Toiminnot

Litanian ektenia

Kohteesta Ortodoksi.net

Diakoni lausuu litanian ektenian:

Pelasta, Jumala, Sinun kansasi ja siunaa Sinun perintöäsi, lähesty maailmaasi armolla ja laupeudella, korota oikeauskoisten kristittyjen sarvi vuodattaen meidän päällemme runsaat armolahjasi puhtaimman Valtiattaremme, Jumalansynnyttäjän, ainaisen Neitseen Marian esirukousten tähden, kunniallisen ja eläväksi tekevän ristisi voimalla, kunniallisten taivaallisten, ruumiittomien voimien puollon tähden ja niiden rukouksien tähden, joita Sinulle kantavat kunniallinen ja jalo profeetta, edelläkävijä ja kastaja Johannes, pyhät kunnialliset ja korkeasti kiitetyt apostolit, pyhien joukkoon luetut isämme, suuret esipaimenet, koko maailman opettajat Basileios Suuri, Gregorios Teologi ja Johannes Krysostomos, pyhät isämme Lyykian Myrran arkkipiispa Nikolaos Ihmeidentekijä, Eufimi Novgorodilainen ja Tihon Sadonskilainen, pyhä jalo suurmarttyyri Georgios Voittaja ja muut pyhät voitolliset marttyyrit, jumalankantajat pyhittäjäisämme ihmeidentekijät Sergei ja Herman Valamolaiset, Arseni Konevitsalainen, Aleksanteri Syväriläinen, Trifon Petsamolainen ja Serafim Sarovilainen, pyhä (jonka muistolle temppeli on vihitty, ja se, jonka muistoa vietetään), pyhät vanhurskaat Herran esivanhemmat Joakim ja Anna ynnä kaikki muut pyhät ihmiset, - me rukoilemme Sinua, ylen armollinen Herra, kuule meitä syntisiä, kun me rukoilemme Sinua, ja armahda meitä.

Veisaajat:

Herra, armahda. (40)
Vielä rukoilemme pyhimmän patriarkkamme ……, arkkipiispamme …… (piispamme ……) (luostarissa: igumenimme ……), kaikkien kristiveljiemme ja -sisariemme sekä jokaisen ahdistetun ja vaivatun, Jumalan armoa ja apua kaipaavan kristisielun puolesta. Rukoilemme valtakuntamme päämiehen ja koko esivallan puolesta, rukoilemme tälle kaupungille (kylälle, pyhälle luostarille) ja sen asukkaille varjelusta, koko maailmalle rauhaa ja hyvää järjestystä, pyhille Jumalan seurakunnille kestävyyttä, meidän veljillemme ja sisarillemme, jotka ahkeruudella ja Jumalan pelvossa tekevät työtä ja palvelevat, pelastusta ja apua; rukoilemme poisjääneiden ja matkoilla olevien puolesta; rukoilemme sairasvuoteessa oleville parannusta, kaikille edesmenneille veljillemme ja sisarillemme, täällä ja kaikkialla lepääville oikeauskoisille kristityille huojennusta, autuaallista muistoa ja syntien anteeksi antamista; vangeille vapautumista; rukoilemme kaikkien veljiemme ja sisariemme puolesta, jotka suorittavat palvelusta, ja kirkonpalvelijain puolesta, jotka palvelevat tai ovat palvelleet tässä pyhässä temppelissä (luostarissa), - lausukaamme.

Veisaajat:

Herra, armahda. (40)
Vielä rukoilemme, että Jumala varjelisi maatamme, tätä kaupunkia (kylää) ja tätä pyhää temppeliä (luostaria) sekä kaikkia (kyliä) kaupunkeja ja maakuntia nälänhädästä, kulkutaudeista, maanjäristyksestä, vedentulvasta, tulesta, miekasta, muukalaisten hyökkäyksestä ja kansalaissodasta; rukoilemme, että hyvä ja ihmisiä rakastava Jumalamme olisi armollinen ja suosiollinen meille ja torjuisi joka ainoan meihin kohdistuvan vihan ja päästäisi meidät ansaitusta ja oikeasta rangaistuksesta sekä armahtaisi meitä.

Veisaajat:

Herra, armahda. (3)
Vielä rukoilemme, että Herra Jumala kuulisi meidän syntisten rukousäänen ja armahtaisi meitä.

Veisaajat:

Herra, armahda. (3)

Tässä pappi voi rukoilla salaisesti elossa olevien ja edesmenneitten puolesta.

Pappi ääneen:

Kuule meitä, Jumala, meidän Vapahtajamme, Sinä kaikkien maan äärien ja kaukana merellä olevien turva, ja ole laupias, oi ole laupias meitä syntisiä kohtaan ja armahda meitä, sillä Sinä olet armollinen ja ihmisiä rakastava Jumala, ja Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, me kunniaa edes kannamme nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Veisaajat:

Amen.

Pappi:

Rauha olkoon teille kaikille.

Veisaajat:

Niin myös sinun hengellesi.

Diakoni:

Kumartukaamme Herran edessä.

Veisaajat:

Sinun edessäsi, Herra.

Kaikkien kumarruttua pappi rukoilee:

Oi ylen armollinen Valtias, Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, puhtaimman Valtiattaremme, Jumalansynnyttäjän, ainaisen Neitseen Marian esirukouksien tähden, kunniallisen ja eläväksi tekevän ristisi voimalla, kunniallisten, taivaallisten, ruumiittomien voimien puollon tähden ja niiden rukouksien tähden, joita Sinulle kantavat kunniallinen ja jalo profeetta, edelläkävijä ja kastaja Johannes, pyhät kunnialliset ja korkeasti kiitetyt apostolit, pyhät kunnialliset voitolliset marttyyrit, jumalankantajat pyhittäjäisämme, pyhien joukkoon luetut isämme, suuret esipaimenet, koko maailman opettajat Basileios Suuri, Gregorios Teologi ja Johannes Krysostomos, pyhät isämme Lyykian Myrran arkkipiispa Nikolaos Ihmeidentekijä, Eufimi Novgorodilainen ja Tihon Sadonskilainen, pyhä jalo suurmarttyyri Georgios Voittaja, jumalankantajat pyhittäjäisämme ihmeidentekijät Sergei ja Herman Valamolaiset, Arseni Konevitsalainen, Aleksanteri Syväriläinen, Trifon Petsamolainen ja Serafim Sarovilainen, pyhä (jonka muistolle temppeli on vihitty, ja se, jonka muistoa vietetään), pyhät vanhurskaat Herran esivanhemmat Joakim ja Anna ynnä kaikki muut pyhät ihmiset, - tee meidän rukouksemme otolliseksi, lahjoita meille syntiemme päästö, peitä meidät siipiesi suojaan, torju pois luotamme joka ainoa vihollinen ja vastustaja ja tee, oi Herra, elämämme rauhalliseksi, armahda meitä sekä maailmaasi ja hyvyydessäsi ja ihmisrakkaudessasi pelasta meidän sielumme.

Veisaajat:

Amen.

Katso myös