Toiminnot

Komission vastaus uskonnonvapauskysymykseen

Kohteesta Ortodoksi.net

E-5064/09FI
Olli Rehnin
komission puolesta antama vastaus
(4.12.2009)
MEP Essayahin kysymykseen EU-komissiolle ortodoksien syrjinnästä Turkissa

Komissio ymmärtää arvoisan parlamentin jäsenen esittämät huolenaiheet ja on ottanut ne esiin useita kertoja Turkin viranomaisten kanssa kaikilla asianmukaisilla tasoilla.

Näitä kysymyksiä käsitellään laajasti myös 14. lokakuuta 2009 julkaistussa Turkkia koskevassa vuoden 2009 tulosraportissa. Raportin uskonnonvapautta koskeva päätelmä on seuraavanlainen (s. 22):

"... Kaiken kaikkiaan säätiölain toimeenpano on sujunut moitteettomasti. Hallitus on käynyt keskusteluja alawiittien ja muiden kuin islamilaisten uskonnollisten yhteisöjen kanssa, mutta niiden erityisongelmia ei kuitenkaan ole vielä ratkaistu. Vähemmistöuskontojen vastaisia hyökkäyksiä tapahtuu edelleen. On tarpeen luoda Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukainen oikeudellinen kehys, jotta muut kuin islamilaiset uskonnolliset yhteisöt ja alawiitti-yhteisö voivat toimia ilman aiheettomia rajoituksia, papiston koulutus mukaan lukien. Lisätoimia tarvitaan sellaisen ympäristön luomiseksi, jossa uskonnonvapaus voi käytännössä toteutua täysimääräisesti.”

Komissio jatkaa keskusteluja Turkin viranomaisten kanssa näiden kysymysten ratkaisemiseksi ja varmistaakseen, että sekä asianmukainen oikeuskehys että täysimääräisen uskonnonvapauden käytännössä salliva ympäristö toteutuvat.

Ortodoksi.net 8.12.2009

Lue myös: