Toiminnot

Locum tenens

Kohteesta Ortodoksi.net

Locum tenens (latinaa, suomeksi: paikan pitäjä, sijan pitäjä, sijainen) on henkilö, joka väliaikaisesti täyttää ja suorittaa jonkun toisen virallisen henkilön tehtävät ja velvollisuudet. Hän toimii siis enemmänkin sijaisena kuin varahenkilönä.

Termiä käytetään mm. teologiassa, jossa esim. joku piispoista sattaa hoitaa locum tenens toisen alueen piispan tehtäviä.

Locum tenens sanana on samaa alkuperää kuin sotilastermi luutnantti.