Toiminnot

Messias

Kohteesta Ortodoksi.net

Kristus ruokkii suuren kansanjoukon,
koptilainen ikoni
(kuva: wikipedia)
Juutalaisessa messiaanisessa perinteessä Messias on Daavidin sukuun syntyvä Israelin tulevaisuuden kuningas, joka tulee johtamaan Israelin yhdistyneitä heimoja ja kansoja ja joka ennakoi maailmanlaajuisen rauhan messiaanista aikakautta.

Juutalaisuus

Messias tarkoittaa voideltua (hepreaksi: מָשִׁיחַ, mashiach) ja arvonimenä se viittaa muinaisen Israelin kuninkaiden ja pappien todella vanhoihin virkaanastumisriitteihin. Vastaavanlaisia tapahtumia, joissa voideltiin kuninkaita löytyy Vanhasta testamentista useita, esimerkiksi profeetta Samuel, joka vihki ja voiteli kuninkaaksi Israelin ensimmäisen kuninkaan Saulin (1.Sam.10:1):

Samuel otti esille öljypullon, kaatoi siitä öljyä Saulin päähän, suuteli häntä ja sanoi: "Nyt Herra on voidellut sinut oman kansansa hallitsijaksi. Sinä saat johtaa Herran kansaa, ja sinä pelastat kansan kaikkien sen vihollisten vallasta. Herra antaa sinulle myös merkin siitä, että hän on voidellut sinut kansansa hallitsijaksi.

Vanhassa testamentissa on useita profetioita, joissa juutalaisille luvataan Messias Daavidin suvusta ja joiden mukaan koko Israel muodostettaisiin jälleen uudestaan. Kaikki juutalaiset eivät pitäneet Jeesusta odotettuna Messiaana ja he oman uskontonsa mukaisesti odottavat yhä Messiasta, jonka tulemisesta on kerrottu muun muassa Jesajan kirjassa ja Miikan kirjassa.

(Jes.2:2-4) (kts. myös: Miika 4:1-4)

Tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujana. Ylimpänä vuorista se kohoaa, korkeimpana kukkuloista, ja kansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, nouskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön! Hän opastaa meitä tiellään, ja me, me tahdomme kulkea hänen polkujaan, sillä Siionista tulee Herran sana ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe.
Hän, Herra, ratkaisee kansanheimojen riidat, hän jakaa oikeutta kaikille kansoille. Niin taotaan miekat auran teriksi ja keihäät vesureiksi. Yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toista vastaan eikä harjoittele sotataitoja.

(Jes.27:12-13)

Sinä päivänä Herra karistaa tähkistä irti jyvät Eufratilta aina Egyptin rajapurolle saakka, ja jyvä jyvältä teidät poimitaan talteen, te Israelin lapset.
Ja sinä päivänä puhalletaan suureen torveen, ja Assyrian maahan kadonneet ja Egyptin maahan hajaantuneet tulevat ja kumartuvat Herran eteen Jerusalemin pyhällä vuorella.

Islam

Islamilaisten pyhässä kirjassa, Koraanissa, sanotaan, että Jeesus on Messias (Koraani 3:45):

Ja katso, enkelit sanoivat: »Maria, Jumala ilmoittaa sinulle hyvän sanoman, että hänen Sanansa tulee sinulle. Hänen nimensä on oleva Messias, Jeesus, Marian poika, hän on kuuluisa tässä ja tulevassa elämässä, yksi niistä, jotka korotetaan Jumalan läheisyyteen.

Ja muslimit uskovat, että Jeesus, joka heidän uskonsa mukaan on profeetta eli Jumalan sanansaattaja, elää Taivaassa ja palaa maahan voittaakseen Dajjalin, antikristuksen. Jeesus luetaan islamissa samaan joukkoon kuin Muhammad, Mooses, Abraham ja Noa: (Koraani 3:48-49)

Ja Jumala on opettava hänelle Pyhän kirjan, viisauden, Lain ja Evankeliumin ja lähettävä hänet profeetaksi israelilaisten luo.

(Koraani 3:84)

Sano: »Me uskomme Jumalaan, siihen, mitä on ylhäältä ilmoitettu meille ja mitä on ilmoitettu Aabrahamille, Ismaelille, Iisakille ja Jaakobille sekä (Israelin) sukukunnille, siihen, mitä Mooses, Jeesus ja profeetat ovat saaneet Herraltansa; me emme tee mitään erotusta heidän välillään, ja Hänen tahtoonsa ja johdatukseensa olemme alistuneet».

Shiiamuslimit uskovat, että toinen messiaaninen hahmo al-Mahdi saapuu ensin ja hänen jälkeensä Jeesus ja että Jeesus julistaa, että todellinen johtaja on al-Mahdi.

Uskomuksissa on paljon eroa kristinuskoon, etenkin mitä tulee Jeesuksen asemaan ja tehtävään, kuten seuraavasta kertomuksesta selviää:

Abd'Allah bin Amr kertoi Sayyidina Muhammadin sanoneen,
"Jeesus, Marian poika, tulee laskeutumaan maan päälle, hän tulee menemään naimisiin, saamaan lapsia ja viipymään täällä 45 vuotta, jonka jälkeen hän kuolee ja hänet haudataan kanssani minun hautaani. Sen jälkeen Jeesus, Marian poika, ja minä nousemme ylös haudasta Abu Bakrin ja 'Umarin välistä." (Ibn al-Jauzi on kertonut tämän eteenpäin teoksessaan Kitab al-Wafa').

Kristinusko

"Minä olen se, joka olen."
(2.Moos.3:14).
Käsittätehty Kristus
Novgorodilainen ikoni 1100-luku
Kuva: Wikipedia

Kristinuskossa Jeesus on Messias. Hän on odotettu kuningas ja kristinuskon mukaan ainoa oikea arvonimen haltija. Kristinusko syntyi juutalaisuuden pohjalta ja niiden juutalaisten keskuudessa, jotka uskoivat Jeesuksen olevan Messias. Kristittyjen nimityskin – kristitty – viittaa sanaan Khristos (χριστος / voideltu). Nimitys otettiin Apostolien tekojen (Apt.11:26) mukaan käyttöön ensimmäisen kerran Antiokian seurakunnassa, jossa opetuslapsista alettiin käyttää nimitystä kristitty. Kristitty sanana siis viittaa Jeesukseen Kristukseen eli Messiaaseen ja kristillisen teologian mukaan nämä kaksi sanaa ovat samaa tarkoittavia, synonyymeja.

(Joh.1:40-42)

Toinen näistä, jotka kuulivat Johanneksen sanat ja lähtivät seuraamaan Jeesusta, oli Andreas, Simon Pietarin veli. Hän etsi ensiksi käsiinsä veljensä Simonin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet Messiaan!" -- se merkitsee: Voidellun. Andreas vei hänet Jeesuksen luo. Jeesus katsoi häneen ja sanoi: "Sinä olet Simon, Johanneksen poika. Nimesi on oleva Keefas" -- se merkitsee: Kallio

Kristillinen käsitys Kristuksesta Messiaana, ”lihaksi tulleena Sanana”, eroaa pohjimmiltaan juutalaisuudesta ja islamin uskosta siinä, että kristinuskon mukaan Jeesus on Jumala. Kristityt uskovat, että profeetta Daniel antoi viitteitä Messiaan tulemisesta (Dan.9:25-26):

"Sinun tulee tietää ja ymmärtää: Siitä ajasta, jolloin se sana lähti liikkeelle, Jerusalemin entiselleen palauttamista ja rakentamista koskevan sanan lausumisesta, on voidellun hallitsijan tuloon seitsemän vuosiviikkoa. Ja kuusikymmentäkaksi vuosiviikkoa rakennetaan kaupunkia ennalleen, toreineen ja vallihautoineen. Mutta vaikeat ajat tulevat. Ja kuudenkymmenenkahden vuosiviikon kuluttua raivataan voideltu tieltä, eikä kansalla ole enää toista. Uusi hallitsija lähettää väkensä ja saastuttaa kaupungin ja pyhäkön, mutta tulva tekee hänestä lopun.
Ja tuho on säädetty, ja se kestää sodan loppuun asti.

Kristinuskon mukaan Messiaalla, siis Kristuksella on neljä tehtävää:

  1. Hän kärsii ja kuolee sovittaen Jumalan edessä ihmiskunnan synnit, jotka muutoin olivat edellyttäneet rankaisemista ja tuomitsemista.
  2. Hän toimii Jumalan valtakunnan edelläkävijänä.
  3. Hän vahvistaa maailman rauhan ja säännöt pitkäksi aikaa.
  4. Hän on Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala ja hän tuli maan päälle ihmisenä (Joh.1:1-2, 14):
Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala.
Jo alussa Sana oli Jumalan luona.
Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.

Uudessa testamentissa Jeesusta kutsutaan usein Ihmisen pojaksi (Matt.26:63-64 ja Luuk.22:66-70), jossa kristinusko siis tulkitsee profeetta Danielin sanoja (Dan.7:13-14):

Yhä minä katselin yöllisiä näkyjä ja näin, miten taivaan pilvien keskellä tuli eräs, näöltään kuin ihminen. Hän saapui Ikiaikaisen luo. Hänet saatettiin Ikiaikaisen eteen,
ja hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus, kaikkien kansojen, kansakuntien ja kielten tuli palvella häntä. Hänen valtansa on ikuinen valta, joka ei katoa, eikä hänen kuninkuutensa koskaan häviä.

Koska kristityt uskovat Jeesuksen olevan Messias ja Hän itse väitti olevansa Danielin esittämä Ihmisen Poika, kristinusko pitää Danielin kirjan tekstiä (Dan.7:13-14) ikään kuin lausuntona Messiaan auktoriteetista ja että Messiaalla on iankaikkinen valtakunta. Jeesuksen oma tämän arvonimen käyttö on nähtävä erilaisena kuin väite olla Messias.

Jotkut tunnistivat Jeesuksen Messiaaksi (Mark.8:29) ja Jeesuksen vastustajat syyttivät Häntä tällaisesta (Luuk.23:2) ja Hänen itsensä on kirjoitettu sanoneen ainakin kahdesti olevansa Messias.

(Mark:14:60-62)

Silloin ylipappi nousi paikaltaan, astui esiin ja kysyi Jeesukselta: "Etkö lainkaan vastaa heidän syytöksiinsä?" Mutta Jeesus pysyi vaiti, hän ei vastannut mitään. Silloin ylipappi teki hänelle uuden kysymyksen: "Oletko Messias, ylistetyn Jumalan poika?" "Olen", vastasi Jeesus, "ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien keskellä."

(Joh.4:25-26)

Nainen sanoi: "Minä tiedän kyllä, että Messias tulee." -- Messias tarkoittaa Kristusta. -- "Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken." Jeesus sanoi: "Minä se olen, minä, joka tässä puhun kanssasi."

Kristinusko tulkitsee useita Raamatun Vanhan testamentin kohtia ennustuksiksi Messiaan tulemisesta ja uskoo, että ne seuraavat Jeesuksen omaa selkeää opetusta:

(Luuk.24:25-27)

Silloin Jeesus sanoi heille: "Voi teitä ymmärtämättömiä! Noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet? Juuri niinhän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa." Ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu.

(Luuk.24:45-47)

Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille: "Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista, ja kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksiantamista.

Matteuksen evankeliumissa sanotaan useissa kohdissa: Näin kävi toteen tämä ennustus.

Kristinuskon mukaan monet ennustukset täyttyivät Jeesuksen tehtävässä, kuolemassa ja ylösnousemuksessa ja niiden kautta kaikkialle maailmaan on levinnyt tieto, että Messias on ainoa Vapahtaja ja Jeesus tulee toisessa tulemisessaan täyttämään loput messiaaniset ennustukset.

HAP