Toiminnot

Kirkollinen vuorokausi

Kohteesta Ortodoksi.net

Kirkollinen vuorokausi ja sen jumalanpalvelukset

Jo vanhan liiton aikana syntyi tapa kokoontua temppeliin tiettyinä vuorokauden hetkinä. Jerusalemin temppelissä olivay rukousajat, jotka ovat mainitut myös psalmeissa (Ps.55:18): ilta, aamu ja keskipäivä. Vuorokauden alku oli ilta, sillä Raamatussa sanottiin Jumalan aloittaneen luomistyönsä illasta (1.Moos.1:5): "Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni ensimmäinen päivä."

Kirkollinen vuorokausi / raamatullinen vuorokausi

Ortodoksisen kirkon jumalanpalvelukset ovat järjestäytyneet tämän raamatullisen vuorokauden mukaisesti ja täydellisenä siihen kuuluu yhdeksän eri palvelusta:

  1. ehtoopalvelus
  2. ehtoonjälkeinen palvelus
  3. puoliyöpalvelus
  4. aamupalvelus
  5. ensimmäisen hetken palvelus eli I hetki
  6. kolmannen hetken palvelus eli III hetki
  7. kuudennen hetken palvelus eli VI hetki
  8. liturgia
  9. yhdeksännen hetken palvelus eli IX hetki

Kuten huomaat, listasta puuttuu palveluksista toinen, etenkin Suomessa tärkeäksi noussut palvelus vigilia. Itseasiassa vigiliaa ei sellaisenaan lasketa omaksi palveluksekseen, sillä se muodostuu kirkollisen vuorokauden palvelusten listan kolmesta jo mainituista palveluksista: ehtoo- ja aamupalveluksista sekä I hetkestä.

Kirkollinen vuorokausi


Ehtoopalvelus

Ehtoopalvelus johdattaa meidät pelastushistoriaan kertomalla maailman luomisesta, syntiinlankeamisesta ja ihmiskunnan valmistamisesta Vapahtajamme vastaanottamiseen.

Ehtoonjälkeinen palvelus

Ehtoonjälkeinen palvelus toimitetaan ennen yön tuloa ja palvelus sisältää katumuspsalmeja ja katumuksen mielialaan virittäviä rukouksia. Toisinaan ehtoonjälkeisessä palveluksessa on mukana myös akatistos.

Puoliyöpalvelus

Puoliyöpalvelus toimitetaan nimensä mukaisesti ennen puoliyötä. Palvelus on kiitospalvelus kuluneesta yöstä. Nykyään monia tämän palveluksen rukouksista luetaan aamurukouksina.

Aamupalvelus

Aamupalvelus symbolisoi kertomuksillaan uuden testamentin tapahtumia ja erikoisesti Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen ylösnousemista.

Ensimmäinen hetki

Ensimmäisen hetken palvelus kertoo Kristuksen vangitsemisesta, joka tapahtui varhain aamulla. Palveluksessa pyhitetään päivä ja luettaan psalmeja, jotka kertovat ennustuksina muun muassa tästä vangitsemisesta.

Kolmas hetki

Kolmannen hetken palveluksen psalmeissa ennustetaan kolmannella hetkellä tapahtunutta kavaltamista sekä myös samalla hetkellä (tosin eri aikaan ja eri paikassa) tapahtunutta Pyhän Hengen alaslaskeutumista pyhien apostolien päälle.

Kuudes hetki

Kuudennen hetken palveluksessa muistellaan etenkin psalmeissa ja loppurukouksessa kuudennella hetkellä tapahtunutta Jeesuksen ristiinnaulitsemista ja anotaan, että Kristus kuolettaisi meidänkin synnit, kuten hän kuoletti Adamin synnit.

Yhdeksäs hetki

Yhdeksännen hetken palveluksessa, joka siis on kirkollisen vuorokauden viimeinen jumalanpalvelus, kerrotaan rakkaudesta kirkkoon ja kiitollisuudesta Jumalaa kohtaan. Palveluksessa kerrotaan myös Kristuksen kuolemasta, viisaasta ryöväristä ja Kristuksen kuoleman pelastavasta merkityksestä. Palveluksessa anotaan, että Jumala kuolettaisi meidänkin lihalliset himomme ja pelastaisi meidät.

Kirjallisuutta

  • Dimitri Tarvasaho: Ortodoksisen kirkon pyhät toimitukset