Toiminnot

Liite II: Deuterokanonisten katkelmien paikka niiden protokanonisissa teoksissa

Kohteesta Ortodoksi.net

Sisällysluettelo

TT Hannu Pöyhönen:

Liite 2.

Deuterokanonisten katkelmien paikka niiden protokanonisissa teoksissa

Esterin ja Danielin kirjat sisältävät Septuagintassa joitakin katkelmia, jotka puuttuvat Vanhan testamentin heprealaisesta tekstistä. Nämä kuuluvat sekä ortodoksisen kirkon että roomalaiskatolisen kirkon perinteessä orgaanisesti näihin kirjoihin, kun taas luterilaisessa kirkossa niitä pidetään irrallisina deuterokanonisina – tai sen terminologialla ilmaistuna apokryfisinä – lisäyksinä.

Suomennetut Esterin kirjan katkelmat ovat identtiset Septuagintan tekstin kanssa muuten paitsi että ensimmäisen katkelman teksti on niissä 6 jaetta lyhempi loppunsa osalta, kuten juuri edellä kävi ilmi. Danielin kirjan kohdalla tekstit sitä vastoin täsmäävät, joskin Danielin kirjan eri käsikirjoituksissa on suuria keskinäisiä poikkeamia. Nykyisin käytössä oleva suomennos (1938) pohjautuu Nestle-Alandin Septuaginta-laitoksen sivun alareunassa olevaan käsikirjoitusperinteeseen.

Alle on merkitty, millä tavoin Esterin ja Danielin kirjan katkelmat on luettava, jotta niistä muodostuisi Septuagintan mukainen yhtenäinen teksti heprealaiseen Vanhaan testamenttiin pohjautuvan vuoden 1992 raamatunkäännöksen kanssa.

A. Esterin kirja

 • 1. Katkelma [täydennettynä siis puuttuvilla 6 viimeisellä jakeella; Liite I B]: Mordokain uni, jossa hänelle paljastetaan hankkeilla oleva salaliitto kuningasta vastaan + Ester 1:1 –> 3:13 +
 • 2. Katkelma: Kuninkaan käskykirje juutalaisten tuhoamisesta + Ester 3:14 –> 4:17 eli luvun loppu +
 • 3. Katkelma: Mordokain rukous juutalaisten pelastumiseksi +
 • 4. Katkelma: Esterin rukous ennen hänen ryhtymistään toimintaan juutalaisten maanmiehiensä suojelemiseksi +
 • 5. Katkelma: Ester astuu kuninkaan eteen + Ester 5:3 (heprealaisen tekstin jakeet 5:1–2 sisältyvät hieman eri muodossa Esterin kirjan 5. deuterokanoniseen katkelmaan) –> Ester 8:12 +
 • 6. Katkelma: Artakserkseen määräys juutalaisista + Ester 8:13 –> 10:3 eli kirjan loppu heprealaiseen tekstiin pohjautuvassa traditiossa +
 • 7. Katkelma: Mordokain unen selitys

B. Danielin kirja

 • 1. Katkelma: Susanna + Dan. 1:1 –> 3:23 +
 • 2. Katkelma: Asariaan rukous +
 • 3. Katkelma: Kolmen miehen kiitosvirsi tulessa + Dan. 3:24 [LXX:ssa 3:91] –> 12:13 eli kirjan loppu hepreankielisessä tekstitraditiossa +
 • 4. Katkelma: Beel ja lohikäärme

Danielin kirjan suhteen on vielä lopuksi todettava, että heprealaisen tekstin ja Septuagintan jaenumeroinnissa on huomattavia eroja paitsi kolmannen myös neljännen luvun kohdalla siitä syystä, että heprealaisen tekstin mukaiset jakeet 3:31–33 aloittavat Septuagintassa pitkän 3. luvun jälkeen (yhteensä 97 jaetta!) jo seuraavan luvun (4:1–3), mistä syystä LXX:ssa numerointi kulkee koko 4. luvussa 3 jaetta perässä päättyen jakeeseen 4:37 heprealaisen tekstimuodon jakeen 4:34 sijasta.


<- edellinen osa: Liite I: Suomennoksina puuttuvat deuterokanoniset tekstit ~ seuraava osa: liitteitä (julkaistaan myöhemmin) ->


© Hannu Pöyhönen

Sisällysluettelo