Toiminnot

Inkarnaatio

Kohteesta Ortodoksi.net

(Ohjattu sivulta Lihaksi tuleminen)

Inkarnaatio (kreikaksi: ενσάρκωσς, latinaksi: incarnatio / lihaksi tuleminen) on yksi kristinuskon keskeisimmistä opeista, joka opettaa meille, että Pyhän Kolminaisuuden toinen persoona, Jeesus Kristus, Jumalan Poika ja Sana tuli ihmiseksi, kun Neitsyt Maria Kolminaisuuden kolmannen persoonan, Pyhän Hengen vaikutuksesta tuli raskaaksi ja synnytti Jeesuksen.

Raamatussa ei selvitetä inkarnaatioita eivätkä apostolitkaan sitä suuremmin selittele, koska se oli heidän mielestään itsestäänselvyys ja koko pelastusopin perusta. Ilman Kristuksen lihaksitulemista ei olisi pelastustakaan. Inkarnaatiossa Jumalan Pojan jumalallinen luonto on täydellisesti yhtä inhimillisen luonnon kanssa yhdessä jumalallisessa Persoonassa.

Inkarnaatio vahvistettiin Nikeassa ensimmäisessä ekumeenisessa kirkolliskokouksessa vuoden 325 uskontunnustukseenkin, jossa sanotaan:

”meidän pelastuksemme tähden hän astui alas ja tuli lihaksi, tuli ihmiseksi.”

Konstantinopolissa tuota uskontunnustusta käsiteltiin uudestaan ja hieman vielä täsmennettiin. Siellä laaditussa ns. nikealais-konstantinopolilaisessa uskontunnustuksessa tämä sama kohta on:

”meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja Neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi.”

Evankeliumissaan apostoli Johannes sanoo (Joh.1:14):

”Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.”

Apostoli Paavalin kirjeessä kolossalaisille hän kirjoittaa (Kol.2:9):

”Hänessä on jumaluus ruumiillistunut koko täyteydessään.”

Tätä yhteyttä nimitetään myös Jeesuksen luontojen hypostaattiseksi eli koko olemuksen käsittäväksi liitoksi tai hypostaattiseksi yhdistymiseksi Kristuksessa, jota käsiteltiin vielä kolmannessa ekumeenisessa kirkolliskokouksessa Efesoksessa vuonna 431.

HAP