Toiminnot

Kouluvuoden alkaessa ja päättyessä

Kohteesta Ortodoksi.net

Diakoni: Siunaa, isä.

Pappi: Kiitetty on Jumalamme, alati, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Kuoro: Amen.

Helluntaitropari, 8. säv.: Kiitetty olet Sinä, Kristus meidän Jumalamme, joka teit viisaiksi kalamiehet lähettäessäsi heille Pyhän Hengen ja heidän työllään sait verkkoon koko maailman. Kunnia olkoon Sinulle, ihmisiä rakastava.

Kunnia … nyt …

Kaikki pyhä Jumalansynnyttäjä Neitsyt, ohjaa kättemme töitä ja rukoile meille rikkomuksista päästöä laulaessamme enkelien virttä:

Pyhä Jumala, Pyhä Väkevä, Pyhä Kuolematon, armahda meitä (3).

Kunnia … nyt … Pyhä Kuolematon, armahda meitä.

Pyhä Jumala, Pyhä Väkevä, Pyhä Kuolematon, armahda meitä.

Diakoni: Ottakaamme vaari.

Lukija: Prokimeni: Palvelkaa Herraa pelvolla ja iloitkaa vavistuksella (Ps.2:11).

Liitelauselma: Ottakaa vaari kurituksesta, ettei Herra vihastuisi (Ps.2:12 LXX).

Diakoni: Se on viisautta.

Lukija: Pyhän apostoli Jaakobin yleisestä kirjeestä (3:13-18):

Veljet, kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Esittäköön hän osoitukseksi hyvästä vaelluksesta tekonsa, sävyisästi, niin kuin viisas tekee. Mutta jos teidän sydäntänne hallitsee katkera kateus ja riidanhalu, älkää vastoin totuutta kerskuko kuvitellulla viisaudellanne. Sellainen ei ole ylhäältä tulevaa viisautta, vaan maallista, ihmisistä tulevaa, pahojen henkien viisautta. Sillä siellä, missä kateus ja riidanhalu vallitsevat, on myös hillittömyyttä ja kaikenlaista pahaa. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää, ja niin se myös rakentaa rauhaa, se on lempeää ja sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä, se on tasapuolista ja teeskentelemätöntä. Vanhurskauden siemen kylvetään rauhan tekoina, ja se tuottaa hedelmän niille, jotka rauhaa rakentavat.

Pappi: Rauha olkoon sinulle.

Kuoro: Halleluja, halleluja, halleluja.

Diakoni: Se on viisautta. Olkaamme vakaat. Kuulkaamme pyhää evankeliumia.

Pappi: Rauha olkoon teille kaikille.

Kuoro: Niin myös sinun hengellesi.

Pappi: Lukekaamme Luukkaan pyhää evankeliumia (2:41-52):

Diakoni: Kuulkaamme.

Pappi: Siihen aikaan Jeesuksen vanhemmat menivät joka vuosi Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. Kun Jeesus oli tullut kahdentoista vuoden ikään, he taas juhlan aikaan matkasivat sinne, niin kuin tapa oli. Juhlapäivien päätyttyä he lähtivät paluumatkalle, mutta poika jäi vanhempien huomaamatta Jerusalemiin. Nämä luulivat hänen olevan matkaseurueessa ja kulkivat päivän matkan, ennen kuin alkoivat haeskella häntä sukulaisten ja tuttavien joukosta. Kun he eivät löytäneet häntä, he palasivat Jerusalemiin jatkaen etsintäänsä. Kolmen päivän kuluttua he löysivät hänet temppelistä. Hän istui opettajien keskellä, kuunteli heitä ja teki heille kysymyksiä. Kaikki, jotka kuulivat mitä hän puhui, ihmettelivät hänen ymmärrystään ja hänen antamiaan vastauksia. Hänet nähdessään vanhemmat hämmästyivät kovasti, ja hänen äitinsä sanoi: "Poikani, miksi teit meille tämän? Isäsi ja minä olemme etsineet sinua, ja me olimme jo huolissamme." Jeesus vastasi heille: "Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun tulee olla Isäni luona?" Mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hän tällä tarkoitti. Jeesus lähti kotimatkalle heidän kanssaan, tuli Nasaretiin ja oli heille kuuliainen. Kaiken, mitä oli tapahtunut, hänen äitinsä kätki sydämeensä. Jeesukselle karttui ikää ja viisautta; Jumalan ja ihmisten suosio seurasi häntä.

Kuoro: Kunnia olkoon Sinulle, Herra, kunnia Sinulle.

Diakoni: Rukoilkaamme rauhassa Herraa.

Kuoro: Herra, armahda.

Rukoilkaamme Herralta rauhaa korkeudesta ja sielujemme pelastusta.

Rukoilkaamme Herralta koko maailmalle rauhaa, pyhille Jumalan seurakunnille hyvää tilaa ja kaikkien yhdistymistä.

Rukoilkaamme Herraa patriarkkamme … arkkipiispamme … (ja metropoliittamme …) arvoisain pappien, Kristuksessa palvelevien, kaikkien kirkonpalvelijain ja kirkkokansan puolesta.

Rukoilkaamme Herraa valtakuntamme päämiehen ja koko esivallan puolesta.

Rukoilkaamme Herra pyhittämään tämä vesi Pyhän Hengen voiman, vaikutuksen ja laskeutumisen kautta.

Rukoilkaamme Herraa kaikkien opettajien puolesta, koulujemme oppilaiden, heidän vanhempiensa ja holhoojiensa, koulujen hyväntekijäin ja valvojien sekä kaikkien niiden puolesta, jotka auttavat heitä toimimaan Jumalan tahdon mukaan.

Puolusta, pelasta, armahda ja varjele meitä, Jumala, Sinun armollasi.

Muisteltuamme kaikki pyhää, puhdasta, siunatuinta, kunniallista Valtiatartamme, Jumalansynnyttäjää, ainaista Neitsyttä Mariaa ja kaikkia pyhiä, antakaamme itsemme, toinen toisemme ja koko elämämme Kristuksen, Jumalan, haltuun.

Pappi: Sillä Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, kuuluu kaikkinainen ylistys, kunnia ja palvonta, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Kuoro: Amen.

Pappi: Rauha olkoon teille kaikille.

Kuoro: Niin myös sinun hengellesi.

Diakoni: Kumartukaamme Herran edessä.

Kuoro: Sinun edessäsi, Herra.

Pappi: Kallista, Herra, korvasi puoleemme ja kuule meitä, Sinä joka suostuit Jordanissa kastettavaksi ja niin pyhitit vedet, siunaa kaikkia meitä, jotka kumartuen osoitamme nöyrää palvelusta. Ja tee meidät otollisiksi täyttymään pyhityksellä tämän veden nauttimisen ja vihmomisen kautta ja tulkoon se sielumme ja ruumiimme terveydeksi, oi, Herra.

Ääneen: Sillä Sinä olet sielumme ja ruumiimme pyhitys ja Sinulle, aluttomalle Isällesi ja kaikki pyhälle, hyvälle ja eläväksitekevälle hengellesi me kunniaa, kiitosta ja ylistystä kohotamme nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Kuoro: Amen.

Pappi kastaen ristin veteen laulaa kolmesti:

1. säv.: Pelasta, Herra, kansasi ja siunaa Sinun omistamasi. Suo maallemme varjelus vihollisista ja suojele ristisi kautta valtakuntasi.

2. säv.: Tahraton Jumalansynnyttäjä, Neitsyt, tee lahjoihisi otollisiksi meidät erheisiimme katsomatta ja suo parannus niille, jotka uskossa ottavat vastaan Sinun siunauksesi.

Diakoni: Rukoilkaamme Herraa.

Pappi: Herra, meidän Jumalamme, joka asut lähestymättömässä valkeudessa, Sinä viisauden ja tiedon lähde, joka opetit Salomolle viisautta ja lähettämällä kaikki pyhän Henkesi teit kalamiehet evankeliumin julistajiksi, opettajiksi ja apostoleiksi, Sinä, Herra, joka sanallasi saatoit valkeuden loistamaan pimeydessä, anna opettajien ja oppilaiden sydämissä loistaa totuutesi tuntemisen ja iankaikkisen valkeutesi. Anna heille viisauden henki ja ymmärryksen henki. Valista heidän sielunsa silmät, että he käsittäisivät Sinun tahtosi ja täyttäisivät sen. Tee heidät valkeuden lapsiksi, hedelmää kantaviksi kaikessa hyvässä työssä ja ylhäältä tulevan viisauden vahvistamiksi, puhtaimman ja viattomimman pyhän Äitisi, pyhien kunniakkaitten ja korkeasti kiitettyjen apostolien, pyhien kunniakkaitten esipaimenten, koko kristikunnan opettajien Basileios Suuren, Gregorios Teologin ja Johannes Krysostomoksen ja kaikkien Sinun pyhiesi esirukouksien tähden.

Kuoro: Amen.

Pappi: Pyhien isiemme rukouksien tähden, Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä.

Kuoro: Amen.