Toiminnot

Makedonianismi

Kohteesta Ortodoksi.net

Makedonianismi on 4. vuosisadalta peräisin oleva anti-trinitaristinen eli kolminaisuusopin vastainen harhaoppi, johon kuuluvaa ryhmää nimitettiin myös nimellä Pneumatomachi (Pyhän Hengen vastustajat). Harhaoppi on saanut nimensä Makedonios I:stä (342-346, 351-360), joka oli Konstantinopolin ekumeeninen patriarkka ja ajatuksiltaan areiolainen.

Harhaoppi

Makedonios opetti, että vaikka Poika on ikuinen, Hän ei ollut samaa olemusta (kreikaksi: ὁμοούσιος / homoousios) Isän kanssa vaan samankaltainen (kreikaksi: ὁμοιούσιος / homoiousios). He opettivat myös, että Pyhä Henki ei ole ikuinen ja samankaltainen Isän ja Pojan kanssa, mutta Isän luoma ja toimii Pojan kautta. Makedonioslaiset kiistivät, että Pyhä Henki olisi hypostasis (kreikaksi: ὑπόστᾰσις), olemus ja henkilöitymä tai Pyhän Kolminaisuuden persoona ja näin he siis kielsivät koko Pyhän Kolminaisuuden.

Vastustajia

Monet pyhät isät vastustivat Makedoniosta. Tällaisia olivat muun muassa pyhät Athanasios Suuri, Basileios Suuri, Gregorios Nyssalainen ja Gregorios Nazianzilainen. Makedonianismi tuomittiin toisessa ekumeenisessa kirkolliskokouksessa Konstantinopolissa vuonna 381. Silloin Nikean uskontunnustukseen lisättiin seuraava kohta:

"Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, (καὶ) τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν πατρὶ καὶ υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν."

joka suomennettuna (nykyisessä uusimmassa käännöksessä) on:

”Uskon Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan ja joka on puhunut profeettojen kautta.”

HAP