Toiminnot

MEP Sari Essayah vaatii Turkkia turvaamaan ihmisoikeudet

Kohteesta Ortodoksi.net

Halkin seminaari saatava avata

Europarlamentaarikko
Sari Essayah
(Kuva: Lauri Kangasniemi)

Euroopan Unionin jäsenyydestä neuvottelevan Turkin tulee pikaisesti parantaa ihmisoikeustilannetta maassaan. Erityisesti on turvattava uskonnollisten vähemmistöjen oikeudet, vaatii MEP Sari Essayah kannanotossaan.

- Euroopan Unionin ehdottomiin vaatimuksiin jäsenyysneuvotteluissa kuuluu ja tulee kuulua, että kaikkinainen vähemmistöjen syrjintä on lopetettava ja kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia on noudatettava. Tässä Turkilla on paljon parannettavaa. Esimerkiksi ortodoksit ovat kokeneet syrjintää ja heitä lienee Turkissa enää vain kolmisen tuhatta.

Erityisesti Sari Essayah haluaa Turkin turvaavan Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin aseman.

- On länsimaisen oikeusvaltion kannalta käsittämätöntä lainsäädäntöä, että ortodoksisten pappien, piispojen ja patriarkan tulee olla Turkin kansalaisia. Turkin valtion on tunnustettava, että patriarkka on maailmanlaajuisesti ortodoksisen kirkon johtaja. Tämä asema edellyttää, että patriarkka on voitava valita mistä jäsenkirkosta tahansa. Myös Suomen ortodoksinen kirkko on ekumeenisen patriarkaatin alainen.

- Turkin on nostettava omaisuudensuoja länsimaiselle tasolle. Patriarkaatilta laittomasti haltuun otettu omaisuus, erityisesti kirkot, on palautettava ja pappiskoulutus tulee sallia. Halkin pappisseminaari tulee saada avata, joten yksityiskorkeakouluja koskevan lain tulkintaa on muutettava. Kristittyjen tulee saada pysyviä viisumeita ilman syrjintää, vaatii Essayh.

Mikäli ihmisoikeudet Turkissa eivät pikaisesti parane, vaarantuu entisestään Turkin kehittyminen länsimaiset mitat täyttäväksi oikeusvaltioksi ja on edelleen mahdotonta ajatella Turkin jäsenyyttä Euroopan Unionissa.

- Mikäli Turkista kehittyy aito oikeusvaltio, jossa kristityn vähemmistön ihmisoikeudet ovat turvatut, sillä olisi merkittävä vaikutus muuhun muslimimaailmaan. Turkin on nyt valittava tiensä, sanoo Sari Essayah.

MEP Sari Essayah kuuluu edustajana Euroopan Parlamentin ja Välimeren maiden yhteiseen parlamentaariseen yleiskokoukseen ja lupaa seurata Turkin ihmisoikeustilannetta tarkasti.

- Kristillisdemokraattiseen arvomaailmaan kuuluvat jokaisen ihmisen arvo Jumalan luomana ainutlaatuisena yksilönä ja yhteisön jäsenenä ja hänen luovuttamattomat ihmisoikeutensa. Emme hyväksy syrjintää missään muodossa, toteaa Sari Essayah.

Myös EU on useaan otteeseen tuominnut ihmisoikeusloukkaukset, tapahtuivat ne missä maassa tahansa.

- Kristittyinä takaamme muslimeille uskonnonvapauden EU:n alueella. Vastaavasti muslimienemmistöisten maiden on taattava kristityille vähemmistöille täydet oikeudet palvoa ja palvella Jumalaa uskonsa mukaisesti ja vapaasti julistaa uskonsa perusteita. Uskonnonvapaudesta ei pidä tinkiä, sitä on varjeltava kuin silmäterää, muistuttaa Sari Essayah.

Julkaistu Ortodoksi.net -sivustolla 5.10.2009

Katso myös: