Toiminnot

Kirkkososiologia

Kohteesta Ortodoksi.net

Helsingin yliopiston sivuilla kirkkososiologiaa oppiaineena määritellään seuraavasti:

Kirkkososiologian tehtävänä on tutkia teologisten periaatteiden ja niihin liittyvän uskon ja ajattelun esiintymistä kirkon elämässä, toiminnoissa ja rakenteissa.
Kirkkososiologisen tutkimuksen kohteeksi ovat nousseet myös kirkoista mahdollisesti kokonaan irtautuneet ihmiset, koska hekään eivät ole suomalaisessa yhteiskunnassa kirkkojen vaikutuksen ulkopuolella.

Wikipediassa oppiainetta määritellään seuraavasti:

Kirkkososiologia tutkii uskonnollisia ilmiöitä sosiologisista lähtökohdista ja sosiologian metodein. Sen tutkimuskohteena ovat erityisesti uskonnolliset liikkeet ja uskontojen yhteiskunnalliset ilmenemismuodot.

HAP