylä

4.6.2009

SUOMEN ORTODOKSISELLE KIRKOLLISHALLITUKSELLE


Kiinnitin huomiota Kirkollishallituksen 19.1.2009 pidetyn kokouksen 35§:n päätökseen ortodoksisen seminaarin sisäisestä ja ulkoisesta arvioinnista, joka on vuoden 2008 kirkolliskokouksen päätös asiassa 22. Kirkollishallituksen päätös 19.1. asiassa oli seuraava:

” Koska tarkoitukseen ei talousarviossa ole varattu erillistä määrärahaa, asian valmistelu käynnistetään siten, että tarvittava määräraha varataan vuoden 2010 talousarvioon ja arviointi voidaan toteuttaa vuoden 2010 alussa.”

Kirkolliskokouksen maallikkojäsenen ominaisuudessa pyydän asiaa uudelleen käsiteltäväksi kirkollishallituksen seuraavassa kokouksessa 10.6.2009 kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti.

Ortodoksisen seminaarin sisäinen arviointi mielestäni voidaan aloittaa välittömästi. Sisäinen arviointi tarkoittaa oman organisaation ja sen hyväksi tehtävän työn kehittämistä sekä sen kokoavaa tarkastelua. Koska sisäisen arvioinnin tekevät ja raportoivat ortodoksisen seminaarin henkilökunta, tehtävä kuuluu heidän toimenkuvaansa eikä siitä makseta erillistä korvausta.

Ulkoisen arvioinnin teettäminen ulkopuolisilla asiantuntijoilla vaatii määrärahaa. Se voidaan siirtää vuoden 2010 alkuun.

Sisäinen ja ulkoinen arviointi sekä auditointi eli tarkastustoiminta kuuluvat laatutyön kokonaisuuteen ja strategiseen johtamiseen. Suurempana kokonaisuutena voidaan puhua laadunvarmistusjärjestelmistä, joita toteutetaan julkisen ja yksityissektorin organisaatioissa ja jotka ovat julkisia ja avoimia niiden asiakkaille ja sidosryhmille. Kokonaisuudessaan laatutyö koskee ortodoksisen serminaarin lisäksi:

  • kirkon keskushallintoa
  • hiippakuntia ja hiippakuntakanslioita
  • luostareita
  • seurakuntia
  • ortodoksisen kirkon järjestöjä
  • julkaisuja sekä
  • kirkon laitoksia, joita tuetaan julkisin ja yksityisin varoin.

Kunnioittaen,

Jyväskylässä 4. kesäkuuta 2009

Johanna Lasonen


-> Anna palautetta. Mainitse palautteessa asian nimi. ~ ~ ~ Katso kirjeestä annettuja kommentteja <-

-> Takaisin aloitteiden aloitussivulle